Publicerad: 15 maj 2020

Valdeltagande och politisk delaktighet

Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare. SKR har uppdaterat statistik om valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige efter valen 2014. Det finns stora skillnader i valdeltagandet mellan kommuner men även inom respektive kommun.

Det är viktigt att engagera väljarna och nå ett högt valdeltagandet för att upprätthålla den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare.

Valdeltagande på valdistriktsnivå

Skillnaden i valdeltagande mellan det valdistrikt som har högst respektive lägst valdeltagande  kommunerna.

Valdeltagande på valdistriktsnivå kommunvalen 2018 (PDF, nytt fönster

Valdeltagande förstagångsväljare 2018

Nedan kan du ta del av uppgifter om förstagångsväljare för valen 2018. Data som samlats in av Statistikmyndigheten SCB.

Valdeltagande i kommunfullmäktigeval 2018, SCB

Valdeltagande i landstingsfullmäktigeval 2018, SCB

Valdeltagande i riksdagsval 2018, SCB

Valdeltagande förstagångsväljare 2014, 2010 och 2006

Statistik om valdeltagandet bland förstagångsväljarna 2014, 2010 respektive 2006 i kommunerna.

Valdeltagande bland förstagångsväljare i valet till kommunfullmäktige (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!