Publicerad: 8 januari 2014

Nyhet

Därför ökar kollektivtrafikens kostnader

Kommunerna och landstingen satsar stort på att öka sitt utbud av
kollektivtrafik. Fordonen anpassas för att bli mer klimatsmarta och mer tillgängliga. Det är de främsta skälen till kollektivtrafikens snabbt ökande kostnader, enligt en ny kartläggning.         

Rapporten Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?

– Kostnaderna för kollektivtrafik ökar mycket snabbare än kostnaderna för andra verksamheter i kommunerna och landstingen. Hittills har det inte fastställts vad detta beror på. Det har därför varit viktigt för oss att ge våra medlemmar ett underlag som svarar på frågan och som stimulerar till diskussion om framtida effektiviseringar, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL:s kartläggning omfattar åren 2007-2012. Under dessa år har kommunernas och landstingens kostnader för kollektivtrafik ökat med drygt 5,5 miljarder kronor, 7,5 procent per år. Ökningen beror i huvudsak på följande saker:

  • Det körs allt mer trafik, antalet utbudskilometer har ökat med 16,7 procent. Det ökade utbudet och stigande faktorpriser (exempelvis lönekostnader och fordons- och bränslepriser) står för 86 procent av kostnadsökningen*.
  • Kommunerna och landstingen satsar på att miljö- och tillgänglighetsanpassa fordonen. Det har också blivit vanligare med tågtrafik, vilken är relativt dyr men viktig för att människor ska kunna arbetspendla längre sträckor. Utbudet av tågtrafik har ökat tre gånger mer per år än exempelvis bussutbudet.

– Fler invånare får tillgång till kollektivtrafik och kan resa mer klimatsmart, vilket är positivt. Men kostnadsökningarna behöver bromsas, antalet resenärer ökar inte lika snabbt som trafikutbudet. Mellan 2007 och 2012 har resandet bara ökat med 2,6 procent per år medan utbudet har ökat med 3,1 procent per år, säger Gunilla Glasare.

Ett sätt att bromsa kostnadsökningarna kan vara att ställa bättre krav i upphandlingar, enligt SKL.

– Vi har tillsammans med andra aktörer inom branschen tagit fram modellavtal för hur beställare av kollektivtrafik kan få fler resenärer för mindre kostnader. Vi uppmanar kommunerna och landstingen att använda dem, säger Gunilla Glasare.

– Till våren släpper SKL också en rapport med regionala jämförelser av kollektivtrafiken. Syftet är att våra medlemmar ska kunna använda jämförelserna för att lära av varandra och på så sätt förbättra sina verksamheter.

* Fartygstrafiken är inte medräknad. Utbudskilometer = Antalet utförda kilometer i kollektivtrafiken.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!