Publicerad: 23 februari 2021

Försäkringsmedicin

SKR arbetar för att försäkringsmedicin och särskilt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen får en ökad prioritet samt förbättrad effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvården.

Illustration för puffbild

SKR har tagit fram olika stöd för regioners kompetensutveckling inom försäkringsmedicin.

Illustration på puffbild

Webbutbildning, filmer, böcker och aktuell forskning inom rehabiliteringskoordinering.

Illustration för puffbild

Läkarintyg utfärdas och skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till bland annat Försäkringskassan. De digitala intygen ger ett förbättrat stöd i hela sjukskrivningsprocessen.

Illustration på puffbild

Under åren 2006-2020 har regeringen och SKR haft flera överenskommelser om sjukskrivning och rehabilitering. Målet har varit att förebygga/förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns återgång i arbete. 

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!