Publicerad: 22 februari 2021

Stöd för rätt sjukskrivning

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning har utrett, utvecklat och testat ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Stöd för rätt sjukskrivning har ingått som en del i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess".

Bedömningsstöd

Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning och de som har behov av rehabiliteringsinsatser. Mellan 2017-2018 testades och utvärderades en pilotversion av bedömningsstödet i hälso- och sjukvården. Under 2019 och 2020 har en vidareutvecklad version av bedömningsstödet utvärderats i pilotverksamhet och förberedelse för fortsatt implementering och förvaltning har skett

I fyra regioner har 23 vårdcentraler testat en vidareutvecklat version av bedömningsstödet och utvärderat hur införande och användningen av bedömningsstödet ser ut hos de vårdcentraler som deltar.

Bedömningsstödet har utvärderats i primärvården och visat sig bidra med ett samlat kunskapsunderlag. Utvärderingen visar bl a att användarna ser att arbetet med sjukskrivning och rehabilitering har kunnat prioriterats, samordnats och kvalitetssäkrats. Man vittnar även om att bedömningsstödet har bidragit till en ökad effektivitet och högre kvalitet i sjukskrivningsarbetet, vilket kan bidra till kortare sjukskrivningar och snabbare återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Ambitionen är att under 2021/2022 verka för att kunna erbjuda bedömningsstödet så att flera regioner kan välja att ansluta sig till tjänsten.

Klassificering och koder

Socialstyrelsen har också i samarbete med SKR genomfört förstudie, bland annat om förutsättningarna för att Socialstyrelsen övertar förvaltningen av de råd och åtgärder som presenteras i SRS bedömningsstöd. Socialstyrelsen ska även utreda om förteckningen med åtgärder kan integreras i myndighetens klassifikationer eller kodverk.

Socialstyrelsens klassificering och koder

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!