Publicerad: 23 december 2020

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister möjliggör lärande, utveckling och ständigt förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Överenskommelse Nationella Kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har slutit en överenskommelse om att stödja arbetet med Nationella Kvalitetsregister under 2021. Överenskommelsen omfattar totalt 186,75 miljoner kronor, där regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 86,75 miljoner kronor.

Medlen ska användas till

  • grundanslag till Nationella Kvalitetsregister
  • sex registercentrumorganisationer
  • den nationella stödfunktionen inklusive övergripande nationella aktiveter.

Överenskommelsen för Nationella kvalitetsregister ingår i den övergripande Överenskommelsen Sammanhållen, jämlik och säker vård.

Överenskommelse Sammanhållen jämlik och säker vård (PDF, nytt fönster)

Nationella Kvalitetsregister, webbplats

Vision och mål

Nationella Kvalitetsregister ska:

  • bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa
  • användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.

Nationella Kvalitetsregistret ska vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård. Registret är också ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa samt en resurseffektiv vård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister ska också användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life science-sektorn.

Reviderad överenskommelse om samverkan med industrin

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister. Överenskommelsen gäller från den 1 juli 2020 och tills vidare. Den ersätter tidigare överenskommelse från 2012.

Överenskommelse om samverkan mellan SKR och industrins företrädare (PDF, nytt fönster)

Så fungerar Nationella Kvalitetsregistret

Nationella Kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om diagnos, behandling, och resultat. Alla vårdgivare är skyldiga att informera sina patienter/brukare om deras uppgifter läggs in i ett kvalitetsregister.

Nationella Kvalitetsregistren byggs upp och underhålls av professionen inom vård- och omsorg. Varje register har en ansvarig registerhållare samt en styrgrupp som ansvarar för kvalitetsregistrets utveckling och förvaltning. Dessa personer har god förankring inom sin profession. Ofta finns även patientföreträdare i kvalitetsregistrets styrgrupp.

Alla Nationella Kvalitetsregister kvalitetsgranskas och är certifierade av den nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister.

Informationsansvarig

  • Karin Göransson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!