Publicerad: 8 september 2020

Nationella läkemedelslistan

SKR och Inera fortsätter det gemensamma arbetet för att stötta regioner och kommuner inför att den nationella läkemedelslistan blir lag. Med anledning av den pågående covid-19-pandemin har lagen skjutits upp till 1 maj 2021.

Den 14 maj 2020 beslöt riksdagen att skjuta upp lagen om nationell läkemedelslista med elva månader till 1 maj 2021. Senareläggandet är en följd av den hemställan till regeringen som SKR skickade i mars med anledning av den pågående covid-19-pandemin. Pandemin gör att förutsättningarna saknas för ett stort nationellt utvecklings- och införandeprojekt som nationella läkemedelslistan. Förutsättningarna saknas också för att fördjupa diskussionen om den nationella läkemedelslistan ur ett vårdperspektiv.

Riksdagens beslut

Nya arbetssätt krävs

Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft, och senast den 1 maj 2023 ska alla recept på läkemedel, förskrivna hjälpmedel och livsmedel skötas via nationella läkemedelslistan. Detta innebär ett stort förändringsarbete för hälso- och sjukvården. Exempelvis kommer regioner och kommuner att behöva bygga om förskrivningsmoduler och andra system som hanterar information om förskrivna läkemedel.

Det blir också nödvändigt att se över arbetssätt och att hitta en gemensam syn på ansvaret för patientens läkemedelsbehandling. På nationell nivå är många aktörer inblandade, och här företräder SKR och Inera regioners och kommuners intressen i olika sammanhang.

Nationella läkemedelslistan – ett nytt register hos E-hälsomyndigheten

Lagen innebär i korthet att information om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel kommer att samlas i ett register – nationella läkemedelslistan – hos E-hälsomyndigheten. Registret kommer att innehålla både dosrecept och vanliga e-recept, men inte läkemedel som ges direkt i vården, rekvisitionsläkemedel. Registret omfattar även hjälpmedel som förskrivs på hjälpmedelskort och livsmedel som förskrivs på livsmedelsanvisning.

Mer information om nationella läkemedelslistan finns hos E-hälsomyndigheten, som har regeringens uppdrag att bygga upp registret. På sidan finns även tidigare förstudier samt frågor och svar.

Nationell läkemedelslista, E-hälsomyndigheten

Frågor och svar om nationella läkemedelslistan

Här har vi samlat frågor och svar om nationell läkemedelslista ur olika perspektiv. Sedan årsskiftet 2019–2020 fyller SKR inte längre på med några nya frågor och svar, utan hänvisar till E-hälsomyndigheten. Däremot ser vi till att hålla de redan publicerade svaren aktuella.

Frågor och svar nationella läkemedelslistan

Under 2018 och 2019 har SKR sänt webbseminarium för att informera om frågor kring nationella läkemedelslistan. För att titta på sändningarna i efterhand kontakta SKR nedan.

Inera och nationella läkemedelslistan

SKR och Inera arbetar nära tillsammans i frågor om nationella läkemedelslistan. Inera fokuserar särskilt på frågor om hur de nationella tjänsterna som Pascal, Nationell patientöversikt och Journalen kommer att fungera tillsammans med nationella läkemedelslistan.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!