Publicerad: 27 januari 2021

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och nationellt uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige.

Syftet med undersökningen är att fånga be­folkningens syn på svensk hälso- och sjukvård – deras attityder, förtroende och uppfattning. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Samtliga regioner deltar i undersökningen som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Resultat av undersökningen 2019

Totalt samlades det in 42 090 svar under 2019. De flesta regioner valde att samla in 1 000 svar och några valde ett större antal. Datainsamlingen genomfördes under perioderna april och maj samt oktober och november 2019. Antalet insamlade enkätsvar fördelas jämnt mel­lan de två undersökningsperioderna. I mätningen ingick förutom standardfrågorna även tre temafrågor. Regioner har även haft möjlighet att lägga till egna regionspecifika frågor.

Hälso- och sjukvårdsbarometerns resultat för 2019, Vården i siffror

Sammanfattad rapport om 2019 års Hälso- och sjukvårdsbarometer

Om Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till alla individer 18 år och äldre, som är folkbokförda i respektive region. Ett nationellt gemensamt frågeformulär har tagits fram bestående av tio frågor om hälso- och sjukvår­den samt fyra bakgrundsfrågor om respondenten.

Undersökningen genomförs med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via digital webbenkät och telefonintervjuer.

Hälso-och sjukvårdsbarometern från 2016 och framåt

Tidigare undersökningar

För att följa utvecklingen i samhället och i sjukvården har förändringar av Hälso-och sjukvårdsbarometerns metod och frågeformulär gjorts under åren. Det gör det svårt att jämföra undersökningarna över tid. Samtliga finns att ladda ner i SKR:s webbutik.

Alla Vårdbarometern 2010-2015

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Tullberg
    Biträdande sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!