Publicerad: 9 december 2019

Standardisering inom hälso- och sjukvård

En standard kan sägas vara ”en överenskommelse om lösning på ett ofta återkommande problem". Standardiseringen inom vårdsektorn syftar till höjd patientsäkerhet och kvalitet.

Svenska hälso- och sjukvårdsexperter företräder

Standarder inom hälso- och sjukvården är i huvudsak globala och beskriver hur exempelvis medicintekniska produkter och system skall vara konstruerade för att vara säkra och lämpliga. Det är därför viktigt att svenska hälso- och sjukvårdsexperter är med i arbetet så att produkterna på bästa sätt motsvarar svenska krav och förutsättningar.

Standardiseringsprojekt initieras och finansieras av företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter som vill medverka till problemlösningar inom för dem viktiga områden. Våra experter företräder genom sin medverkan den svenska hälso- och sjukvårdens intressen.

SKR:s uppdrag

SKR har som uppgift att för medlemmarna prioritera mellan standardiseringsområden inom hälso- och sjukvård samt kommunal verksamhet. Dessutom ska SKR fördela ekonomiska medel så svenska experter kan medverka i standardiseringsarbetet.

Tillgång till standarder

SKR har ett avtal med SIS förlag som innebär att all svensk sjukvårdspersonal som är anställda av en region har tillgång till ett stort antal standarder inom området.

Inget lösenord krävs men du måste vara inloggad i ett nätverk hos regionen.

E-tjänsten standardkatalogen, enav.sis.se

Standardiseringsorganisationer

En standard ger vanligast mest nytta när den är utarbetad på internationell nivå. Detta eftersom de flesta tillverkare som säljer produkter till regioner och kommuner även tillverkar sina produkter för att möta kraven på en internationell marknad.

SIS, Swedish Standards Institute
SIS, Swedish Standards Institute är en av tre standardiseringsorganisationer som har uppdraget att utge standarder inom samtliga verksamhets- och samhällsområden.

SEK Svensk Elstandard
SEK Svensk Elstandard är den andra svenska standardiseringsorganisationen som i huvudsak utarbetar el-standarder.

ITS, Informationstekniska Standardiseringen
ITS, Informationstekniska Standardiseringen är den tredje svenska standardiseringsorganisation som utarbetar i huvudsak telekom-standarder.

Informationsansvarig

  • Björn Liljekvist
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!