Publicerad: 29 november 2019

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin är ett av SKR:s formella nätverk och har som uppdrag att utveckla den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Nätverket består av ledande tjänstemän från samtliga regioner med chefs- eller ledningsansvar inom den psykiatriska specialistvården.

Nätverkets uppdrag är att optimera regionernas och vårdgivarens insatser vid psykiatriska sjukdomstillstånd som kräver specialistvård i enlighet med begreppen i ”god vård”.

Prioriterade områden under 2018

Nätverkets prioriterade fokusområden under 2018 är följande:

 • Kunskapsstruktur och RCPH.
 • Kvalitetsregister och övergång från Psykiatrikompassen till VIS.
 • Personal- och kompetensförsörjning.
 • Suicidprevention.
 • Standardiserade vårdförlopp.
 • Nära vård och omsorg.
 • Nivåstrukturering.
 • E-hälsa och digitalisering.
 • Hälsofrämjande med fokus på den somatiska hälsan hos personer med allvarlig psykisk sjukdom.

Informationsansvarig

 • Mikael Malm
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!