Publicerad: 20 oktober 2020

Sjukskrivning och rehabilitering

SKR arbetar för att sjukskrivningsfrågan får en ökad prioritet i hälso- och sjukvården samt för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i arbetet med sjukskrivningar och rehabilitering.

Illustration för puffbild

SKR har tagit fram olika stöd för regioners kompetensutveckling i
försäkringsmedicin.

Illustration på puffbild

Webbutbildning, filmer, böcker och aktuell forskning inom rehabiliteringskoordinering.

Illustration för puffbild

SKR arbetar för en minskning av onödiga medicinska intyg, bättre samordning och fortsatt digitalisering.

Illustration på puffbild

För kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården och ökad samverkan med andra aktörer.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!