Publicerad: 20 oktober 2020

Stöd för rätt sjukskrivning

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning har utrett, utvecklat och testat ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Stöd för rätt sjukskrivning ingår som villkor 5 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2020

Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning och de som har behov av rehabiliteringsinsatser. Mellan 2017-2018 testades och utvärderades en pilotversion av bedömningsstödet i hälso- och sjukvården. Under 2019 har en vidareutvecklad version av bedömningsstödet utvärderats i en utvidgad pilotverksamhet.

Arbete under 2020

Sedan hösten 2019 har 23 vårdcentraler i fyra regioner testat en vidareutvecklat version av bedömningsstödet och utvärderat hur införande och användningen av bedömningsstödet ser ut hos de vårdcentraler som deltar. SKR och regeringen bedömer att pilotverksamheten behöver förlängas under våren 2020 för att få ett mer omfattande underlag för utvärdering. Bedömningsstödet ska samtidigt förberedas för fortsatt implementering och förvaltning.

Socilastyrelsen ska också i samarbete med SKR göra flera förstudier, bland annat om förutsättningarna för att Socialstyrelsen övertar förvaltningen av de råd och åtgärder som presenteras i SRS bedömningsstöd. Socialstyrelsen ska även utreda om förteckningen med åtgärder kan intregreras i myndighetens klassifikationer eller kodverk.

Pilottester 2017-2018

Utvärderingen av pilottesterna visade att läkarnas kunskap om sjukskrivning och rehabilitering ökade, det interna samarbetet mellan läkare och rehabiliteringskoordinator förbättrades och att patientens delaktighet ökade. Underlaget för bedömning av individens behov av sjukskrivning och rehabiliteringsåtgärder förbättrades också med bedömningsstödets risksignaler, råd och åtgärder samt nationell statistik.

Tidigare förstudie och utredningar

Den förstudie och tidigare utredningar som genomfördes 2014-2016 kom fram till att ett bedömningsstöd för olika aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen kan ge individ- och samhällsnytta, fyller ett behov hos användare inom hälso- och sjukvården, är möjligt att realisera och stödjer visionen för nationell e-hälsa. Utredningar visade även att ett bedömningsstöd som ska användas av hälso- och sjukvården och andra aktörer behöver en juridiskt och organisatoriskt fungerande lösning för utveckling, drift och förvaltning.

Samtliga rapporter från Stöd för rätt sjukskrivning, inklusive bilagor

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Kaj Ekvall
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!