Publicerad: 22 januari 2021

Vård av patienter från EU/EES, konventionspatienter, utlandssvenskar

Sammanställning av regler för vård av patienter från EU/EES eller Schweiz, konventionspatienter, utlandssvenskar och övriga utländska medborgare.

Regionerna har en skyldighet att erbjuda utländska medborgare och utlandssvenskar omedelbar hälso- och sjukvård vid behov. Villkoren ser dock olika ut beroende på i vilket land som den utländska medborgaren eller utlandssvensken är bosatt i.

Patienters rätt till vård efter brexit

Storbritannien och Nordirland lämnade EU den 1 februari 2020 med ordnat utträdesavtal. Under en övergångsperiod fram till den 31 december 2020 skedde inga förändringar vad gäller patienters rätt till vård. Men i och med övergångsperiodens slut och det handels- och samarbetsavtal som slöts den 24 december 2020, har reglerna förändrats på flera punkter.

Information om patienters rätt till vård efter brexit (PDF, nytt fönster) 

Försäkringskassan om påverkan av brexit

Från den 1 februari 2020 utfärdar Storbritannien och Nordirland Europeiska sjukförsäkringskort (EHIC) utan EU-logotyp. De kort som de utfärdat tidigare är fortsatt giltiga.

Nya utseendet på EHIC-kortet för medborgare i Storbritannien och Nordirland (PDF, nytt fönster)

Vaccination mot covid-19

Utlandssvenskar och vaccination mot covid-19 i Sverige

SKR:s handbok Vård av personer från andra länder

I kapitel 3-6 i SKR:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av de regler som gäller för vård av patienter från EU/EES eller Schweiz, konventionspatienter, utlandssvenskar respektive övriga utländska medborgare.

Handboken Vård av personer från andra länder

Komplettering av handboken

Försäkringskassan har kompletterat med tre omarbetade intyg samt ett nytt efter handboken reviderades 2016. I bilagan finns även exempel. Det har även kommit ett nytt krav på att regionens vårdräkning till Försäkringskassan ska kompletteras med kopia på patientens ID-handling.

Försäkringskassans kompletterande intyg

Försäkringskassans nya krav på vårdräkning för patient från övriga Norden

Särskilt utsatta EU-medborgare

I SKR:s dokument om Utsatta EU-medborgare diskuteras bland annat frågan om lagstiftning inom hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i enstaka fall, kan bli tillämplig även på unionsmedborgare (sidan 7).

Utsatta EU-medborgare, juridik

Informationsansvarig

  • Erik Svanfeldt
    Handläggare
  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!