Publicerad: 11 september 2020

Fakta och statistik, ekonomiskt bistånd

Statistik kring ekonomiskt bistånd är viktig som underlag för analyser och jämförelser. Statistiken finns i några olika databaser.

Nyckeltal för kommuner och landsting

I databasen Kolada kan du följa verksamheten från år till år. Här finns Sveriges bredaste utbud av nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommunernas och regionernas verksamheter. Här finns bland annat uppgifter om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd.

Databasen Kolada

Statistik inom socialtjänstens olika verksamhetsområden

SKR har sammanställt statistik över socialtjänstens olika verksamhetsområden samt tagit fram siffror som visar hur nöjda kunderna är.

Fakta om socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Socialstyrelsens officiella statistik

Socialstyrelsen är ansvarig för publicering av den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd. På Socialstyrelsens hemsida finns uppgifter om antal biståndshushåll, biståndsmottagare, utbetalda belopp och orsaker till att personer inte kan försörja sig och sin familj (försörjningshinder). Här finns även öppna jämförelser.

Statistik om ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen

Statistik över barn och ungas levnadsförhållanden

Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. BO har samlad statistik om barns och ungas levnadsförhållanden i Sverige. Deras indikatorer visar barns och ungas ekonomiska standard och boende, exempelvis andel barn i familjer med långvarigt bistånd.

Samlad statistik om barns och ungas levnadsförhållanden i Sverige, Barnombudsmannen

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!