Publicerad: 6 april 2020

Digitalisering inom social omsorg

SKR stödjer kommunernas utveckling med hjälp av digitalisering inom den sociala omsorgen. Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten och kan bidra till människors självständighet, delaktighet och inflytande.

Illustration på puffbild

Överenskommelsen syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering.

Illustration för puffbild

SKR har sammanställt information för kommuner och regioner med anledning av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

Illustration på puffbild

Samverka och nätverka om digitalisering inom socialtjänsten via tjänsterna Samarbetsrum och Dela digitalt.

Illustration för puffbild

Visionen omfattar den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Arbetet omfattar också välfärdsteknik.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!