Publicerad: 10 september 2020

Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Kommunerna ska ha förutsättningar för att i varje möte med brukare tillhandahålla ett stöd som bygger på bästa tillgängliga kunskap. SKR och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap.

I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Målet är att ha bästa tillgängliga kunskap och omsätta den kunskapen mötet mellan socialtjänstens personal och brukare. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning och lärande.

Gemensam utveckling av kunskapsstyrning i socialtjänsten

Under perioden 2020-2023 har 97 procent av kommunerna beslutat att tillsammans säkra kunskap och lärande för socialtjänstens verksamheter. Det innebär ett bättre och mer effektivt sätt än om varje kommun arbetade var för sig. Kommunernas gemensamma arbete för en evidensbaserad socialtjänst är långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre beslutsfattande. Arbetet utgår ifrån en rekommendation från SKR. Kommunernas verktyg för att utveckla socialtjänsten är bland annat:

  • nationella kvalitetsregister
  • brukarundersökningar
  • individbaserad systematisk uppföljning
  • gemensam kompetensutveckling.

De 280 kommuner som under 2020 är med och bidrar till ett samlat system för kunskapsstyrning har nu blivit fakturerade. Har ni frågor om rekommendationen eller vill se era beslut så är ni välkomna att kontakta SKR:s Kontaktcenter. Ange diarienummer 18/00295.

Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänst

För att förstärka kunskapsutvecklingen har SKR tillsammans med Regional Samverkans-och stödstrukturer (RSS) Socialstyrelsen och andra myndigheter kommit överens om att arbeta för ett partnerskap mellan den regionala och nationella nivån. Målet för partnerskapet är att forskning och bästa tillgängliga kunskap ska användas medvetet och systematiskt när vård, service och omsorg erbjuds.

Partnerskapet

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare
  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!