Publicerad: 29 november 2019

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

SKR arbetar med en rad frågor inom området psykisk hälsa. Vi har samlat all relevant information om vad SKR gör på en gemensam sida för detta.

Psykisk Hälsa

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!