Publicerad: 20 februari 2020

Särskilda insatser

Insatser för att få arbetslösa i arbete är vanligtvis speciellt riktade till olika målgrupper.

Statliga arbetsmarknadspoltiska insatserna ställer ofta olika krav för att delta såsom längd i arbetslöshet, ålder eller funktionsnedsättning.

Kommunerna väljer själva hur deras insatser ska utformas. De grupper man riktar sig mot kan även vara grupper där kommunen ansvarar för andra insatser, exempelvis inom utbildning eller socialtjänst.

Personer som är kortutbildade eller aldrig har varit på arbetsmarknaden kan ha liknande behov av stöd oavsett ålder. På motsvarande sätt som högutbildade, oavsett ålder, kan ha det. Vi har därför valt göra nedanstående fördjupningssidor.

Avslutade och fullföljda studier

Praktik och anställning

Informationsansvarig

  • Åsa Karlsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!