Publicerad: 20 maj 2020

Digitalisering

SKR stödjer kommuner och regioner i att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

För att kommuner och regioner ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar bland annat om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner.

Det här gör SKR inom digitalisering

SKR, Inera och SKL Kommentus stöttar kommuner och regioner genom att riva rättsliga hinder, utveckla förändringsledning, bevaka statliga initiativ, erbjuda säkra tjänster för informationsförsörjning och sluta ramavtal för produkter och tjänster.

SKR har tagit fram en strategi för grundläggande förutsättningar för digitalisering.

Samarbetet mellan SKR, SKL Kommentus och Inera ger större nytta för medlemmarna.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Lärande exempel

Nyhetsbrev

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!