Publicerad: 27 november 2019

Arkitektur och säkerhet

Gemensamma ramverk för arkitektur och säkerhet ska användas vid utveckling och förvaltning av digitala välfärdstjänster. Det skapar en gemensam grund och stärker samverkan.

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, säker informationshantering och säkert informationsutbyte är en förutsättning för att bibehålla och stärka tilliten till digitala välfärdstjänster.

NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU.

Med KLASSA kan kommuner och regioner förenkla genomförandet av informationsklassning.

I maj 2018 blev dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. SKR jobbar aktivt med att tolka vad denna lagändring praktiskt innebär för kommuner och regioner.

Molntjänster är ett samlingsnamn för en rad IT-tjänster som tillhandahålls över internet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!