Publicerad: 3 december 2019

Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

En stor del av programmet inriktas mot arbete med stora samhälleliga utmaningar, exempelvis hälsa och välfärd, samhällsbyggande och miljöfrågor. Kommuner och regioner har möjlighet att få finansiering från programmet. SKR arbetar för att stödja och stimulera medlemmarna att bli aktiva deltagare i Horisont 2020 tillsammans med de nationellt ansvariga statliga myndigheterna, främst VINNOVA.

Regionkontorens arbete inför Horisont Europa 2021–2027

Nya förutsättningar för regional utveckling (PDF, nytt fönster)

Nästkommande ramprogram för forskning och innovation (FoI) inom EU heter Horisont Europa. Liksom tidigare föreslås i långtidsbudgeten stora satsningar på FoI. Bland annat finns avsikten att kunna stödja ”regionala innovationsekosystem” och uppnå bättre synergier mellan olika EU-instrument.

Regionernas Brysselkontor nätverk för FoI-frågor har gjort en översikt av förslagens betydelse för detta arbete som presenteras i rapporten Nya förutsättningar för regional utveckling, Exempel på hur det regionala utvecklingsarbetet kan växlas upp med EU-medel i nästa programperiod, 2021–2027.

Filmserie tillsammans med VINNOVA

SKR har tillsammans med VINNOVA genomfört en serie informationsmöten om möjligheterna för offentlig sektor att få finansiering av forskning, utveckling och innovation genom Horisont 2020.  Här presenteras ett flertal projekt, företrädare för VINNOVA ger information om hur man kan delta i programmet och svarar på frågor.

Möjligheter för offentlig sektor i Horisont 2020 

Eva Marie Rigné, SKR, och Jonny Ivarsson Paulsson, VINNOVA, samtalar om Horisont 2020 och vilka möjligheter programmet rymmer för offentlig sektor.

Hälsa, demografi och välfärd 

Medverkande: Anette Forsberg, Örebro Läns Landsting, Mariann Olsson, Stockholms Läns Landsting samt Kristina Larsson, Umeå Kommun.

Transport, miljö, energi och hållbara städer 

Medverkande: Roland Zinkernagel, Malmö Stad, Lotta Ek, Eskilstuna Kommun, Sarah Nilsson, Energikontor Sydöst AB Växjö och Jonas Ericson, Stockholms Stad.

Säkra samhällen 

Medverkande: Anita Galin, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Birgitta Rasmusson, Statens Kriminaltekniska Laboratorium samt Dan Sarenius, Transportstyrelsen.

Kopplingar mellan Horisont 2020 och EU:s strukturfonder

Medverkande: Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen, Lars Wikman, North Sweden och Anders Olsson, Region Värmland.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!