Publicerad: 20 januari 2021

Gångtrafik

Gångtrafiken utgör grundförutsättningen för att skapa tillgängliga och attraktiva städer och samhällen. Dessutom är gång en del av i princip alla resor – i början, slutet och ibland som en del mitt i en resa med andra trafikslag.

Gångtrafiken är ett eget färdsätt och behöver prioriteras i den kommunala planeringen. En ökad andel gångtrafik ger positiva effekter för folkhälsan samt bidrar till bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Många kommuner i Sverige arbetar aktivt för att i ökad grad planera utifrån gångtrafikens förutsättningar. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stödjer kommuner i arbetet genom att vi sprider goda exempel och kunskap i form av handböcker, inriktningar och konferenser.

Gemensam inriktning för säker gångtrafik

Säkerheten för gående behöver förbättras. Gående är den gruppen där flest skadas allvarligt inom transportsystemet, om fallolyckor inkluderas. SKR deltar i samverkan för gemensam inriktning för säker gångtrafik, som en del av det gemensamma arbetet Tillsammans för Nollvisionen.

Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0, Trafikverket

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!