Publicerad: 2 juli 2020

Långsiktiga transportplaner

Ökade satsningar på infrastruktur i kommuner och regioner bidrar till nytta för resenärer och godstransporter i hela landet.

Inom den närmaste tioårsperioden kommer över 700 miljarder kronor att satsas på järnvägar, vägar och sjöfart i Sverige. SKR bevakar den nationella transportinfrastrukturplaneringen och arbetar för att kommuners och regioners behov ska hörsammas i arbetet med nationell transportplan och länstransportplaner. Det är viktigt att de medlen används smart och att en större del av satsningarna tillfaller landets kommuner och regioner.

SKR driver arbetet genom regelbundna kontakter med våra medlemmar, Trafikverket och Regeringskansliet. Vi svarar på remisser, sprider information och skapar debatt genom exempelvis konferenser och seminarier.

SKR tycker

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christoffer Westerberg von Bothmer
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!