Publicerad: 25 september 2020

Brottsförebyggande

SKR arbetar inom det brottsförebyggande området. Vi intressebevakar och följer arbetet inom Justitiedepartementet och de statliga myndigheterna Brottsförebyggande rådet (Brå) och Polismyndigheten.

Många kommuner och regioner bedriver ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Delar av detta arbete ligger inom den kommunala eller den regionala kärnverksamheten. Andra insatser gör kommuner och regioner utöver sitt huvuduppdrag.

Samarbetar för ett tryggare samhälle

De flesta kommuner har ett lokalt brottsförebyggande råd och en överenskommelse med polisen om hur polis och kommun ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande tillsammans.

SKR arbetar aktivt med frågor som rör bland annat lokalt brottsförebyggande arbete, organiserad brottslighet, hot och våld, våldsbejakande extremism och sociala insatsgrupper. Vi har representanter i de arbetsgrupper som Brå och Polisen bedriver inom området brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Samverkan i ny upplaga

Nu har boken om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete kommit ut i en ny reviderad upplaga. Den handlar om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, Brå

Hur man motverkar brottslighet och otrygghet med samverkan i centrum

Filmen är framtagen av Brottsförebyggande rådet, Polisen och SKR. Den handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. En kommun har problem kring ett resecentrum. Genom att göra en kartläggning av problemen och dess orsaker och analysera orsakerna hittar man lösningar på problemen.

Arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism

Under perioden 2016-2019 arbetar SKR särskilt med att ge goda exempel på lokala och regionala insatser som förebygger radikalisering och extremism. Varje exempel innehåller bakgrund, hur man har gått till väga, framgångsfaktorer och utmaningar.

Exempel på förebyggande arbete

Publikation: Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism

Torget, en film om att lösa lokala problem

Filmen Torget belyser hur man kan arbeta för att få till ett kunskapsbaserat arbete. I det fiktiva fallet Torget får vi följa polisen och kommunen i Karlköping och deras arbetsprocess för att lösa lokala problem. Vi får se hur de går tillväga för att identifiera problemen och komma till bot med brottsligheten i kommunen.

Se textad version av filmen Torget (nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!