Publicerad: 28 maj 2020

Online-kurser

Här hittar du online- och webbaserade kurser som SKR anordnar.

 • Allmänna bestämmelser (AB) för chefer
  Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB, exempelvis lagen om anställningsskydd och semesterlagen.
 • Online-seminarier inom revision
  Från hösten 2020 erbjuder SKR ett paket med online-seminarier på olika teman inom kommunal revision. Låter det intressant - kontakta oss så kan vi boka in ett seminarium.
 • Webbkurs om nyttorealisering
  Webbkursen om nyttorealisering ger dig en snabb inblick i hur du och din organisation kan arbeta systematiskt med att säkra nyttan av förändringsinsatser och digitala investeringar. Den ger dig också en ökad förståelse om nyttorealisering och hur det kan användas.
 • Självstudiekurs i Omvärldskunskap och medborgardialog
  Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in i Sverige med nya värderingar och intressen som påverkar nationalstaten, staden och människorna.
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
  Utbildningen syftar till att ge en genomgång av avtalet och förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med fokus på löneadministrativa frågor.
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning
  Utbildningen syftar till att ge en genomgång av avtalet och förståelse för tolkning och tillämpning av AB.
 • Personlig assistans, PAN/Bilaga J
  Utbildningen riktar sig till kommuner och regioner samt de av Sobonas medlemmar som tillämpar HÖK och PAN. Den kan användas som en del av introduktionen av nya medarbetare som ska arbeta med Bilaga J och PAN.
 • Webbutbildning jobba säkert med läkemedel
  SKL har tagit fram en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.
 • Workshop om lönespridning
  Workshopen om lönespridning är för dig som är arbetsgivarrepresentant eller facklig företrädare med ansvar för den lokala lönebildningsprocessen.
 • Webbutbildning för vård av äldre med diabetes - stängd
  Webbutbildningen Äldre med diabetes är stängd på obestämd tid, eftersom den inte uppfyller kraven på tillgänglighet i digital offentlig service (DOS-lagen).För frågor kontakta:info@skr.seKontaktcenter 08-452 70 00
 • E-utbildning medborgardialog
  SKR har utvecklat en e-utbildning inom medborgardialog. Utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteman grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.
 • Samtalstonen i politiken
  Samtalstonen i politiken är ett utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Den består av olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera. Syftet att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat.
 • E-utbildning för att motverka korruption
  Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!