Publicerad: 27 november 2019

Bloggar från SKR

Här hittar du bloggar från SKR.

Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

Vi bloggar om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner.

Jag som bloggar heter Per-Arne Andersson och är chef med ansvar för utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Här skriver jag om aktuella frågor, utveckling och utmaningar som rör förskola, skola och vuxenutbildning.

På socialtjänstbloggen skriver vi om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården. Det är i första hand Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, som skriver inläggen.

SKR:s senaste blogginlägg

  • Självstyre för stark demokrati, delaktighet och innovation 

    Självstyret möjliggör anpassning till lokala förutsättningar, effektivt resursanvändande och att kommuner hittar innovativa lösningar på lokala utmaningar. Ur ett MR-perspektiv är självstyret högst intressant för legitimitet och ökad tillit. 

  • Lägre efterfrågan och kostnader inom många områden 2020

    Pandemin fortsätter och drabbar oss alla på olika sätt. Det är därför viktigt att verksamheterna inom välfärden har fortsatt hög kvalitet även om det kostar på med både personal och resurser.

  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner

    Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!