Publicerad: 22 december 2020

Statistik

SKR samlar in, producerar, hanterar, publicerar och analyserar stora mängder uppgifter och statistik gällande medlemmarnas verksamheter. Här har vi samlat länkar till SKR:s statistik, analysrapporter och ren data indelat efter ämnen. Länkarna leder vidare till andra SKR-sidor eller direkt till andra webbplatser som SKR står bakom.

Illustration för puffbild

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas. Här går det att analysera mer än 5 000 nyckeltal och jämföra mellan kommuner eller regioner.

Statliga myndigheter är skyldiga att samråda med SKR innan de skickar ut enkäter eller på annat sätt samlar in uppgifter från kommuner och regioner.

Illustration för puffbild

Information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. SKR publicerar öppna data som kan användas av myndigheter, företag och allmänhet för att skapa nya tjänster.

Undervisning SFI vid en dator

Via Öppna jämförelser går det att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!