Agenda 2030 – för hållbar utveckling

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. SKR stödjer kommunernas och regionernas arbete med målen.

Kommunerna och regionerna har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. Många kommuner och regioner deltar dessutom i så kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser med de 17 målen för hållbar utveckling.

Glokala Sverige utbildar kommuner och regioner

Mellan 2018-2020 genomför SKR och Svenska FN-förbundet Glokala Sverige – ett utbildnings- och kommunikationsprojekt med syftet att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 i kommuner och regioner. Projektet genomför utbildningar på plats i de kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige. En webbutbildning och annat utbildningsmaterial har också tagits fram.

Glokala Sverige

Öppna jämförelser Agenda 2030

Öppna jämförelser Agenda 2030 vill främja jämförelser och analyser av omställningen till en hållbar framtid i kommuner och regioner. Målet är att öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att ännu mer kraftfullt arbeta med Agenda 2030.

I rapporten presenteras en analys av vissa av nyckeltalen för Agenda 2030:s mål, fördelat på kommuner och regioner. Rapporten ger också förslag på vad kommuner och regioner kan göra för att öka måluppfyllelsen.

Öppna jämförelser Agenda 2030, webbrapport

19 exempel på lokalt och regionalt Agenda 2030-arbete

I skriften Ledarskap för hållbar utveckling presenteras 19 exempel på arbeten med att genomföra Agenda 2030 i kommuner och regioner. Möt representanter från bland annat Växjö-, Nybro-, Luleå-, Skellefteå- och Linköpings kommun, Malmö stad och från fyra regioner – Uppsala, Västernorrland, Sörmland och Östergötland, som berättar om såväl utmaningar som framgångsfaktorer.

Ledarskap för hållbar utveckling, webbrapport

Nyckeltal till stöd för uppföljning

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har samlat nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp vad arbetet med Agenda 2030-målen ger för resultat. Nyckeltalen, som också användas för jämförelser mellan kommuner och regioner, återfinns i den öppna och kostnadsfria databasen Kolada. De nås genom jämföraren i Kolada, där det går att välja vilken kommun eller region som man vill analysera.

Kolada

Kommunala och regionala initiativ inom Agenda 2030

SKR har sammanställt de initiativ inom de globala målen som görs i kommuner och regioner. De många exemplen vittnar om att kommuner och regioner bland annat tar hänsyn till de globala målen i flerårsplan och budget och att arbetet har förankrats bland annat genom workshops med ungdomar, näringsliv, civilsamhälle, kommunledning och medarbetare.

Kommunala initiativ inom Agenda 2030 (PDF, nytt fönster)

Regionala initiativ inom Agenda 2030 (PDF, nytt fönster)

Aktuellt

Publikationer

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!