SKR i debatten

Här hittar du debatt- och blogginlägg som SKR har publicerat, samt alla vd-krönikor.

 • Framtidens äldreomsorg kräver väl avvägda lösningar


  Söndagens sändning i SVT om Sveriges strategi för att bekämpa coronaviruset innehöll intressanta frågor om pandemihanteringen, men påminde också om vikten av noga genomtänkta svar.

  Krönika
 • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner


  Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.

  Blogg
 • Vården är som bäst när den behövs som allra mest


  Nytt år, nya utmaningar. Under min livstid har det nog aldrig tidigare varit så sant som det är just nu. Trots skärpta rekommendationer har smittspridningen i samhället fortsatt med oförminskad styrka, och på landets sjukhus är situationen ansträngd.

  Krönika
 • Nytt år med fortsatt pandemi


  Nu går vi in i ännu ett år som präglas av pandemin. Vaccineringarna har kommit igång bra, men läget är fortsatt mycket allvarligt. Ekonomiskt inleds året med bland annat besked om ersättning för merkostnader.

  Blogg
 • Så stärker vi den svenska äldreomsorgen


  Kompetenslyftet för äldreomsorgen är en historisk satsning som vi nu ska skala upp ytterligare. Det skriver Anders Knape, Lena Hallengren och Tobias Baudin.

  Debatt
 • Rikta kritiken om socialtjänstens hantering av orosanmälningar mot lagstiftaren


  Socialtjänsten är van vid att få kritik. Ibland är den överdriven och ibland är den rättfärdigad. De senaste dagarnas kritik om hur socialtjänsten sparar orosanmälningar är dock helt missriktad.

  Blogg
 • Replik: Pandemin ursäkt för enkla svar på komplexa utmaningar


  Coronakommissionen väcker frågor som behöver adresseras klokt och varsamt. Kommissionen har motstått förenklingar och lyckats att se på vårt samhälles hantering av äldreomsorgen med många nyanser.

  Debatt
 • För hundrade gången, årets julklapp är inte ett spritkök


  Klockan ett på natten den 18 december 1918 gick ledamöterna i riksdagens båda kamrar ut och köpte tidningen, kom tillbaka i tomteskrud och levererade hela århundradets julklapp.

  Krönika
 • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt


  I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.

  Blogg
 • Ett år av prövningar – en framtid av möjligheter


  När jag för ungefär ett år sen satt mig för att skriva 2019 års sista blogginlägg kunde vi höra de första rapporterna om ett nytt virus i Kina. Vi visste inte då vilken enorm påverkan detta nya coronavirus skulle få på vårt samhälle, våra verksamheter och på vår vardag. 2020 har präglats av prövningar; tuffa prioriteringar, omvandling och omställning. Men även av hopp, för i de svåra stunderna vi tvingas tänka nytt, att hitta lösningar på nya problem.

  Blogg
 • Coronakommissionen ser äldreomsorgens utsatta läge


  Det kan vara svårt att summera året som gått, nu när vi återigen står mitt i en allvarlig smittspridning. Men Coronakommissionens delbetänkande bekräftar socialtjänstens upplevelse av pandemin ­– på punkt efter punkt.

  Blogg
 • Mycket är ovisst inför 2021


  Nu börjar detta märkliga år gå mot sitt slut. I årets sista blogginlägg skriver jag om skattunderlagets utveckling, väntan på statliga besked kring merkostnader och jakten på syndabockar.


  Blogg
 • Coronapandemin lär oss mer om omsorgen om äldre


  Vi genomlever en historisk tid, i en värld och ett samhälle som drabbats hårt av pandemin. Bland de värst drabbade finns samhällets äldre. I dag välkomnar vi coronakommissionens delrapport, som bidrar med viktiga insikter om hur äldreomsorgen påverkats av krisen.

  Krönika
 • Fel att tvinga elever till vissa utbildningar


  Yrkesutbildningarna blir inte mer populära för att staten bestämmer hur många platser det ska finnas. Svenskt Näringslivs syn riskera att stjälpa istället för hjälpa. Det skriver Per-Arne Andersson, i en replik.

  Debatt
 • Värdig sista tid i livet för de flesta på särskilda boenden


  Personer som avlidit i kommunernas särskilda boenden har fått en värdig sista tid i livet, trots de svåra förutsättningar som pandemin medfört. Det framgår av den rapport som SKR, i samarbete med Svenska Palliativregistret, publicerat om den palliativa vården under pandemin.

  Blogg
 • Åtta svenska kommuner i ICLD-satsning på mänskliga rättigheter


  Idag den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter meddelade Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, att totalt åtta svenska kommuner kommer att bli del av deras nya satsning Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter.

  Blogg
 • Med rätt insatser kan svensk matematikundervisning utvecklas!


  Igår redovisades resultaten från TIMSS och jag vill särskilt passa på att kommentera matematikresultaten som fortsatt ligger på samma nivå som 2015. Trots att jag, som många andra, önskat högre resultat är det positivt att trendbrottet från 2015 håller och att Sverige har förbättrat kunskapsresultaten och fortsatt ligger på samma som 2003.

  Blogg
 • Replik: Vi har ett alternativ till social housing


  Vi delar Stadsmissionens mål om att hemlösheten ska vara utrotad senast 2030 och behovet av en nationell strategi. Men i stället för en svensk variant av social housing vill vi i första hand behålla och utveckla den svenska bostadspolitiska modellen med generella och selektiva inslag.

  Debatt
 • Statens sena beslut har bromsat kampen mot viruset


  När staten har agerat snabbt och i samverkan med SKR, regionerna och kommunerna under coronakrisen så har det gett resultat. Men sena eller uteblivna beslut har skapat svårigheter.

  Debatt
 • Risken är att yrkesutbildningarna påverkas negativt om elever tvingas in i utbildningar


  Idag kan vi läsa på Svenska Dagbladets debattsida om Svenskt Näringslivs syn på systemfelen i gymnasieskola och komvux. Jag vill lyfta några delar i deras text som ger en missvisande bild samt kommentera den utredning som är ifråga, Gemensamt ansvar (SOU 2020:33).

  Blogg
 • Vi kopplar upp och ställer om: Distansundervisning 2.0


  Nu ställer gymnasieskolan åter om till full distansundervisning efter höstens växande smittspridning. Rika på erfarenheter från vårens hastiga omställning står vi förhoppningsvis bättre rustade för att hålla avståndet till kunskapen kort, även på distans.

  Krönika
 • Hur ett förstatligande skulle förbättra skolan förblir oklart


  Ännu en gång läser vi en debattartikel om att staten bör ta över ansvaret för skolan. Ännu en gång kan vi konstatera att argumenten för hur det skulle leda till en bättre skola för elever och lärare saknas. Vi efterfrågar en utredning som går på djupet. Det skriver Mats Gerdau och Kenneth Handberg i en replik.

  Debatt
 • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka


  Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.

  Blogg
 • Statliga medel i december är svåra att nyttja


  Statliga julklappar skulle behöva nå kommuner och regioner långt innan julafton. Sena besked om medel gör det svårt att lyckas använda dessa innan årets slut.


  Blogg
 • Välfärdskommissionen: Ökad digitalisering i välfärden


  Vår gemensamma välfärd gör Sverige till ett av världens bästa samhällen att leva i. Men såväl samtidens som framtidens utmaningar kräver att välfärden hela tiden måste utvecklas.

  Debatt
 • Almegas snäva perspektiv förstärker våra farhågor


  SKR kräver att den nya arbetsförmedlingen ska fungera väl i hela landet och för alla arbetslösa och arbetsgivare. Almega uppvisar i sin replik en mycket förenklad bild som inte tar arbetslösas behov och hela landets utmaningar på allvar. Det skriver Anders Knape i en slutreplik.

  Debatt
 • IVO:s granskning kräver nogsamhet i analys och slutsats


  Under coronaåret 2020 har det svenska samhället gått igenom en av sina tuffaste utmaningar i historien. Nu drabbas återigen äldreomsorgen, liksom hela samhället, av en ökad smittspridning.

  Krönika
 • Replik: Värna den kommunala revisionens särdrag


  Den kunskap och transparens revisionen bidrar med är grundläggande i den kommunala och regionala demokratin och revisionen behöver vara relevant och fungera i hela landet.

  Debatt
 • Låt inte riskskatten drabba välfärden


  En ny riskskatt för banker och kreditinstitut har föreslagits av regeringen, C och L. Om skatten ska införas måste utformningen förändras skriver SKR och Kommuninvest i sitt gemensamma remissvar.

  Debatt
 • Poddserie om arbetet med nationella minoriteter


  Nu är vi inne i årets mörkaste tid – en tid som lämpar sig perfekt för att lyssna på intressanta poddar! Under 2020 har Region Gävleborg producerat och släppt en poddserie om arbetet med nationella minoriteter. Avsnitten innehåller intressanta diskussioner och samtal med gäster.

  Blogg
 • Replik: Tidningarnas ansvar att återvinna pappret


  Demokrati och miljö ställs emot varandra när tidningsbranschen argumenterar för att slippa ansvaret för återvinning av tidningar. Det är både olyckligt och onödigt.

  Debatt
 • Självstyret är en framgångsfaktor i vår samhällsmodell


  I takt med att smittspridningen ökar intensifieras jakten på syndabockar. Det är naturligt i en krissituation att leta efter någon åt vems håll man kan peka finger, men från stormens mitt blir analysen ofta fel och utpekandet sällan träffsäkert.

  Krönika
 • Nära tillgång till läkare nödvändig för en god äldrevård


  SKR ser inget hinder att kommuner, liksom privata vårdgivare, kan utföra läkarinsatser. Men det krävs en lagändring som tillåter fördjupad avtalssamverkan mellan kommuner och regioner.

  Debatt
 • Kan och ska revisionen stöpas i samma form?


  Revisorsinspektionens (RI) ställningstagande står i konflikt med kommunallagens bestämmelser och riskerar den kommunala revisionens helhetssyn anser SKR.

  Debatt
 • Basal hygien bäst hos de som mäter


  SKR:s mätning om basal hygien visar att omsorgen behöver bli bättre. Men det finns många kommuner som får höga poäng. Hemligheten? Man måste mäta för att veta.

  Blogg
 • Med rätt statliga åtgärder kan vi bekämpa pandemin


  Regioner och kommuner har gjort en enorm kraftsamling under coronaåret 2020, och fullt fokus ligger nu på att fortsätta göra det. Med rätt statliga åtgärder kan vi bekämpa pandemin.

  Debatt
 • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning


  I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.

  Blogg
 • Staten använder samma pengar mer än en gång


  Statliga utredningar har funnit en ny lösning till att finansiera reformer utan att öka medlen. Man använder helt enkelt redan avsatta medel till en ny fråga. Förlorarna är kommuner och regioner.

  Blogg
 • Nödvändiga arbetsmiljöinsatser i en tid av kris


  Om pandemin har åskådliggjort en sak är det att välfärdens medarbetare har Sveriges viktigaste jobb. Under året har de fått vård, skola och omsorg att fungera under förhållanden som saknar motstycke i modern tid.

  Krönika
 • Avtal 20: Tre nya avtal på plats


  Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.

  Blogg
 • Framtidens Arbetsförmedling måste fungera


  Kommunerna har idag kostnader på runt tio miljarder kronor årligen som kan hänföras till brister i arbetsmarknadspolitiken. När regeringen och samarbetspartierna nu ska bygga Nya Arbetsförmedlingen behövs garantier för att staten tar sitt ansvar fullt ut och att insatser från samtliga samhällssektorer tas tillvara.

  Debatt
 • Vi har alla ett ansvar att bekämpa hot och hat


  Hot och hat av förtroendevalda ökar. Utsattheten innebär att de mänskliga rättigheterna inte respekteras och vår demokrati äventyras. Och det är bara vi, som tillsammans, kan se till att ändra den utvecklingen.

  Blogg
 • Förtroendevaldas avhopp - ett hot mot demokratin


  Avhoppen ökar successivt i våra politiska församlingar. Nästan var fjärde kommunpolitiker slutade sitt uppdrag under förra mandatperioden.

  Debatt
 • Tillsammans samlar vi åter kraft för att möta pandemin


  De senaste veckorna har det skett en mycket oroande smittspridning och på sjukhusen i många regioner har trycket ökat markant. Nu gäller det att vi återigen samlar våra krafter. Coronapandemin är långt ifrån över.

  Krönika
 • 8 av 10 planerade operationer har genomförts under 2020


  Trots coronapandemin och det kraftigt ökade vårdbehovet, har en stor del av den planerade vården kunnat genomföras i år. 8 av 10 planerade operationer har genomförts jämfört med 2019.

  Debatt
 • Allvarligt smittläge ger anledning att arbeta på annat sätt


  Smittspridningen ökar snabbt i Sverige och beslut om skarpare restriktioner har fattats i flera regioner. I många skolor ges möjligheter till distansarbete för lärare. Nu är tid för eftertanke hur dessa möjligheter kan öka.

  Blogg
 • Den svenska modellen tjänar Sverige väl


  Den svenska modellen där fackförbund och arbetsgivare gemensamt tar ansvar för villkoren på arbetsmarknaden har tjänat Sverige väl under de senaste decennierna. Staten behöver inte lägga sig i. Något att påminna sig om i dessa tider.

  Krönika
 • Kommunal revision fungerar inte som företagsrevision


  Ibland kan det goda bli det bästas fiende. Jag tror att många av de som vill att kommuner och regioner ska ”styras upp” bättre av staten inte helt inser vad det i realiteten skulle få för konsekvenser.


  Blogg
 • Pandemin visar att välfärden behöver en digital satsning


  För att vi ska få långsiktiga och jämlika effekter av digitaliseringen i hela landet och för att socialtjänsten ska kunna utvecklas ytterligare, krävs en nationell satsning.

  Debatt
 • Piteå har utropat sig till MR-kommun


  Under en webbsänd gala i samband med FN-dagen den 24 oktober 2020 utropade sig Piteå till MR-kommun under högtidliga former. Man sällar sig därmed till den internationella rörelsen av så kallade Human Rights Cities.

  Blogg
 • EU ska inte besluta om svenska löner och arbetsvillkor


  Regeringen måste initiera en subsidiaritetsprövning och få EU-kommissionen att ändra förslaget om lagstadgade minimilöner. Det är arbetsmarknadens parter som ska avtala om villkor och löner.

  Debatt
 • Vandrarens guide till Ekonomirapporten


  En solblekt, gammal vandringsguide visar sig vara bra att ha med sig vid läsning av Ekonomirapporten som SKR nyligen publicerade. Rapporten visar på tillfälligt starka resultat, men betonar samtidigt vikten av att ansvarsfullt planera för framtiden.

  Krönika
 • SKR:s arbetsgivarpolitik har starkt stöd


  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlemsstyrd organisation där uppdraget är att agera i medlemmarnas intresse. Inför varje avtalsrörelse sker regelbundna avstämningar med våra medlemmar i kommuner och regioner.

  Debatt
 • Äldreomsorgens utveckling kräver långsiktighet


  Det är lätt att lockas av tillfälliga satsningar inom äldreomsorgen. Men utveckling kräver långsiktighet, det är kvalitetsregister ett bevis för.

  Blogg
 • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar


  De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.

  Blogg
 • Vad krävs för att skydda barn som Lilla hjärtat?


  Lilla hjärtats död måste leda till förändring. Staten måste fullfölja de lagändringar som behövs. Men alla vi andra behöver också ta vårt ansvar.

  Blogg
 • Större andel kvinnor än män påverkas i sitt politiska uppdrag


  Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till inflytande i uppdraget som förtroendevald. Örebro kommun har genom ett utvecklingsarbete satt fokus på villkoren inom politiken.

  Blogg
 • Ekonomirapporten ger svar – men genererar lika många frågor


  2020 är ett exceptionellt år med många ekonomiska osäkerhetsfaktorer på grund av den pågående pandemin. Det var en av slutsatserna när jag och SKR:s ordförande Anders Knape i går presenterade Ekonomirapporten.


  Blogg
 • Per Bolund planlade aldrig vindkraft i Riddarfjärden


  I helgen meddelade finansmarknadsministern att regeringen vill snabbutreda hur man ska kunna gå fram med vindkraftsetableringar utan att ta hänsyn till de människor som påverkas av byggnationerna. Förslaget är inte bara olyckligt, det är även odemokratiskt.

  Krönika
 • Fortsatt lärarbrist kräver fortsatta åtgärder


  Vi ser flera indikationer på ökat intresse för att arbeta som lärare. Det behövs. I budgetpropositionen för 2021 skriver regeringen om behovet av fler behöriga lärare och föreslår flera åtgärder för att stärka utbildningarna. Samtidigt föreslås reformer som kräver ännu fler lärare. Den ekvationen går inte riktigt ihop.

  Blogg
 • Äldreomsorgslyftet är en viktig jämställdhetssatsning 


  I maj presenterade regeringen, SKR och fackförbundet Kommunal ett kompetenslyft för äldreomsorgen, som syftar till att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid. Min förhoppning är att många kommuner nu tar den här unika chansen att ytterligare stärka kvaliteten.

  Krönika
 • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter


  Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.

  Blogg
 • Snart presenteras Ekonomirapporten


  Den 20:e oktober presenterar vi höstens upplaga av Ekonomirapporten. Det är en angelägen läsning om kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar och omställningen till följd av coronapandemin.

  Blogg
 • Ett litet steg på vägen


  Frågan om statistik på skolans område har varit i hetluften efter att Statistiska centralbyrån (SCB) för ett år sedan beslutade om en reviderad sekretesspolicy, som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess på huvudmanna- och skolnivå.

  Blogg
 • Kollektivtrafikens intäktstapp kräver statlig kompensation


  Coronakrisen kommer att ha medfört minskade biljettintäkter på uppemot 7,5 miljarder vid årsskiftet. Nu måste staten kompensera regionerna fullt ut.

  Debatt
 • Den kommunala självstyrelsen möter medborgarnas behov


  Den svenska modellen med flernivåstyre och en stark, grundlagsskyddad kommunal och regional självstyrelse har byggt vårt land och vår välfärd. Det skriver SKR:s ordförande i Dagens Samhälle.

  Debatt
 • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser


  Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.

  Blogg
 • SKR om mänskliga rättigheter och insatser mot korruption


  Kopplingen mellan MR och antikorruptionsarbete är tydlig genom centrala MR-principer om transparens och tydlighet i ansvarsfördelning. Specifika rättigheter förbjuder godtyckligt maktutövande och fastslår människors lika rätt till rättigheter.

  Blogg
 • Innovationskraft och styrkan i att lära av varandra


  I dag deltog jag i ett inspirerande panelsamtal under Innovationsveckan. Vi diskuterade välfärdens utmaningar och hur samhället kan ta tillvara på innovationskraften för att ge svar på framtidens svåra frågor. Det handlar mycket om att våga se bakom varje hörn, att våga gå framåt.

  Krönika
 • Frågor om medel till äldreomsorgen saknar svar


  Många kommuner ställer frågor om de 4 miljarder som regeringen meddelat kommer att tillföras äldreomsorgen. Fördelningen är klar men beslutet om budgeten fattas av riksdagen och efter det behöver kommunerna klarläggande svar.

  Blogg
 • Staten måste hålla sina löften


  Sedan mars i år och i budgeten för 2021 har regeringen presenterat flera satsningar inom utbildningsområdet för att ta Sverige ur krisen. En av dessa är en utökad satsning på gymnasiala yrkesutbildningar i komvux (regionalt yrkesvux) som ger fler individer möjlighet att läsa till t.ex. målare, elektriker och vårdbiträden. Det här är en bra satsning som möter både behovet av kompetensförsörjning för många branscher och samtidigt behovet av kompetensutveckling eller omskolning/karriärväxling som är att vänta i en trolig lågkonjunktur.

  Blogg
 • Kommuners arbete med nationella minoriteter


  Att arbeta med gruppen – inte för gruppen är en framgångsfaktor i kommuners arbete med nationella minoriteter. Dagens inlägg handlar om hur vi kan främja arbetet på plats i alla kommuner och regioner.

  Blogg
 • Det globala börjar i Laxå


  Ledarskapet i kommuner och regioner är centralt för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är våra folkvalda från Kiruna i norr till Trelleborg i söder som tar ansvar för och formar vår gemensamma framtid.

  Krönika
 • EU-handslag för ökad delaktighet


  Hälften av alla de beslut som tas på lokal och regional nivå i Sverige påverkas av vad som tidigare bestämts inom EU. EU-samarbetet är en stor del av vår vardag. Det bidrar samtidigt till att vi kan hantera frågor som inget enskilt land klarar på egen hand. Frågor som jobb och tillväxt, demokrati och miljö diskuteras både i Bryssel och i Nyköping.

  Debatt
 • En innehållsrik budget med välkommet samarbete


  Nu är nästa års budget presenterad efter ett speciellt år där ändringsbudgetar har avlöst varandra. Vi är fortfarande mitt i den pandemi som har påverkat verksamheten i förskola, skola och vuxenutbildning på ett sätt som vi inte har upplevt tidigare. I budgeten finns satsningar som tar avstamp i effekterna av dessa förändringar, vilket är välkommet.

  Blogg
 • Tillit, granskning och lagstöd behövs om vi ska klara en kris


  Det har gått dryga sex månader med corona och jag vill säga ett par ord om tillit. Hur viktigt det är, och vilka svårigheter det innebär när lagstiftaren inte förmår stödja äldreomsorgen fullt ut.

  Blogg
 • Välkomna välfärdsmiljarder, men detaljstyrningen behöver minskas


  På min skogspromenad i helgen slogs jag av att hösten är här. Solen stod lägre på himlen och lönnträdens löv hade börjat skimra i rött och gult. I svampkorgen fanns en rätt riklig skörd av Karl-Johan och andra soppar. Ett tydligt hösttecken den här veckan är annars att regeringen under måndagen presenterade sin budgetproposition för nästa år. Den innehåller välkomna stödmiljarder till välfärden men också en olycklig fortsättning på trenden med riktade, detaljstyrande och kortsiktiga statsbidrag.

  Krönika
 • Välfärdsmiljarderna behövs, men snårig djungel av riktade insatser


  I går presenterades budgetpropositionen. Jag kan konstatera att stora belopp avsätts till kommunsektorn utan krav på återredovisning, men det finns också en snårig djungel av riktade bidrag och avsaknad av långsiktighet.

  Blogg
 • Kommunutredningen levererar både bra och mindre bra lösningar


  Kommunutredningens förslag har nu diskuterats på SKR. Vi välkomnar kommunakut och statsbidragsprincip, men är emot bland annat skuldavskrivningar, som främst skulle gynna redan stora kommuner.

  Blogg
 • Migrationspolitiken måste kombineras med ett mottagningssystem utan glapp och luckor


  Migrationskommitténs uppdrag är nu avslutat. Men det återstår ett stort jobb. SKR uppmanar regering och riksdag att i den fortsatta processen säkerställa ett sammanhållet mottagningssystem. Det är dags att sluta lappa och laga. Bra integration börjar med ett bra mottagande.

  Debatt
 • Inför en statlig produktionsrabatt för svensk film och tv


  Det är hög tid att regeringen i höstens budgetproposition inför produktionsincitament för film och tv. Den svenska film- och tv-branschen står i dag inför en snedvriden konkurrens, och Sverige står som förlorare, när 27 av Europas övriga länder erbjuder produktionsincitament i någon form, skriver Anders Knape, SKR och Eva Hamilton Film&TV-Producenterna.

  Debatt
 • Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter


  Många lokala myndigheter har blivit mer medvetna om den viktiga roll de spelar i att främja och säkra respekten för medborgares mänskliga rättigheter. Internationellt Centrum för Lokal Demokrati , ICLD, bjuder in till kommunala partnerskap med inriktning mot mänskliga rättigheter.

  Blogg
 • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken


  Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.

  Blogg
 • God samverkan och nya arbetssätt viktiga för vårdutmaningarna


  Under pandemins svåra omständigheter har regionerna lyckats säkerställa att patienter med de största medicinska behoven har fått den vård de behöver. Nu står vi inför ytterligare utmaningar för vården. Det är ett faktum att vi fått växande vårdköer till följd av covid-19. Med nya arbetssätt och ökad samverkan ser jag att regionerna kommer kunna ge invånarna den vård de behöver.

  Krönika
 • Välfärdsverksamheter kan fungera väl även 2021


  I relativt god tid före budgetpropositionen har nu kommuner och regioner fått den viktigaste informationen från staten gällande förutsättningarna för 2021 och 2022.

  Blogg
 • Kraftsamlingen för psykisk hälsa är viktigare än någonsin


  För drygt tio år sedan antogs en nollvision för suicid, men varje år tar fler än tusen personer sitt liv och mångdubbelt fler gör suicidförsök. På torsdag, den 10 september, är det Internationella suicidpreventiva dagen. Det är en väldigt viktig dag, inte minst i det läge som vi befinner oss i dag, med ökande risk för psykisk ohälsa i spåren av covid-19.

  Krönika
 • Barns röster måste få höras


  Vid en vårdnadstvist borde det vara självklart att barnets bästa ska gå före föräldrarnas. Men de juridiska förutsättningarna sätter fortfarande käppar i hjulet. Vi kan inte ha det så.

  Blogg
 • Långsiktiga förutsättningar viktigast för god ekonomi


  En utredning ser nu över hur kravet på god ekonomisk hushållning ska utformas. God ekonomi i kommunsektorn kräver likväl att staten planerar långsiktigt och att sektorn ersätts för skäliga merkostnader till följd av covid-19.

  Blogg
 • Förstatligandekrav inte seriösa


  En av flera debatter som pågår utifrån coronapandemin är den om vem som är bäst att ta ansvar för och driva olika välfärdsverksamheter. Fler röster höjs för att förstatliga kommunala och regionala verksamheter. Det är inte en klok väg framåt för välfärden.

  Krönika
 • Skolan ska styras nära elever och lärare


  SKR och Lärarförbundet har tidigare gemensamt kritiserat företrädare som förespråkat statlig huvudman utan att förklara vad det innebär och hur det skulle leda till en bättre skola. Nu gör förbundet samma misstag själv.

  Debatt
 • Sverige behöver fler deltidsbrandmän


  På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

  Blogg
 • Så kan vi förena smittskydd med publika möten


  En väg framåt som både skulle kunna säkra smittskyddet och samtidigt ge möjligheter till publika evenemang är att utgå från det regionala smittläget, skriver Anders Knape, ordförande för SKR.

  Debatt
 • Digitala lösningar viktiga i rehabilitering


  Under coronapandemin har behoven av digital vård ökat. Det är positivt att det nu finns ökade möjligheter för regioner att låta fler läkare och fysioterapeuter ge vård digitalt.

  Debatt
 • Dags att lämna över stafettpinnen


  Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.

  Blogg
 • #Avtal20 i stor ekonomisk osäkerhet


  Höstens avtalsrörelse berör stora delar av arbetsmarknaden. Nya avtal ska tecknas för omkring 2,8 miljoner anställda i alla sektorer. För kommuner och regioner innebär den stundande avtalsrörelsen att cirka 1 miljon anställda ska få nya avtal om lön och anställningsvillkor.

  Krönika
 • Oseriöst med enkla svar på ekonomiskt komplexa frågor


  Det är en växande trend att föreslå att beslut flyttar allt längre ifrån invånare och verksamhet som en lösning på kommuners utmaningar. Det är som att själva syftet med en lokala demokrati har glömts bort.

  Blogg
 • Metoder för att klara av distansarbete


  Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.

  Blogg
 • Plasticitet och samverkan


  När semestertiden nu lider mot sitt slut är det två motstridiga känslor och tankar som är närvarande.

  Krönika
 • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat


  Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.

  Blogg
 • Kommunerna stabiliserar konjunkturen


  Det krävs både stöd till kommunsektorn och utveckling av företagsklimatet för att undvika en långvarig kris. Det skriver SKR:s chefsekonom i en replik till Skattebetalarnas förening i DI.

  Debatt
 • Dags att starta nytt läsår


  Semesterperioden börjar lida mot sitt slut och vi är många som nu börjar jobba igen.

  Blogg
 • Inled hösten med ett digitalt Kommek


  Nu sitter jag åter vid tangentbordet efter några veckors återhämtande sommarledighet. Något som gör det extra inspirerande att vara tillbaka är att Kommek äger rum 19-20 augusti.

  Blogg
 • Covid-19 och konsekvenser för hälsan


  Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och ett uttalat mål i Agenda 2030. Nu riskerar hälsoskillnaderna mellan grupper att öka. SKR sammanställer konsekvenser som covid-19 krisen medför på folkhälsan och dess påverkan på de verksamheter som bedrivs i kommuner och regioner.

  Blogg
 • Avgörande samverkan kring läkemedel för covidpatienter


  Att säkra tillgången till läkemedel för covid-19-patienter är en global utmaning. Regionernas gemensamma kraftsamling i vår har varit avgörande för att kunna hantera den stora efterfrågan.

  Blogg
 • Replik: Mikael Damberg (Aftonbladet)


  Mikael Damberg pekar på en rad insatser som genomförts för att stärka räddningstjänsten och krisberedskapen för bränder i Sverige. Helikoptrar, flygplan är på plats, och nya system för kommunikation är på väg.

  Debatt
 • Replik: Sverige klarar kriser tack vare den lokala och regionala nivån


  Amanda Sokolnicki har fel när hon tror att avskaffade regioner skulle förbättra vården. Historiskt har Sverige klarat kriser tack vare den lokala och regionala nivån. Det är vår övertygelse att så gäller även nu, skriver SKR:s ordförande Anders Knape.

  Debatt
 • Vården har kommit närmare under pandemin


  Under våren har utvecklingen mot Nära vård gått mycket fort. Digitaliseringen har tagit fart, fler har fått vård i hemmet och samverkan mellan aktörer har stärkts.

  Blogg
 • Närhet är nyckeln till att utveckla svensk sjukvård


  Närhetsprincipen är nyckeln till att utveckla svensk sjukvård. Så bygger vi trygghet och insyn för medborgare. Det kräver ökad samverkan regioner och stat - men utesluter ett förstatligande.

  Debatt
 • Ändra reglerna för deltidsbrandmännens a-kassa


  Undanta deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av a-kassa. Regeringen behöver göra en tillfällig ändring i reglerna omgående. Det skriver bland annat SKR och Kommunal i debattartikel.

  Debatt
 • Regionernas samverkan har varit avgörande


  Vården har under covid-19-pandemin visat på sin enorma omställningsförmåga. En avgörande del har varit regionernas välfungerande samverkan.

  Blogg
 • Replik: Ökad samverkan är vägen framåt för att stärka vården


  Pandemin utsätter hälso- och sjukvården för enorma påfrestningar. SKR är till stora delar överens med Heidi Stensmyren om utmaningarna framöver. Vi ser dock snarare att det är en ökad samverkan mellan stat, regioner och kommuner som är vägen framåt för att stärka vården.

  Debatt
 • Regeringen måste backa om återvinning


  Om kommunerna ska ta över insamlingen av tidningar och reklam, riskerar vi inom kort att stå inför en orimligt splittrad och kostsam situation. Det skriver Anders Knape, SKR, och Lars Stjernkvist, Avfall Sverige.

  Debatt
 • Demokratiska samtalet hotas av hårdare debattklimat


  Regeringen och SKR har beslutat att under året göra ett gemensamt arbete med målet att vår demokrati ska stå stark även de kommande hundra åren.

  Debatt
 • EU:s vattendirektiv måste ändras


  EU:s värdefulla vattendirektiv behöver justeras. Annars hindras Sveriges mest effektiva reningsverk med risk för sämre vattenmiljö. Det skriver Anders Knape, ordförande SKR, och Elisabeth Unell, ordförande Svenskt Vatten.

  Debatt
 • Lokalt självstyre bidrar till att vi klarar kriser


  Kritik mot hanteringen av coronapandemin ska tas på allvar och utvärderingar är nödvändiga. När en debattör påstår att det lokala självstyret har kostat människoliv passeras dock en gräns.

  Debatt
 • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen


  Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.

  Blogg
 • Nu inbjuder vi regeringen till vår kraftsamling


  Vi inbjuder nu till en ny, digital kraftsamling inom vårt initiativ Kraftsamling psykisk hälsa och hoppas att regeringen deltar.

  Debatt
 • Vi vill stärka äldreomsorgen i Sverige


  I mitten på maj presenterade regeringen en miljardsatsning på ett kompetenslyft inom äldreomsorgen. Nu finns medlen för satsningen tillgängliga för kommunerna. Därmed kan kommunerna nu anställa flera tusen personer som i höst ska påbörja en utbildning till undersköterska eller vårdbiträde, skriver SKR:s ordförande Anders Knape tillsammans med socialminister Lena Hallengren och Kommunals ordförande Tobias Baudin.

  Debatt
 • Frågor och lästips från Stjernkvists utredning


  Nu har betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning gått ut på remiss precis lagom till sommarledigheten. För alla med intresse för hur gymnasieskola och komvux ska styras i framtiden vill jag därför passa på att komma med några lästips till hängmattan.

  Blogg
 • Kommunerna behöver tydligare lagstiftning när det gäller webbfilter


  Digitaliseringen i samhället pågår för fullt. En viktig arena är förskolan och skolan där barn och elever, lärare och andra medarbetare kan dra nytta av digitala verktyg och tjänster i undervisning och administration.

  Blogg
 • Programmet för MR-dagarna 2020 är klart


  Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) sker årligen och äger rum i Uppsala den 3–5 december 2020. Det är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. SKR är en av samarbetsorganisationerna och deltar givetvis med flera seminarier. Nu kan du ta del av programmet!

  Blogg
 • Ett ekonomiskt dramatiskt och osäkert halvår


  Nu är det snart dags att lägga det första halvåret av 2020-talet till handlingarna. Vem hade kunnat ana att inledningen av decenniet skulle bli så dramatiskt och annorlunda.

  Blogg
 • Olycklig låsning i frågan om fjärr- och distansundervisning


  Att ha en positiv inställning till fjärr- och distansundervisning kan i debatten vändas mot dig, som att du menar att det skulle vara den saliggörande lösningen på skolans utmaningar. Så är självklart inte fallet. Jag önskar att vi kan öppna upp för samtal som inte polariserar debatten utan istället verkligen leder oss framåt. Är ni med mig?

  Blogg
 • Barnkonventionen för förtroendevalda


  Sverige var bland de första att underteckna FN:s konvention om barnets rättigheter och sedan 1 januari är den som svensk lag. SKR erbjuder en digital grundutbildning i barnkonventionen riktad till förtroendevalda med syfte att stärka barns rättigheter.

  Blogg
 • Mycket att vinna på ökat samarbete


  Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.

  Blogg
 • Sverige har inte råd att stå utan beredskap


  På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.

  Blogg
 • Mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider


  17 juni 2020 anordnas ett panelsamtal som uppmärksammar vikten av att främja, förankra och försvara demokratin i Sverige. Syftet är att relatera mänskliga rättigheter till de utmaningar som normaliseringen av rasism innebär, med ett speciellt fokus på demokratin i kristid.

  Blogg
 • Fler komplexa analyser av stora skatteskillnader behövs


  Utjämningssystemet och kommunalskatterna är onekligen i ropet. Bara sedan oktober har tre undersökningar presenterats. Trots det har svaret på skillnaderna i skattesatser ännu inte helt kunnat ringas in.

  Blogg
 • Kriser löses bäst på lokal och regional nivå


  Den pågående pandemin är – i praktiken och per definition – global. Men något vi lärt oss är att kriser hanteras bäst lokalt. Det skriver SKR, SKL International och ICLD i en debattartikel.

  Debatt
 • Utveckla lokala överenskommelser 


  SKR bjuder in till ett nytt utvecklingsnätverk med start i september 2020. Det vänder sig till kommuner som vill pröva att tillsammans med lokala aktörer som medborgare, civilsamhälle, näringsliv och universitet utveckla lokala ”samhällskontrakt” för rättigheter skyldigheter och delaktighet. 

  Blogg
 • Viktigt att kvinnor och ungdomars sexuella hälsa och rättigheter stärks


  Hur kan vården och ungdomsmottagningarna bidra till en god sexuell hälsa hos unga och stödja kvinnor som utsätts för sexuellt våld eller könsstympning? SKR har tre nya rapporter på området.

  Blogg
 • Flera viktiga komvux-beslut i riksdagen


  För två år sedan skrev jag om att vuxenutbildningen firade 50 år och hur komvux har utvecklats efter hur det svenska samhället sett ut och omvärlden har förändrats.

  Blogg
 • Viktigt att socialtjänsten hittar arbetssätt som fungerar på sikt


  En viktig del av socialtjänstens arbete utgörs av det fysiska mötet. Men hur gör man för att minimera risken för smitta? SKR har tagit fram ett stöd för att trygga den fysiska kontakten i tider av corona.

  Blogg
 • Nya arbetssätt och digitalisering är en nödvändighet


  Långtidsutredningen visar att en av de största utmaningarna framöver blir att få arbetskraften att räcka till. Det gör det nödvändigt att anpassa utbildningssystemet till framtida yrkesbehov, hitta nya arbetssätt och skynda på bredbandsutbyggnaden i hela landet.


  Blogg
 • Vi har inte råd att mista kommunsektorns medarbetare


  Vi behöver ge medarbetare som riskerar att bli arbetslösa möjlighet att fortbilda, utbilda och omskola sig, skriver SKR, Sobona, Kommunal, Lärarförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet, Läkarförbundet och AkademikerAlliansen.

  Debatt
 • Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona


  Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.

  Blogg
 • Fjärr- och distansundervisning är ett nödvändigt komplement


  Lärarförbundets påstående att fjärr- och distansundervisning är ett sätt för ”kommuner att skära i kostnaderna” är varken sant eller konstruktivt. Det skriver SKR m.fl. i en slutreplik.

  Debatt
 • Ytterligare medel till kommuner och regioner


  Nu har det gått drygt en vecka sedan vår Ekonomirapport presenterades. Sedan dess har staten varit snabbfotad.

  Blogg
 • Insatser i barnhälsovården - men covid-19 påverkar


  För att bidra till minskade skillnader i hälsa och möta olika behov på bättre sätt har barnhälsovården satsat extra de senaste två åren. Nu skapar pandemin nya utmaningar och precis som andra verksamheter påverkas barnhälsovården av den pågående krisen.

  Blogg
 • Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg


  Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.

  Blogg
 • Vi behöver få en mer nyanserad bild av äldreomsorgen


  I media är äldreomsorgen coronapandemins stora syndabock. Men äldreomsorgen i Stockholm och Sörmland har på kort tid gjort stora omställningar för att skydda de äldre. Och i övriga landet är det förebyggande arbetet i full gång.

  Blogg
 • Demokratiaspekter på hot och hat mot förtroendevalda 


  SKR fortsätter med en serie webbinarier som handlar om hot och hat mot förtroendevalda. 10 juni sänds det tredje för året, som bland annat kommer ta upp säkerhets- och yttrandefrihetsaspekter på frågan. Alla ska kunna verka i demokratiska uppdrag på lika villkor!

  Blogg
 • Förskolans dag – särskilt speciell i år


  Varje år är Förskolans dag något av en folkfest för våra yngsta. I dag är det dags igen, men firandet blir förstås lite annorlunda och mer småskaligt än vanligt.

  Blogg
 • Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen


  I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.

  Blogg
 • Vi är överens – så ska äldreomsorgen lyftas


  Regeringen, SKR och Kommunal: Satsningen ska ge 10 000 nya anställda – och fasta jobb

  Debatt
 • Önskelistan delvis uppfylld


  Efter att Ekonomirapporten presenterades i måndags har det kommit positiv respons och förståelse för behovet av resurser hos kommuner och regioner. Sektorn behöver ytterligare tillskott för att hantera både pandemin och välfärden.

  Blogg
 • Landsbygden och ”hemmasittarna” blir förlorarna


  Regeringen har inga planer på att utnyttja de nyvunna erfarenheterna av fjärr- och distansundervisning under coronakrisen, trots att undervisningen kan bidra till att lösa några av skolans stora utmaningar: lärarbristen och ”hemmasittarna”.

  Debatt
 • Replik: Kommuner och regioner tar stort ansvar i en svår kris


  Hela vårt samhälle gör nu enorma insatser för att minska och hindra smitta, vårda sjuka och rädda liv. Krisen är långt ifrån över och än återstår ång tid när vi måste lägga allt fokus på att klara coronaviruset och dess konsekvenser.

  Debatt
 • En extraordinär kris kräver extraordinära insatser


  De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är ännu oöverblickbara. Det enda som är säkert är att det kommer att bli några extra tuffa år framöver. Det skriver Anders Knape på DN debatt idag.

  Debatt
 • Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid


  Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.

  Blogg
 • Internationella samarbeten i hantering av Coronapandemin


  Region Västerbotten samarbetar sedan flera år med en kommun i Indonesien och har tagit fram en tvärsektoriell arbetsmodell för sjukdomsbekämpning, bland annat med verktyg för bättre informationsspridning. Erfarenheter från arbetet har visat sig komma väl till pass i hanteringen av Covid-19.

  Blogg
 • På måndag kommer en av SKR:s viktigaste rapporter


  Den 11 maj är det åter dags att presentera Ekonomirapporten. Den här gången är rapporten fokuserad på coronavirusets konsekvenser för ekonomin i kommuner och regioner.

  Blogg
 • Parternas ansvar att utveckla kompetens


  SKR och Kommunal vill tillsammans med regeringen genomföra en satsning som stärker kompetensen och kvaliteten inom vård och omsorg. Det skriver SKR och Kommunal i en slutreplik.

  Debatt
 • En historisk låg ökning av skatteunderlaget


  Det reala skatteunderlaget minskar för första gången sedan IT-kraschen. Verksamheter ställer om i rekordfart och samarbeten ökar. Det kommer ta tid innan allt är som vanligt igen.

  Blogg
 • Sex förslag för att minska bidragsberoende i krisens spår


  Den pågående pandemin har en enorm påverkan på hela vårt samhälle och landets ekonomi. Arbetslöshetssiffrorna fortsätter att stiga. Många av de som nu blir arbetslösa har redan en svag ställning på arbetsmarknaden. För att inte kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd ska dra iväg och fler människor hamna i utanförskap behövs akuta åtgärder.

  Debatt
 • Riv upp beslutet att lägga över tidningsinsamling på kommunerna


  Regeringen måste dra tillbaka beslutet att lägga över ansvaret för insamlingen av tidningar på kommunerna. Syftet med beslutet är att stödja tidningsbranschen, men 50 procent av allt papper som samlas in är reklamblad.

  Debatt
 • Delaktighet skapar legitimitet - om lokala samhällskontrakt


  På flera håll pågår ett arbete med att ta fram lokala samhällskontrakt. Inte sällan utgår dessa från mänskliga rättigheter och skyldigheter, och en viktig aspekt är alltid den centrala MR-principen om delaktighet. SKR sänder ett webbinarium där vi delar internationella spaningar och berättar om ett utforskande arbete.

  Blogg
 • Ingenting är som vanligt – inte heller studentfirandet


  I vår ska omkring 100 000 unga människor gå ut gymnasieskolan, en tid som vanligtvis präglas av studentskivor och andra festligheter. På grund av coronapandemin är dock ingenting längre som vanligt. Nu har Folkhälsomyndigheten tagit fram en rekommendation för skolornas studentfirande.

  Blogg
 • Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv


  Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.

  Blogg
 • Fortsatt stora behov av fler lärare i fritidshem


  Skolverket har presenterat sin årliga statistik om elever och personal i fritidshem och det är, föga förvånande, ingen upplyftande läsning. Förvisso inga stora försämringar – gruppstorlekarna fortsätter till exempel att minska – men det finns all anledning att oroa sig över lärarbristen.

  Blogg
 • Coronapandemin belyser ojämlikheten i Sverige och världen


  Den rådande situationen med coronavirusets spridning har stora effekter på vårt sätt att leva. Det påverkar globala och nationella processer som världshandel och resande, liksom våra lokalsamhällen.

  Blogg
 • Stärk vården med dem som nu blir arbetslösa


  Bekämpningen av coronaviruset påverkar hela vårt samhälle. Välfärdens verksamheter är mycket ansträngda och fokus ligger på att stoppa smittspridning, vårda sjuka och rädda liv. Bemanningen inom hälso- och sjukvården och i äldreomsorgen är pressad sedan länge och rekryteringsbehoven är stora.

  Debatt
 • Risk för ökat våld under coronakrisen


  Oro, isolering och ekonomisk stress ökar risken för våld i nära relationer. Det gör hemmet till en mycket farlig plats för kvinnor och barn som lever med en våldsam man.

  Blogg
 • De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är ovissa


  Vårbudget, uteblivna skatteintäkter och ökat stöd till näringslivet. Det har varit några av veckans stora ekonomiska händelser som är helt relaterade till coronavirusets framfart.

  Blogg
 • Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen


  Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.

  Blogg
 • Låt idrotten fortsätta sprida trygghet och glädje till unga


  De ekonomiska stöden till civilsamhället, där idrotten ingår, vilar på en implicit överenskommelse om gemensamt ansvar mellan stat, region och kommun. Staten behöver upprätthålla detta åtagande genom att fortsätta att ge kommunerna täckning för de merkostnader som nu uppstår, skriver SKR:s ordförande Anders Knape och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

  Debatt
 • Staten behöver täcka skäliga merkostnader


  Regeringen har uttalat att hantering av covid-19 inte får begränsas av att kommuner och regioner saknar ekonomiska medel. Ändå är det nu högst oklart om merkostnader kommer att täckas upp av den utlovade ersättningen.

  Blogg
 • Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt


  Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.

  Blogg
 • De mänskliga rättigheterna och demokratin 


  Att mänskliga rättigheter och demokrati hänger ihop är uppenbart för de flesta, men hur sambandet egentligen ser ut och vilka skillnader och kompletterande faktorer som finns är kanske inte lika tydligt. Etikprofessor Elena Namli medverkar i ett webbinarium om mänskliga rättigheter och demokrati där detta diskuteras.


  Blogg
 • Räcker gårdagens aviserade stödpaket till kommunsektorn?


  Regeringen har nu aviserat ett ytterligare stödpaket till kommuner och regioner. Det är välkommet och samtidigt svårt att veta om det är tillräckligt.

  Blogg
 • Demokratiresan – sociala kontrakt och medborgardialog


  I podcasten Demokratiresan medverkar docent Hans Abrahamsson, som samtalar med SKR:s medarbetare om det sociala kontraktet. Dialog mellan kommun, medborgare och andra aktörer är ett måste för att vi tillsammans ska åstadkomma ett hållbart samhälle!

  Blogg
 • Välkomna utbildningssatsningar för vuxna


  Vi befinner oss i en komplex situation som är svår att hantera, eller ens att ta in ibland. Mycket måste lösas här och nu men det är också svårt att planera för nästa vecka, månad eller höstens intag. Att investera i människors utbildning är det dock alltid rätt läge för. Både för individen men också för samhället. Regeringen och samarbetspartiernas satsningar på utbildning i måndags är därför välkomna och innehåller förslag som SKR efterfrågat och haft dialog med regeringen om.

  Blogg
 • Vi behöver hjälpas åt, FUB


  Att ge kommunerna möjlighet att prioritera handlar inte om att försämra för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att rädda liv – och att de mest akuta behoven måste få gå först under pandemin.

  Blogg
 • Lågkonjunktur eller depression?


  Hur effekterna av det nya coronaviruset blir på längre sikt är oklart. Osäkerheten är stor, trots det måste vi göra det vi kan för att ge kommunsektorn underlag för budgetar som snart ska beslutas.

  Blogg
 • Allt är inte som vanligt – men vi hjälps åt att göra det tillräckligt bra


  Vi är i en mycket speciell situation. Då kan vi inte tänka att allt ska kunna fungera på samma sätt som vanligt. Förskolor och skolor har färre medarbetare och det varierar från dag till dag vilka barn och elever som kommer till förskolan och skolan. Gymnasieskolan och komvux har redan gått över till fjärr- och distansundervisning, vilket ställer nya och stora krav på verksamheten.

  Blogg
 • Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset


  Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.

  Blogg
 • Kommuner är inte stöpta i samma form


  Kompetensförsörjning och kvalitet kan förbättras i kommuner. Men det behöver ske på olika sätt utifrån varje kommuns lokala förutsättningar, skriver Anders Folkesson på SKR i en replik.

  Debatt
 • Verka för en positiv utveckling av det demokratiska samtalet


  Att kunna yttra sig och vara delaktig i samhällsutvecklingen är en viktig rättighet – men innebär inte rätt att minska andra människors rättigheter. Den hårda tonen i det demokratiska samtalet riskerar att tysta såväl allmänheten som journalister och förtroendevalda.

  Blogg
 • Med samlad kraft klarar vi krisen


  Tillsammans kommer vi att bemästra covid 19 - viruset, smittspridningen och den verklighet som följer. Med det sagt, läget är allvarligt och ansträngt.

  Debatt
 • Underlätta för socialtjänsten att hjälpa den som är utsatt


  I en kris är det alltid de mest utsatta som riskerar att fara mest illa. Regellättnader skulle göra det möjligt för socialtjänsten att värna de med störst behov, och mildra de långtgående konsekvenserna av covid-19.

  Blogg
 • Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen


  Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.

  Blogg
 • Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren


  Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.

  Blogg
 • Studentmedarbetare bidrar till en bättre välfärd


  Studentmedarbetaravtalet bidrar till att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. Det skriver Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKR i en replik.

  Debatt
 • Skatteunderlagets utveckling i coronavirusets spår


  Det blir allt tydligare att coronaviruset får stora konsekvenser för samhällsekonomin. Som en följd av det förändrade läget presenterar SKR idag en uppdaterad bedömning av årets utveckling av skatteunderlaget.

  Blogg
 • Härryda och Homa Bay implementerar barnkonventionen genom partnerskap


  Härryda kommun och Homa Bay County i Kenya har samarbetat kring att skapa lokala strukturer för att främja barn och ungas rättigheter och möjliggöras delaktighet i den lokala demokratin.

  Blogg
 • Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön


  Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.

  Blogg
 • Tydligt i den nya förordningen när en skola kan stängas


  Skolor och förskolor hålls öppna i Sverige. I fredags beslutade regeringen om en förordning som reglerar ansvar och befogenheter när en skola stänger. Beslutet har på vissa håll tolkats som att allt läggs i rektors och huvudmannens knä. Det stämmer inte.

  Blogg
 • Coronautbrottet ger osäkra ekonomiska prognoser


  Hela samhället berörs och sluter nu upp för att hindra smittspridningen av coronaviruset. Det kräver temporära förändringar av lagar och regler och viruset leder till negativa konsekvenser för ekonomin.


  Blogg
 • Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning


  Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.

  Blogg
 • Sätt barns rättigheter främst


  Det finns flera bra förslag till lagändringar för att stärka barns rättssäkerhet. Det är hög tid att regering och riksdag fattar beslut om dem.

  Blogg
 • Pensionsskulden är känd, långsiktig och hanterbar


  Ett ämne som återkommande diskuteras är kommunernas och regionernas pensionsskulder. Det är därför dags att sticka hål på myterna som omger ämnet.

  Blogg
 • Facebook och Snap måste stoppa langningen till ungdomar


  Det finns en mängd konton på Instagram och Snapchat med ett enda syfte: att langa alkohol till ungdomar. Vi är förvånade över att Facebook och Snap inte gör mer för att skydda ungdomar.

  Debatt
 • Stort och smått i distans- och fjärrundervisningsfrågorna


  En väl använd klyscha som ändå är på sin plats här och nu; ”Äntligen!” För den återkommande läsaren av denna blogg är det ingen hemlighet att SKR länge arbetat för att vidga utrymmet och lagligt klargöra möjligheterna för och omständigheterna kring distans- och fjärrundervisning i skolan.

  Blogg
 • Öppen förskola en väg till språk och etablering


  På fredag 6 mars träffas 300 deltagare i Stockholm på SKR:s konferens om öppen förskola för språk och integration.

  Blogg
 • Om ungas delaktighet i podcasten Demokratiresan


  Podcasten Demokratiresan gästas av Lena Nyberg, Generaldirektör på MUCF, Barnombudsman Elisabeth Dalin samt Christina Mattisson som är ordförande för SKR:s beredning för demokratifrågor. Samtalet handlar om möjliga vägar till inflytande för barn och unga och deras tillit till demokratin.

  Blogg
 • Starkare resultat men utmaningarna fortsätter


  I går presenterades kommunernas och regionernas resultat för 2019. 64 kommuner och 2 regioner redovisar underskott och resultatet blev sammantaget starkare än 2018. Resultaten är dock inte helt jämförbara mellan åren på grund av ändrade redovisningsprinciper.

  Blogg
 • Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet


  På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.

  Blogg
 • Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna


  Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

  Blogg
 • Glädjande tecken – men mycket återstår att göra för att säkra behöriga lärare


  Skolverkets senaste lärarprognos visar på flera positiva trender men också att behoven är fortsatt stora. I detta inlägg berättar jag om några exempel på förändringar på gång, men pekar även på att mycket återstår att göra.

  Blogg
 • Inrätta en nationell kontrollstyrka mot det organiserade livsmedelsfusket


  Kommunernas kompetens är inte anpassad till ett så specialiserat arbete som kontrollen av storskaligt fusk kräver, skriver Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Rebecka Persson, miljödirektör i Malmö stad.

  Debatt
 • Viktig forskning inom akutsjukvård stoppas i Sverige


  Sverige kan inte delta i viktig medicinsk forskning kring livshotande akuta sjukdomar på grund av brister i lagstiftningen. Regeringen måste agera, anser flera inom medicin och forskning.

  Debatt
 • Legitimationen måste vara en garant för kompetens


  Varje EU-land måste kunna garantera att en utfärdad legitimation inte kan köpas eller på annat sätt bluffas med, skriver SKR i en replik om falska sjuksköterskelegitimationer.

  Debatt
 • Bra att regeringen utreder arbetet med trygghet och studiero


  Igår presenterade regeringen ett arbete med en nationell plan för förbättrad trygghet och studiero i skolan. Det är viktigt att diskussionen tar hänsyn till att situationen varierar från skola till skola, ibland också från klassrum till klassrum.

  Blogg
 • Så kan vi stärka barn- och ungdomsvården


  Det är viktigt att Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) lyfter fram bristerna i den sociala barn- och ungdomsvården. Nu måste vi förbättra socialtjänstens förutsättningar och lära av det som fungerar.

  Blogg
 • Kommunutredningen levererar få nyckelfärdiga förslag


  Det behövs nya framåtsyftande lösningar för att ge kommuner likvärdiga förutsättningar att hantera välfärden framöver. Kommunutredningen når dock inte ens halvvägs i mål med sina förslag.

  Blogg
 • Mötesplats social hållbarhet – Människan, mötet och platsen 


  Mötesplats social hållbarhet är ett forum som drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten tillsammans. Syftet är att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Den 12-13 maj anordnas det en nationell konferens i Örebro. Det arrangeras ett större antal seminarier och workshoppar.

  Blogg
 • Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden


  Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.

  Blogg
 • Det är en fortsatt röra kring statsbidragen


  Vårt budskap har gått fram. Kommuner och regioner behöver generella och inte riktade statsbidrag. Vårt andra tydliga budskap är tidiga besked och långsiktiga planeringsförutsättningar och där går vi fortfarande bet.

  Blogg
 • Replik: ”Vilseledande om byggande av småhus”


  Trä- och möbelföretagen gör en rad felaktiga påståenden om byggande av småhus. Det är beklagligt att organisationen för en oseriös debatt i en viktig fråga.

  Debatt
 • Det behövs ett gemensamt grepp om bostadsförsörjningen


  Bostadsbrist, hemlöshet, integration, segregation och utsatta områden. Avsaknaden av en sammanhållen nationell bostadspolitik går som en röd tråd genom alla dessa utmaningar. Stat, kommun och marknadens aktörer behöver lösa detta tillsammans.

  Blogg
 • Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi


  Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

  Blogg
 • Det här är angeläget i Kommunutredningen


  Onsdagen 19 februari är en viktig dag. Då kommer Kommunutredningen att lämna förslag till regeringen på åtgärder som ska underlätta för kommuner att hantera välfärdsuppdragen framöver.

  Blogg
 • Replik: Psykiatriambulanser är inte den enda lösningen


  Ska vi nå målet att stärka den psykiska hälsan, blir det olyckligt när regeringen så tydligt pekar ut just psykiatriambulanser som den enda eller viktigaste lösningen.

  Debatt
 • Reykjavik gör invånare delaktiga i lokala råd 


  Reykjavik var tidigt ute i arbetet för jämställdhet och lika rättigheter. Redan 1979 inrättades en jämställdhetskommitté. Arbetet har vidgats utifrån denna, och stadens systematiska MR-arbete omfattar idag alla rättighetsområden. Sedan 2006 har man en MR-policy med ett tillhörande Office of Human Rights and Democracy.

  Blogg
 • ”Staten duckar ansvar för lokalt klimatarbete”


  Det statliga arbetet med samhällets klimatanpassning brister och måste förbättras. Expertmyndigheters kunskap om klimatförändringarnas lokala effekter når inte kommunerna och de ekonomiska bidragen är långt ifrån tillräckliga.

  Debatt
 • Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden


  Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.

  Blogg
 • Tio års nationell satsning mot cancer


  I måndags uppmärksammade vi att den nationella cancerstrategin funnits i tio år. Det är mycket som hänt inom cancervården de senaste tio åren.

  Blogg
 • Låt 2020 bli året med en förändrad statlig styrning


  Statskontoret har nu gjort sin tredje uppföljning av statens styrning av kommuner och regioner. Som förväntat är den statliga styrningen fortfarande allt för omfattande.

  Blogg
 • Regeringen har lyssnat på kommunsverige - nu kommer fler att kunna läsa på komvux


  Vuxenutbildningen har en central roll för att möta arbetslivets behov av utbildad arbetskraft och för att fler individer ska komma i arbete. SKR har länge drivit att vuxenutbildningen behöver stärkas för att möta allt fler politikområdens förväntningar och för att möta dagens målgrupp som finns i komvux.

  Blogg
 • Vårdförlopp för en mer jämlik vård


  Nu i vår införs sju nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i våra regioner. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av en god, jämlik och personcentrerad vård för alla som behöver den.

  Blogg
 • Replik: Flera skäl till välfärdens ökande kostnader


  Kommuner och regioner står inför stora ekonomiska utmaningar. För vissa har utmaningarna redan pågått ett tag och för andra kommer de att bli mer påtagliga från i år och framåt.

  Debatt
 • Replik: Välkommet att Göteborgs molntjänster granskas


  Göteborgs stad har JO-anmälts för hur de använder molntjänster. SKR välkomnar en granskning och efterfrågar praxis i en fråga som länge saknat rättslig vägledning.

  Debatt
 • Röj undan hinder för kommuners bredbandsutbyggnad


  Kommuner får i dag inte bygga ut bredbandsnät utanför sina geografiska gränser. Det är ett hinder som regering och riksdag måste röja undan för att alla ska få tillgång till snabb uppkoppling.

  Debatt
 • Replik: Flytta vården närmare patienterna


  Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar de kommande åren. Lösningen handlar om stärkt samverkan mellan regionerna och att flytta vården närmare patienter och brukare.

  Debatt
 • Gemensamt ansvar för ett livslångt lärande


  Välfärdens största utmaning framöver är kompetensförsörjningen. Ett förlängt arbetsliv blir nödvändigt liksom att staten ser till att det finns förutsättningar att vidareutbilda sig mitt i livet.

  Blogg
 • Vi utvecklar en färdplan för vårdens digitalisering


  SKR utvecklar en färdplan för vårdens digitalisering, med bland annat en genomlysning av vilka ersättnings- och affärsmodeller som behöver förändras för stöd till den digitala omställningen.

  Debatt
 • Statens snäva perspektiv försvårar lokala klimatinsatser


  Statens regelverk försvårar lokala insatser som effektiverar elanvändningen och möjliggör export av fossilfri el. SKR pekar på behovet av flera klimatpolitiska åtgärder.

  Debatt
 • Mer välfärdspengar utlovas – men hur mycket då?


  Nu är orden ”mer pengar behövs till välfärden” på allas läppar. Förutom SKR drar samtliga riksdagspartier samma slutsats. Det uppmärksammas i Finansdepartementets budgetprognos och debatterades i onsdagens riksdagsdebatt.

  Blogg
 • Samverkansavtalet – utmaningar och tack!


  Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.

  Blogg
 • Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare


  Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.

  Blogg
 • Nya läkemedel förtjänar en ansvarsfull och saklig debatt


  Det är viktigt med en jämlik och snabb tillgång till effektiva läkemedel. Men den snabba läkemedelsutvecklingen innebär också stora utmaningar. Det skriver Hans Hägglund mfl i en replik.

  Debatt
 • Vi vill ha avtal som utvecklar välfärden


  Jag håller med om beskrivningen av välfärdens utmaningar, men ledartexten innehåller samtidigt en del missförstånd och faktafel. Det skriver Niclas Lindahl, förhandlingschef SKR, i en replik.

  Debatt
 • Diskussioner om invandring ska baseras på fakta


  Diskussioner om invandring och integration tenderar tyvärr att handla mer om känslor och åsikter, än om fakta. Det märktes inte minst när medier under julhelgerna rapporterade om en snabbare etablering av utrikes födda.

  Blogg
 • Tio åtgärder för el i hela landet


  Bristen på kapacitet i elnäten hindrar tillväxt och omställningen till ett klimatsmart samhälle. SKR lägger nu fram tio förslag för en säker tillförsel av el i hela landet.

  Debatt
 • Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar


  Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.

  Blogg
 • Vi vill diskutera omställning med arbetsmarknadsministern


  Vi är först ut med ett modernt omställningsavtal och verksamhetsanpassade turordningsregler för kommunsektorn. Nu vill vi diskutera ansvarsfördelningen för omställning med regeringen.

  Debatt
 • Ny praxis hos SCB gör hål i statistiken om skolan


  I förra veckan kom Skolverket med glädjande statistik att allt fler elever totalt sett når gymnasieexamen. Men det kanske är sista gången som resultatstatistik kan visas för alla skolor.

  Blogg
 • Vi kan förbättra för barn som fara illa


  Det ökande antalet orosanmälningar innebär ett enormt tryck på landets socialtjänster. Men med gemensamma krafter och klokt planerade resurser kan vi förbättra förmågan att hjälpa de barn som far illa.

  Blogg
 • Likvärdighetsbidraget blir bättre, men inte bra


  Som en tidig julklapp kom så beskedet i Ekots lördagsintervju för två veckor sedan. Utbildningsminister Anna Ekström gav löftet att kostnadsvillkoret i likvärdighetsbidraget ska tas bort redan nästa år.

  Blogg
 • SKR är inte en myndighet


  Vi är en ideell organisation utan myndighetsutövning och därför gäller inte offentlighetsprincipen för SKR. Men vi försöker vara så öppna som vi bara kan, skriver Staffan Isling i en replik.

  Debatt
 • Skolan har klarat behoven av fler lärare bra – men för framtiden krävs mer samarbete


  I onsdags var jag på Utbildningsdepartementet och träffade ministrarna tillsammans med en rad andra centrala aktörer för att diskutera lärarbristen och hur vi kan organisera skolan på bästa sätt framöver.

  Blogg
 • SKR och Kommunal: Höj de generella statsbidragen


  Alla partier säger att välfärden behöver tillskott och att statsbidragen till kommuner och regioner måste öka. Det håller vi med om. Nu måste det som sägs leda till handling.

  Debatt
 • Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter


  Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.

  Blogg
 • Kunskap om kön och genus förbättrar vården


  Kunskap om likheter och skillnader mellan kvinnor och män är en fråga om både bemötande och patientsäkerhet.

  Blogg
 • Strategisk affärsmässighet för välfärdens kvadratmetrar


  Renoveringsbehoven av äldre skolor och sjukhus är stora samtidigt som den växande befolkningen gör att allt fler lokaler behövs. Vad är då mest fördelaktigt – att äga eller hyra sina verksamhetslokaler?

  Blogg
 • Läkemedelsbristen är oroande


  Den senaste tiden har det rapporterats mycket om läkemedelsbrist. Det är oroande och ett växande problem som drabbar allt fler patienter. Nu krävs en tydligare samordning på nationell nivå.

  Blogg
 • Välfärden utmanas av demografin


  Tidigt insåg vi i Sverige att det var bättre att lösa viktiga delar av samhällets åtaganden gentemot medborgarna lokalt, där det finns god kännedom om de lokala förutsättningarna och dess befolkning. På så sätt kan människor vara med och påverka, bättre förstå varför vissa beslut blir nödvändiga att fatta och känna större acceptans för besluten och deras konsekvenser.

  Debatt
 • Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet


  Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.

  Blogg
 • Att stärka barns psykiska hälsa kräver långsiktighet


  Besöken till barn- och ungdomspsykiatrin ökar. Det finns inga enkla lösningar, men vi vet att vi behöver arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.

  Blogg
 • Kan staten täppa till glappet?


  Vi måste tala om glappet som uppstår när den statliga ersättningen upphör och kommunernas socialtjänst tar vid. Det som gör att administrationen ökar liksom kostnaderna för det ekonomiska biståndet.

  Blogg
 • Tankar dagen efter PISA


  Om jag för tre år sedan skrev att vi var många som kände lättnad över den tydliga återhämtningen och resultatförbättringen i PISA, skulle jag nog säga att det var med en känsla av tillförsikt och glädje jag läste Skolverkets rapport igår.

  Blogg
 • Regeringen måste ta kompetensbristen på allvar


  Kompetensförsörjningen är nyckeln för att Sverige ska fortsätta utvecklas som land. Den är en förutsättning för att arbetsgivare ska kunna anställa, utvecklas och bidra till vår gemensamma välfärd.

  Debatt
 • Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar


  För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.

  Blogg
 • Ge oss positiva besked om välfärdsinvesteringar idag!


  Idag besöker statsminister Stefan Löfven SKL-kongressen där politiker från hela landet samlas för att diskutera och ta fram riktlinjer för att säkra och utveckla välfärden de kommande åren.

  Debatt
 • Frustrationen över riktade statsbidrag ökar


  Det finns en trötthet och en stor portion frustration bland många kommuner och regioner just nu. Statens riktade bidrag sätter stora käppar i hjulet för att välfärdsmaskineriet ska kunna fungera väl.

  Blogg
 • Heltid är nyckeln för en jämställd arbetsmarknad


  Att fler kvinnor arbetar heltid är en av de viktigaste jämställdhetsinsatserna som kan göras de kommande åren. Det skriver ordföranden i SKL och Kommunal på Aftonbladets debattsida.

  Debatt
 • Stadig ökning av ST-läkare i allmänmedicin


  De senaste åren har antalet ST-läkare i allmänmedicin ökat stadigt. Och ökningen fortsätter, visar SKL:s senaste kartläggning.

  Blogg
 • Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag


  Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.

  Blogg
 • Från specialkost till central avsiktsförklaring


  Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.

  Blogg
 • Även Sverige bör ha nationell närvarostatistik


  Härom veckan anordnade The International Network for School Attendance (INSA) en internationell konferens i Oslo. På konferensen lyftes forskning och beprövad erfarenhet från arbete med att främja skolnärvaro samt att förebygga och åtgärda frånvaro.

  Blogg
 • Nu pågår omställningen mot Nära vård


  Omställningen till Nära vård pågår i hela landet visar nulägesrapporter. Det gemensamma arbetet som regioner och kommuner gör ger resultat. Men det finns hinder som försvårar och här behöver staten agera.

  Blogg
 • Patienter viktiga i utvecklingen av hälso- och sjukvården


  Det krävs ett nära samarbete mellan många aktörer för att stärka utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården. Inte minst spelar patienternas erfarenheter en avgörande roll.

  Debatt
 • Fel fokus vid granskningen av utjämningssystemet


  Utjämningssystemet har en enorm betydelse för att kommuner ska ha likvärdiga förutsättningar att ge service. Det gör att förändringar i systemet också måste utgå från att utjämna behov – inte kostnader.

  Blogg
 • Positivt att Skolverket nu ändrat tolkningen av statsbidraget för lärarassistenter


  De senaste dagarna har vi kunnat läsa om att nära 300 miljoner kronor brinner inne för att kommunerna inte söker statsbidrag för lärarassistenter.

  Blogg
 • Min eller din budget? Dags att se till den faktiska vinsten


  För att möta behovet av personal behöver Socialtjänsten tänka nytt och ta in den kompetens vi vanligtvis inte ser. Skövde kommun kan hjälpa oss att tänka utanför boxen.

  Blogg
 • Replik: Skandia har fel om pensionsskulden


  Pensionsskulden är stor, men kommuner och regioner har en god kunskap om detta och även om vad deras soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner är.

  Debatt
 • Avtal 20: Långsiktiga planeringsförutsättningar och lokal lönebildning


  Förberedelserna för nästa års avtalsrörelse är i full gång. Under november träffar vi kommuner och regioner för att få deras inspel inför vårens förhandlingar med facken. Våra medlemmar vill se långa avtalsperioder och lokal lönebildning med en individuell och differentierad lönesättning.

  Blogg
 • Kostnader för ekonomiskt bistånd ökar


  Kommunernas kostnader för det ekonomiska biståndet ökar. En viktig orsak är att de statliga förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken bidrar till en övervältring av kostnader till kommunerna.

  Blogg
 • Debatten om pensionsskulden måste föras på saklig grund


  Kommunsektorn har stora ekonomiska utmaningar kommande år och skulderna ökar som en följd av stora investeringsbehov. Men inom ett område, pensioner, ser vi att sektorns sammantagna skuld minskar.

  Debatt
 • Obligatorisk språkförskola väcker många frågor


  Angelägna frågor står i fokus när utredaren Lotta Edholm har fått i uppdrag att lämna förslag som syftar till ett ökat deltagande och bättre språkutveckling i förskolan. Den del som rör "rätt till
  obligatorisk språkförskola” för nyanlända barn från tre års ålder väcker flera frågor.


  Blogg
 • Mer nyanser i debatten om inkludering, tack


  Just nu pågår en debatt om skolan, som handlar om för eller emot – ja, här kan man nästan sätta in vad som helst. På många håll pratar man om skolan som om alla klassrum vore lika, alla elever vore lika och alla skolor vore lika.

  Blogg
 • Medarbetarnas kompetens central för förskolans kvalitet


  Antalet barn i landets förskolor ökar snabbare än det utbildas förskollärare och barnskötare. Men många som saknar fullständig barnskötarutbildning har både lång erfarenhet och är långt ifrån outbildade. Det behöver vi ta tillvara och bygga vidare på. Medarbetarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för förskolans kvalitet.

  Debatt
 • Konsekvensanalysen brister i delbetänkande från KLIVA-utredningen


  SKL är principiellt positiva till förslag om att kommunerna får ansvar för att erbjuda sammanhållen utbildning för nyanlända som omfattas av utbildningsplikt. Dock speglar konsekvensanalysen inte kommunernas kostnader. Det menar SKL:s i sitt svar på delbetänkandet från den så kallade KLIVA-utredningen.

  Blogg
 • Granskning av digitalisering lyfter viktiga utmaningar men missar statens roll


  Skolinspektionen har granskat teknik- och matematikundervisning med digitala verktyg i årskurs 7-9 på 27 skolor i landet. Det blir en hel del ris och en del ros i rapporten.

  Blogg
 • Barnens hälsa är hela samhällets ansvar


  Vi står inför en stor samhällsutmaning. Många barn rör sig för lite och fler än någonsin lider av fetma. Fler barn och unga upplever att de lider av psykisk ohälsa. Dessutom ökar ojämlikheten i hälsa mellan olika grupper. Det är en utveckling som måste vändas.

  Debatt
 • Färre kommuner räddar inte ekonomin


  Kommunerna behöver bättre förutsättningar att sköta sina uppdrag i framtiden. Det är tydligt i Ekonomirapporten, som vi släppte i förra veckan. Men hur det bör ske råder det minst sagt delade meningar om.

  Blogg
 • Starka omvärldsfaktorer påverkar nästa års avtalsrörelse


  Kollektivavtalen för merparten av de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner ska förhandlas om under våren 2020. De nya huvudöverenskommelserna behöver ta hänsyn till ett ansträngt ekonomiskt läge, den demografiska utvecklingen, en allt tuffare konkurrens om arbetskraften och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

  Blogg
 • Hälsofrämjande insatser lönar sig


  Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för individen och samhället i stort. SKL:s ekonomirapport visar på vilka direkta ekonomiska vinster vi kan se genom att arbeta mer hälsofrämjande.

  Blogg
 • Långsiktigt arbete för friskare arbetsplatser


  Arbetsmiljön är något som diskuteras och debatteras flitigt på många arbetsplatser i välfärdens verksamheter. Det är bra, och framför allt nödvändigt. Oavsett hur bra eller dålig en chef eller medarbetare upplever arbetsmiljön på just deras arbetsplats, är målet samma som för all verksamhetsutveckling – det ska alltid bli bättre.

  Blogg
 • Ökad förändringstakt nödvändig i välfärdens verksamheter


  SKL:s Ekonomirapport visar att en hårt ansträngd ekonomi, ett starkt demografiskt tryck och statliga neddragningar gör det allt tuffare att hitta rätt kompetens till välfärdens yrken. Nu behöver förändringstakten öka i kommuner och regioner när det gäller organisation och arbetssätt.

  Blogg
 • Stort intresse för att utveckla det förebyggande arbetet mot kränkningar


  Andelen skolbarn som anger att de utsatts för mobbning har ökat, menar SCB i en statistisk lägesbild av Sveriges arbete med Agenda 2030.

  Blogg
 • Ekonomiska situationen är tuff, men tillsammans löser vi den!


  I onsdags presenterade vi höstens Ekonomirapporten, som tydligt visar på en alltmer ansträngd ekonomi i kommuner och regioner. Det är en följd av demografins utveckling och den förväntade lågkonjunkturen som knackar på dörren under nästa år.

  Blogg
 • Översyn av gymnasielagen kan inte vänta


  Snart har gymnasielagen funnits i ett och ett halvt år. Reglerna är otydliga och tolkningen svår, något som får stora konsekvenser både för de unga och för kommunerna.

  Debatt
 • Tufft ekonomiskt läge för socialtjänsten


  SKL:s ekonomirapport visar en dyster prognos för socialtjänsten. Kommunerna behöver fortsätta effektivisera, förändra och tänka nytt. Samtidigt måste staten ge rätt förutsättningar.

  Blogg
 • Inte för sent att backa från förslag om skatt på avfallsförbränning


  Regeringen och dess samarbetspartier C och L har enats om att införa en skatt på avfallsförbränning. Att lägga fram ytterligare en skatt som drabbar fjärr- och kraftvärmen är anmärkningsvärt och går på tvärs emot Energiöverenskommelsen och samhällets behov.

  Debatt
 • Teamets roll viktig i förlossningsvården


  Vi uppskattar dialogen med Vårdförbundet och andra fackförbund kring utvecklingen av förlossningsvården, den är helt nödvändig. Det skriver SKL:s ordförande och vice ordförande i en replik.

  Debatt
 • Bilden av förlossningsvården måste utgå från fakta


  Vi har en trygg och säker vård för gravida, nyblivna föräldrar och nyfödda barn. Men vi behöver fortsätta utveckla vården och då är det viktigt att vi utgår från en gemensam nulägesbild.

  Blogg
 • Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare


  För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.

  Blogg
 • Strandskydd och riksintressen hindrar nya bostäder


  Regelverk för strandskydd och riksintressen är hinder för bostadsbyggandet. Det visar en enkätstudie som SKL tagit fram. Regeringen måste agera, skriver Anders Knape, ordförande för SKL.

  Debatt
 • Nu är det åter dags för en av SKL:s viktigaste rapporter


  Den 16:e oktober presenterar vi på SKL en av höstens mest angelägna rapporter: Ekonomirapporten. Den är grunden för budgetplaneringen i kommuner och regioner och borde även vara obligatorisk läsning för alla som tycker till om välfärdens utmaningar.

  Blogg
 • Låt oss förbättra förlossningsvården med fem strategier


  Svensk förlossningsvård kan och ska bli ännu bättre. SKL har tagit fram fem strategier om hur vårdens nyckelaktörer kan arbeta för att förbättra vården före, under och efter graviditet.

  Debatt
 • Motverka machokulturen på yrkesprogram


  Fackförbundets Byggnads publicerade i torsdags rapporten En värld för män och inga andra – om värderingar och machokultur på gymnasieskolans yrkesprogram.

  Blogg
 • Statliga lagförslag riskerar att slå hårt mot tjänstepensionen


  Regeringen och Finansinspektionen har lagt fram förslag till lagar och föreskrifter som kommer att göra det svårare att avkastning på tjänstepensionskapital och sannolikt kommer att öka kraven på högre tjänstepensionsinsättningar framöver. Förslagen riskerar att leda till att medarbetare i välfärdsyrken får lägre tjänstepensioner. Det är ett obegripligt och rättsosäkert agerande av staten.

  Blogg
 • Låt kommuner själva bestämma om de vill gå samman


  SKL ser med stor oro på förslag i den pågående kommunutredningen. Ett som diskuteras är toppstyrda kommunsammanslagningar, något som varken efterfrågas eller löser kommunernas utmaningar.

  Debatt
 • 90 procent av kommunerna vill samverka om kunskapsstyrning


  En stor majoritet av kommunerna har antagit SKL:s rekommendation att gemensamt finansiera socialtjänstens kunskapsstyrning. Det är en enorm kraft i det.

  Blogg
 • Den sanna bilden av välfärden – nu och framöver


  Det skrivs mycket om kommunernas ekonomiska situation just nu. Läsarna uppmuntras i en av kvällstidningarna att skriva under uppmaningen ”berätta vilka problem du upplever i din kommun” och i en annan kan vi läsa att skolan är i fritt fall och att eleverna får gå med visselpipa för att hålla ordning. Om jag inte visste bättre skulle jag bli extremt oroad.

  Blogg
 • Risk för lägre tjänstepension för välfärdens medarbetare


  Staten höjer pensionsåldrarna för att fler ska jobba längre. Samtidigt vill man införa krångliga pensionsregler som riskerar lägre tjänstepensioner för anställda i kommuner och regioner.

  Debatt
 • Välkomna förbättringar för komvux


  Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 presenterat flera förslag för att ge vuxenutbildningen bättre förutsättningar. Det är välkommet. Vuxenutbildningen är en verksamhet som blir allt viktigare för samhället och för individen.

  Blogg
 • Öppna förskolor en unik arena för integration


  I höstbudgeten presenterades en förstärkt satsning på språkundervisning för föräldralediga. Ett viktigt område att lyfta, tycker jag! Som vi vet tar kvinnors etablering klart längre tid än mäns, och vissa kvinnor kommer aldrig ens in i de insatser som skulle kunna leda till egen försörjning. Fler kanaler behövs för att nå och stötta målgruppen. Detta framkommer i en färsk studie från Statskontoret, där 30 procent av kommunerna svarar att de endast i viss eller lägre utsträckning lyckas nå utomeuropeiskt födda kvinnor med sin SFI-undervisning.

  Blogg
 • Vi vill värna kulturlivet i ekonomiskt svåra tider


  Välfärden står inför svåra ekonomiska utmaningar. Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av kommunernas och regionernas välfärdstjänster ökar. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Var tredje region och var fjärde kommun hade underskott i fjol. Resultaten förväntas fortsätta minska.

  Debatt
 • Tio år av svårtolkade statsbudgetar


  I tio år har jag tagit del av vår- och budgetpropositioner från olika regeringar och satt mig in i hur varje regering får ihop budgetar. Gång efter annan ser jag hur gamla satsningar på välfärdsområden kan presenteras som nya reformer bara genom att förändra i en del tabeller. Eller upprepa det som fanns i vårbudgeten till att bli en ny satsning i höstbudgeten.

  Blogg
 • Förskolans kompetensförsörjning i fokus


  Hur ska vi möta rekryteringsbehoven i förskolan? Är förskolans uppdrag oändligt? Dessa angelägna frågor lyftes på SKL:s konferens om förskolans kompetensförsörjning tidigare i veckan. Klart är att det behövs rad åtgärder för att möta rekryteringsbehoven inom förskolan.

  Blogg
 • Samverkan för friskare arbetsplatser


  Samverkan mellan fack och arbetsgivare är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt verktyg för att finna lösningar på komplexa utmaningar i arbetslivet, såväl nationellt som lokalt. Den 13 november bjuder SKL och de fackliga parterna in till ett webbsänt seminarium om hur kommuner och regioner kan utveckla strategier för friskare arbetsplatser.

  Blogg
 • Svensk demokrati måste värnas, diskuteras och utvecklas


  Riksdag, regioner och kommuner firar idag gårdagens demokratiska segrar och stärker demokratin för att möta dagens utmaningar. Så får vi en stark, lokalt förankrad, demokrati också i morgon.

  Debatt
 • Hur ska kommunerna agera med likvärdighetsbidraget för skolan?


  Är man stark måste man vara snäll. Var det inte Bamse som sade så? Och staten vill nu vara snäll genom att minska antalet riktade statsbidrag. Regeringen föreslår att fem av de cirka 70 riktade bidragen läggs in i likvärdighetsbidraget, så att det kan utvecklas i den takt som tidigare utlovats.

  Blogg
 • Gör om och gör rätt innan ni gör mer


  I dag presenterade utbildningsminister Anna Ekström delar från budgetproposition på skolans områden. Regeringen slår sig på bröstet för att man underlättar för kommunerna genom att minska de riktade statsbidragen.

  Blogg
 • Äldreboendekris i kommunerna?


  Samtidigt som vi blir allt fler äldre, rapporterar media om brist på äldreboenden. Men är situationen så kritisk som det låter? Faktum är att kön inte har blivit längre och att många äldre vill och kan få avancerad omsorg hemma.

  Blogg
 • Staten, ta ansvar för arbetsmarknaden och flyktingmottagandet!


  Befolkningsförändringarna är den största utmaningen för kommunernas ekonomi – inte flyktingmottagandet. Staten försvårar dock situationen genom att retirera från sitt ansvar och tänka kortsiktigt.


  Blogg
 • Verkningslöst med skatt på förbränning av avfall


  Att beskatta förbränning av avfall är en verkningslös insats för miljön och klimatet. Det har en statlig utredning slagit fast. Trots det vill regeringen nu göra idén till verklighet.

  Debatt
 • Replik från SKL: Croneborg har missat poängen


  I en artikel om SKL:s rapport Unga om välfärdsjobben (30/8) skriver Altingets chefredaktör Mattias Croneborg att ”den som läser SKL:s pressmeddelande kan få intryck av att saken är biff." Det är synd att Mattias Croneborg har missat poängen.

  Debatt
 • Brons i Yrkes-VM till Jonna Mjörnell


  I tisdags knep undersköterskan Jonna Mjörnell brons i kategorin vård och omsorg. En mycket stark prestation som SKL bara kan applådera!

  Blogg
 • Ökad jämlikhet och patientsäkerhet med Nationella kvalitetsregister


  Igår publicerades 2019 års nulägesrapport om hälso- och sjukvårdens samt omsorgens kvalitetsregister. Vi ser att registren skapar förutsättningar för en mer patientsäker och jämlik vård.

  Blogg
 • Riskerna med molntjänster måste hanteras


  Just nu pågår en debatt om vad olika aktörer har för uppfattning när det gäller molntjänster och rättsliga frågor. Det finns en risk att debatten blir en debatt om debatten, istället för att fokusera på grundproblemen.

  Debatt
 • Stort intresse bland unga för att jobba i välfärden


  Sju av tio unga tycker att välfärdsjobben är viktiga och meningsfulla, enligt en ny undersökning från SKL. Unga förknippar också jobben med en god arbetsmarknad och trygga anställningar. Studien ger ett bra kvitto på att jobben i välfärden är attraktiva, och ger också bra tips på hur kommuner och regioner kan bli ännu vassare som arbetsgivare.

  Blogg
 • Tuffare tider kräver smartare statlig styrning


  I torsdags presenterade regeringen en prognos för svensk ekonomi – en väl optimistisk sådan. Ett av syftena var att peka på vilket utrymme staten har för reformer under kommande år.

  Blogg
 • Det är behov, inte kostnader, som ska utjämnas


  Det kommunala självstyret bygger på en fungerande utjämning, skriver Anders Knape i en debattartikel i Expressen.

  Debatt
 • Antalet lärare ökar men fler behövs


  I veckan läste jag en nyhet från Sveriges Radio om att många kommuner uppger att de har svårt att rekrytera lärare. Det var ingen upplyftande läsning. Men mycket arbete görs för att klara av rekryteringsutmaningen.

  Blogg
 • Förändringar i likvärdighetsbidraget brådskar


  Det finns en bred enighet om att konstruktionen av likvärdighetsbidraget inte fungerar. Skolverkets utvärdering som kom förra veckan pekar på samma bekymmer som SKL lyfte i somras. Samtidigt har återkrav på pengarna redan skickats ut till flera kommuner. Nu behöver regeringen agera snabbt.

  Blogg
 • Viktigt att hitta nya sätt för insatser mot lättare psykisk ohälsa


  Regeringens uppdrag att utreda hur personer med lättare psykisk ohälsa enklare och snabbare ska kunna få rätt insatser är ett bra initiativ. Men utredningen får inte försena arbetet med utvecklingen mot Nära vård.

  Blogg
 • Välfärdens utmaningar i mediefokus


  Välfärdens finansiering, kostnadsutjämningen, skatter, kommunernas underskott och statens finanser. Det är några viktiga ämnen som varit i fokus när jag försöker summera sommarens nyhetsflöde.

  Blogg
 • Sämre kontinuitet med hyrpersonal


  Hyrpersonal är en del av fungerande vård anser Kompetensföretagen. Fredrik Lennartsson svarar i en replik att inhyrning av vårdpersonal ska vara så låg som möjligt.

  Debatt
 • Viktigt att se och motverka könsskillnader i skolresultat


  Idag sommarpratar Emma Leijnse, journalist på Sydsvenskan. Hon är en av de personer som pekar på konsekvenserna av att pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor och att vi måste arbeta för att förändra rådande läge. Och jag håller med henne – det är viktigt att motverka könsskillnader i skolresultat.

  Blogg
 • Orimligt dela upp ansvar för personlig assistans


  Det delade ansvaret mellan kommunerna och staten när det gäller personlig assistans skapar osäkerhet för alla. Det är hög tid att staten tar över den personliga assistansen och det skyndsamt.

  Debatt
 • Det framgångsrika Sverige byggs lokalt


  Framtiden möts inte med en starkare stat på bekostnad av kommuner och regioner. Landets 290 kommuner och 20 regioner är kittet som håller samman Sverige.

  Debatt
 • Utan rätt kompetens stannar Sverige


  Bristen på högskoleutbildade är stor både i både näringslivet och offentlig sektor. När regeringen nu förbereder en reform av högskolans styrning och resurstilldelning är det därför helt avgörande att den utgår från en analys av arbetsmarknadens behov och den demografiska utvecklingen.

  Debatt
 • Intensivår för nyanlända = snabbspår 2.0?


  I dagarna fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet att utreda hur ett intensivår för nyanlända skulle kunna se ut och genomföras.

  Blogg
 • Replik: Regionerna arbetar målmedvetet med förbättrad IT-säkerhet


  Förändring kräver mod och välfärdens utmaningar kräver nytänkande. Att vara offentlig med lärdomar visar på stort mod. Sådant ska premieras, inte straffas. Det skriver Jenny Birkestad och Fredrik Lennartsson i en replik på Dagens Samhälle.

  Debatt
 • De flesta kommuner vill utveckla kunskapsstyrningen tillsammans


  Hittills har en stor majoritet av kommunerna tackat ja till SKL:s rekommendation om gemensam kunskapsstyrning i socialtjänsten. Det är glädjande då det ökar förutsättningarna för en mer jämlik socialtjänst.

  Blogg
 • Minska förpappringen och frigör tid till kärnuppdraget


  I årets Almedalen uppmärksammas bland annat att demografin kommer att ställa allt högre krav på välfärden. Det är därför viktigt att kommuner och regioner kan ägna så mycket av sin tid som möjligt åt kärnverksamheterna.

  Blogg
 • Tydligare läroplan för förskolan


  Den här veckan har sommaren börjat på riktigt, och även om många barn är på ledighet så pågår förskolans verksamhet under hela sommaren. Men en helt vanlig vecka är det inte, nu har nämligen ett par viktiga förändringar för förskolan trätt i kraft.

  Blogg
 • Hallå finansministern, så minskar du 90-miljardersgapet!


  Finansdepartementet beräknar ett underskott på 90 miljarder kronor för kommunsektorn till 2026. SKL delar den bedömningen och pekar på sex åtgärder som staten genast kan vidta.

  Debatt
 • Fokus, fokus, fokus


  Många kloka ord sades igår på SKL:s almedalsseminarium ”Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan”.

  Blogg
 • Hög tid att ta tillvara introduktionsprogrammens potential


  Uppskattningsvis 50 000 elever kommer i höst att gå på något av gymnasieskolans introduktionsprogram. Av dessa kommer någonstans runt åtta av tio att lämna gymnasieskolan utan examen. För att ge alla ungdomar bästa möjliga förutsättningar, är det är hög tid att vi utvecklar introduktionsprogrammen till den språngbräda de är tänkta att vara.

  Blogg
 • Krislägesavtalet stärker Sveriges krisberedskap


  Nu finns ett nytt avtal, Krislägesavtalet, för omkring 800 000 anställda i kommuner och regioner på plats. Krislägesavtalet kan aktiveras när ett särskilt krisläge uppstår – exempelvis vid bränder, översvämningar eller terrorhot – och kan alltså börja användas redan i sommar.

  Blogg
 • Vi behöver använda kompetensen rätt i förlossningsvården


  Alla ska ha tillgång till en trygg och säker förlossningsvård. För att kunna vara trygg hela vägen genom vårdkedjan måste lösningarna vara långsiktiga och hållbara. Sätt den gravida kvinnan och hennes familj i fokus och använd medarbetarnas kompetens rätt.

  Blogg
 • Så får vi fart på omställningen till nära vård


  Omställningen till nära vård kräver förändringar i kultur och arbetssätt och i lagstiftning. Därför behövs en nationell strategi där stat, regioner och kommuner är överens om målbilden.

  Debatt
 • Statsbidragets konstruktion får värre effekter än förväntat


  Skolverket har krävt några kommuner på återbetalning av det s k likvärdighetsbidraget, som i stora delar är effekter av hur bidraget är konstruerat. Några exempel är sådant som vi i förhand uppmärksammade Utbildningsdepartementet på. Andra hade vi inte ens kunnat föreställa oss.

  Blogg
 • Bilden av stress behöver nyanseras


  Under de senaste årtiondena har stress varit den arbetsmiljöfråga som exponerats mest i media. Men vi behöver saklig och balanserad information.

  Blogg
 • Lokalt och regionalt inflytande främjar demokratin


  I år är det 25 år sedan Regionkommittén och Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter, kongressen, grundades.

  Debatt
 • Replik: Felaktig kritik om priset på kommunal mark


  Chefsekonomerna på Hyresgästföreningen och Villaägarna skriver i Dagens industri (19/6) att det vikande bostadsbyggandet beror på kommunerna. Det hävdas, utan belägg, att kommunernas markpriser och planering av nya bostäder bromsar byggandet och driver upp kostnader.

  Debatt
 • Sverige behöver fler deltidsbrandmän


  Den kommunala räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Nästan fyra av fem har svårt att rekrytera deltidsbrandmän. Det krävs en gemensam kraftsamling för att rekrytera fler brandmän.

  Debatt
 • Kommunerna kan inte ta försörjningsansvar för långtidsarbetslösa


  Det är orimligt att arbetslösa ska leva på försörjningsstöd år efter år. Nu föreslår vi från SKL ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för att minska långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd.

  Blogg
 • Mer byråkrati leder inte till bättre affärer


  Det finns utrymme för upphandlingar att utvecklas och bli bättre. Men att höja upphandlingsskadeavgiften och förlänga preskriptionstiden leder inte till mer nytta av skattemedlen.

  Blogg
 • Slutreplik: Skatteverket bör lyssna bättre


  När SKL och flera andra tunga instanser inom hälso- och sjukvårdsområdet uttrycker stark oro för att Skatteverkets rigida hållning när det gäller beskattning av vårdtjänster, så slår Skatteverkets generaldirektör ifrån sig den oron och fördjupar sig i juridiska teknikaliteter.

  Debatt
 • Vi borde fråga: Vad drömmer du om?


  Kvalitet i socialtjänsten är så mycket mer än tillgång till effektiva kunskapsbaserade insatser. Det handlar lika mycket om samverkan, att mäta rätt saker och att på riktigt låta dem vi är till för vara dirigenter i sina egna liv.

  Blogg
 • Är språk ett hinder?


  Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. En viktig pusselbit till att underlätta denna inkludering är att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen.

  Blogg
 • Utbildade barnskötare behövs i en växande förskola


  Det är studenttider och idag vill vi rikta ett särskilt grattis alla som tar examen från barn- och fritidsprogrammet.

  Blogg
 • Underskottsprognoserna kräver handling


  I dag presenterades kommunernas och regionernas egna prognoser för 2019. Den visar att mer än hälften av regionerna och 110 kommuner räknar med underskott i årets resultat.

  Blogg
 • Sjukvården räddar betydligt fler liv idag


  Igår publicerade SKL 2019 års hälso- och sjukvårdsrapport. Den visar att förekomsten av flera folksjukdomar minskat kraftigt och att sjukvården räddar många fler liv idag jämfört med för 20 år sedan.

  Blogg
 • Orimligt att beskatta vård utan stöd i lagstiftningen


  Sedan lång tid tillbaka så har ersättning för vårdtjänster inte varit belagd med moms. Skatteverket bör därför genast dra i bromsen och inte låta nya regler träda ikraft den 1 juli.

  Debatt
 • Arbetsmiljöarbete en kraft på en förändrad arbetsmarknad


  Arbetsgivare och medarbetare har behov av livslångt lärande och kompetens- och karriärväxling. Därför förhandlar vi med facket för att stärka kompetensutveckling och omställning.

  Debatt
 • Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna


  En minut i SVT:s nyhetssändningar är viktiga sekunder för att beskriva utmaningarna som kommuner och regioner har med att möta en åldrande befolkning. Men det är också svårt att hinna förklara hela bilden.

  Blogg
 • Försäkringskassan avgör ersättning för utomlandsvård


  Styrelsen för Patientföreningen för hyperhidros hävdar i ett inlägg att SKL försöker hindra att patienter som lider av sjuklig svettning får vård. Åsa Sandgren Åkerman replikerar.

  Debatt
 • Tappa inte bort den lokala kriskunskapen


  Utredningen av fjolårets omfattande skogsbränder lämnar flera bra förslag på hur framtida räddningsinsatser kan förbättras. Att flytta ansvar från länsstyrelserna är däremot inte ett av dem.

  Debatt
 • Uppströms i Ängelholm


  I omställningen till nära vård är förebyggande och hälsofrämjande insatser en av grundpelarna. Ett sätt att uttrycka det på är att vården och omsorgen ska jobba uppströms. Eller som det gamla ordspråket säger, det är bättre att stämma i bäcken än i ån.

  Blogg
 • Larmrapporter ger förenklad bild av ungas psykiska hälsa


  Vi har alla nåtts av larmrapporter om ökande psykisk ohälsa bland ungdomar. Men har den psykiska ohälsan verkligen ökat så mycket som beskrivs? Detta ifrågasätts i veckan av forskare på DN- debatt och på Skolriksdagen tidigare i maj arrangerade SKL ett seminarium som lyfte just denna fråga.

  Blogg
 • Kostnadsutjämningen måste följas upp regelbundet


  SKL beslutade i fredags om remissvar kring utredningen av kostnadsutjämningen. Frågan är särskilt svår för förbundet, eftersom det är ett nollsummespel mellan kommuner och mellan regioner.

  Blogg
 • Standardiserade vårdförlopp ett steg mot mer jämlik vård


  Nu satsar staten och regionerna på att utveckla nya standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsgrupper. Målet är en mer jämlik och tillgänglig vård där patienten kan bli mer delaktig och vårdpersonal arbeta effektivare.

  Blogg
 • Avtal som stärker vården


  Nu har vi ett nytt avtal klart för omkring 90 000 medarbetare i vården. Avtalet är sifferlöst för att ge utrymme för lokal lönebildning. I avtalet prioriteras särskilt yrkesskickliga medarbetare, vilket förbättrar möjligheterna till ökad lönespridning och fortsatt god löneutveckling i vården.

  Blogg
 • Kommunerna kan inte ta hela ansvaret för socialtjänstens digitalisering


  För att få fart på socialtjänstens digitalisering krävs ändrade regelverk och stöd från staten. Det är hög tid för en nationell satsning – för det är orimligt att kommunerna ska axla detta själva.

  Blogg
 • Kritik mot 3:12-regeländringarnas effekter missförstås


  Vår ekonomirapport har återigen väckt intresse. Fler hör av sig med frågor, kommentarer eller kritik kring bedömningar eller analys av kommunsektorns behov. Det är väldigt bra och roligt.

  Blogg
 • Fokus på förskolan


  Den här veckan är det mycket firande. I förrgår bloggade jag om Fritidshemmens dag, och idag är det förskolans tur. På Förskolans dag passar det bra att informera om lite av det som SKL har på gång inom förskoleområdet.

  Blogg
 • Effektiviseringar räcker inte för att klara utmaningarna


  Nya arbetssätt är nödvändiga för att möta ett ökat behov av välfärd. Men de offentliga finanserna behöver också ses över, skriver SKL:s chefsekonom i en replik till Svenskt Näringsliv.

  Debatt
 • Försämrad ekonomi ställer krav på förändring och effektivisering


  Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven.

  Blogg
 • LSS-personalen behöver ett nationellt kunskapslyft


  I januariöverenskommelsen lovar S, MP, L och C investeringar i vården och omsorgens personal. Det är välkommet.

  Debatt
 • Stor ökning av besöken till BUP


  Antalet besök i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) blir fler och behoven ökar. Även bemanningen inom psykiatrin har stärkts de senaste åren och kapaciteten ökar, men behoven ökar ännu snabbare. Det visar den senaste rapporten, Psykiatrin i siffror 2018, som snart publiceras.

  Blogg
 • Norrköpings kommun och Linköpings universitet i samverkan om utveckling av fritidshemmen


  I dag firas Fritidshemmens dag runtom i landet. Jag vill därför passa på att uppmärksamma en del av det goda arbete som görs för att utveckla fritidshemmen samt för att möta de stora behoven av strategisk kompetensförsörjning.

  Blogg
 • Var finns det gemensamma ansvaret för demografin?


  Är det rimligt att samtidigt som den offentliga sektorns skuld minskar får vi en allt fattigare kommunsektor? Det är en av flera frågor som vi lyfter i vårens ekonomirapport, som presenterades i går.

  Blogg
 • Statens överskott måste bli kommunsektorns tillskott


  Varje offentlig skattekrona måste användas på bästa sätt så att de kommer medborgarna till del om vi ska klara de kommande utmaningarna. Det skriver Anders Knape i Dagens Industri.

  Debatt
 • Fler vill ha Sveriges viktigaste jobb


  I slutet av april presenterade SKL en sammanställning som visar att antalet medarbetare inom kommuner och regioner ökar. Det var mycket glädjande läsning.

  Blogg
 • 13 maj släpps en av årets viktigaste rapporter


  Det råder bråda dagar på SKL. Ett enormt arbete utförs av mina medarbetare på SKL inför att vi på måndag, den 13:e maj, släpper en av årets viktigaste rapporter: Ekonomirapporten.

  Blogg
 • Modernt och stabilt avtal för beredskapsbrandmännen


  Nu finns ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap på plats. Beredskapsbrandmännens ersättningar höjs, framför allt när de är i tjänst och rycker ut på larm, och det finns möjlighet att teckna lokala överenskommelser om exempelvis bilersättning. Det är ett bra avtal som kommer att underlätta för räddningstjänsterna att rekrytera fler beredskapsbrandmän.

  Blogg
 • På god väg mot oberoende av hyrpersonal


  I en replik skriver Fredrik Lennartsson, SKL, att arbetet i regionerna med att bli oberoende av hyrpersonal pågår och i det arbetet ingår också att se över upphandlingskostnaderna.

  Debatt
 • Detaljregleringar löser inte utmaningar i primärvården


  Marie Morell, SKL, svarar Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, att kompetensförsörjningen är en av utmaningarna för vården, men lösningen är inte att detaljreglera primärvården.

  Debatt
 • Sanningen kring upphandlingar i kommuner och regioner


  Alltför ofta framställs kommuner och regioner i nyheter som dåliga upphandlare. När man hör en sådan nyhet bör man dock fundera på de bakomliggande faktorerna.

  Blogg
 • Ett avtal för dagens och morgondagens utmaningar


  Efterfrågan på personal är högre än på länge, det är vi överens med Sineva Ribeiro om. Vi arbetar för att bli överens med Vårdförbundet om ett nytt avtal för medarbetare i vård och omsorg.

  Debatt
 • Nödvändigt med flexibelt avtal för räddningstjänsten


  Vi förhandlar just nu om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap. En av de viktigaste delarna är att på olika sätt underlätta rekryteringen av fler beredskapsbrandmän. En lösning är att öka möjligheten till kombinationsanställningar.

  Blogg
 • Regeringen behöver ge besked om skolans digitalisering


  Digitala nationella prov ska genomföras enligt regeringen. Det medför stora kostnader för kommuner och enskilda huvudmän. Men finansieringen från staten saknas.

  Debatt
 • Myten om det svarta hålet


  Nyligen har man lyckats fotografera ett svart hål i rymden. De svarta hålen är så kraftfulla att allt som kommer nära dem sugs in och förintas.

  Blogg
 • SKL tar fram vägledning om webbfilter


  Digitaliseringen av samhället pågår för fullt. Via appar, mobiler och datorer handlar vi mat, lämnar tidrapporter, deltar i undervisning och umgås socialt. Såväl föräldrar som skolan behöver ge unga färdigheter för att hantera de möjligheter som digitalisering kan innebära. Samtidigt finns en oro för att elever ska exponeras för eller få åtkomst till exempelvis pornografi och extremt våld på nätet via sin egen eller skolans utrustning.

  Blogg
 • Hur kan vi öka behörigheten i fritidshemmen?


  Igår släpptes Skolverkets årliga statistik om elever och personal i fritidshem. För första gången redovisar Skolverket siffror ur lärarregistret och kan därmed ge besked om hur många av de som är anställda som lärare i fritidshem som har ansökt om och beviljats legitimation och behörighet. Det är bedrövande siffror, som ger en fingervisning om den utmaning som kommunerna står inför i samband med det stundande skarpa legitimationskrav som träder i kraft den 1 juli.

  Blogg
 • Socialtjänstens medarbetare ska trivas och känna stolthet


  Akademikerförbundet SSR menar att kompetens flyr kommunerna. Från SKL:s sida känner vi igen och delar av den bild som SSR målar upp, men att påstå att kommunerna blöder är helt felaktigt.

  Debatt
 • Gott socialt arbete ska inte straffas


  Det är svårt att få till ett kostnadsutjämningssystem som gör alla nöjda. Men att kommuner som gör ett gott socialt arbete bestraffas, det är inte rimligt.

  Blogg
 • Vårpropositionen ger ingen vägvisning för kommande år


  Ja, då har regeringen lagt fram vårändringsbudget och vårproposition med både på tillskott och neddragningar. För kommunsektorn blir förändringarna och överraskningarna inte särskilt stora.

  Blogg
 • Dags att anmäla sig till Arbetsgivarforum


  I förra veckan blev de sista förberedelserna klara inför årets Arbetsgivarforum. Nu ser jag fram emot en intressant och givande konferens!

  Blogg
 • Vi vill ha ett avtal för vårdens och omsorgens behov


  Vi och Vårdförbundet ser många gemensamma vägar framåt, medan vi skiljer oss i vissa frågor. Dessa vill vi nu lösa ut med medlarnas hjälp.

  Debatt
 • Korrekt fakta och lokal lönebildning


  Vi förhandlar just nu med Vårdförbundet om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare. Vi kommer att fortsätta diskutera konstruktiva lösningar för att tillsammans nå en ny överenskommelse. Då är det viktigt att utgå från korrekt fakta och se de möjligheter till satsningar som finns i att lönen sätts lokalt ute i verksamheterna.

  Blogg
 • Medborgarbudget ökar tilliten, kunskapen och effektiviteten


  Allt fler kommuner och regioner världen över låter medborgarna vara med och direkt påverka delar av budgeten. Och jag tror att det är en framgångsrik modell som kommer att bli alltmer utbredd, även i Sverige.


  Blogg
 • Demokratidag – för att vitalisera den lokala demokratin


  Den svenska demokratin är stark, men behöver värnas och utvecklas. En viktig arena för att mötas i dessa frågor är SKL:s Demokratidag.

  Debatt
 • Dags att göra upp med sexuella trakasserier


  Nu har det gått mer än ett och ett halvt år sedan #metoo-uppropet, där tusentals kvinnor vittnade om sexuella övergrepp och trakasserier.

  Blogg
 • Kortare väntetider med standardiserade vårdförlopp i cancervården


  I måndags presenterade Socialstyrelsen en uppföljning av standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Resultatet är glädjande, med kortare väntetider och minskade skillnader mellan regioner.

  Blogg
 • Systemet med god man och förvaltare behöver moderniseras


  Det krävs ny lagstiftning som svarar mot dagens högt ställda rättssäkerhetskrav på gode män, överförmyndare och förvaltare. En utredning behöver skyndsamt tillsättas av regeringen.

  Debatt
 • Introduktionsprogram i fokus


  I går publicerade vi årets Öppna jämförelser för gymnasieskolan (dessutom i ett nytt webbaserat format). Resultaten visar glädjande nog att utvecklingen är positiv för många kommuner.

  Blogg
 • Nu krävs en arbetsmarknadspolitik för hela landet


  Det sker stora förändringar i arbetsmarknadspolitiken. SKL är i grunden positiv till att Arbetsförmedlingen förändras, det har vi tyckt länge. Men det behövs en plan för fortsättningen.

  Debatt
 • Behövs en ny skattebas för att finansiera välfärden?


  Det behövs nya sätt att finansiera välfärden framöver. Hur det ska ske är än så länge oklart, men planer finns på en omfattande skattereform, som jag utgår ifrån att SKL involveras i.


  Blogg
 • Upphandlingssekretess begärs av leverantörerna


  SKL ställer sig frågande till två skribenter från Svenskt Näringsliv som bland annat hävdar att upphandlare ofta struntar i offentlighetsprincipen. Germund Persson, SKL, bemöter kritiken.

  Debatt
 • Replik: Kommuner tar stort ansvar för yrkesvux


  Almega går till hårt angrepp mot systemet för yrkesutbildning på gymnasial nivå. De skriver att kommunerna struntar i näringslivets kompetensbehov. En felaktig beskrivning av verkligheten.

  Debatt
 • Finansministern, vi vill ha långsiktiga lösningar!


  I tisdags valde SKL en ny styrelse för mandatperioden. Samtidigt berättade finansministern att Sverige går mot den tuffaste demografiska utmaningen på över hundra år. Lösningen stavas långsiktighet.


  Blogg
 • Nu satsar kommunerna på att minska ungas missbruk


  För några månader sedan beslutade SKL:s styrelse om en handlingsplan för unga med missbruksproblematik. Nu vässas kommunernas arbete. Receptet handlar om tidiga insatser och att möjliggöra samverkan mellan aktörer.

  Blogg
 • Kommunerna miljardsatsar på biblioteken


  Fackförbundet DIK:s förbundsordförande Anna Troberg riktar i en debattartikel den 15 mars kritik mot SKL:s tolkning av den nationella biblioteksstrategin.

  Debatt
 • Onyanserad bild av yrkesvux i Dagens industri


  I Dagens industri i helgen gick att läsa att kommunerna lämnar tillbaka miljardbelopp som är tänkta att finansiera yrkesutbildningar för vuxna. I artikeln intervjuades privata utbildningsföretag och representanter för staten, men ingen kommunal representant.

  Blogg
 • Kommande inspektioner från Arbetsmiljöverket


  Under 2019 och 2020 genomför Arbetsmiljöverket en nationell informations- och inspektionsinsats riktad till förtroendevalda med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. I torsdags besökte Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem våra förtroendevalda politiker för att informera om den kommande tillsynsinsatsen.

  Blogg
 • Staten måste ta sitt ansvar för skolbiblioteken


  SKL delar helt Sofia Malmbergs (Biblioteksbladets webb 13/3) uppfattning när det gäller skolbibliotekens betydelse och vad skolbibliotekarier bidrar med varje dag i våra skolor.

  Debatt
 • Långsiktig och hållbar ersättningsmodell för assistansen


  Vi vill värna assistansreformen och att kommuner och övriga seriösa aktörer kan bedriva verksamhet med kollektivavtal. Det skriver SKL och flera av arbetsmarknadsparterna i en debattartikel.

  Debatt
 • Regionerna satsar på sjuksköterskorna


  Sjuksköterskor har som grupp haft en gynnsam löneutveckling de senaste åren. Enligt Medlingsinstitutet hör sjuksköterskor, lärare och undersköterskor till de yrken som förbättrat sitt löneläge i förhållande till andra grupper de senaste åren.

  Blogg
 • Hur får vi igång bostadsbyggandet?


  Det byggs för få bostäder i Sverige, särskilt där de behövs som mest. Detta påverkar kommunerna på flera sätt.

  Blogg
 • Ny lärarstatistik från Skolverket


  Årets lärarstatistik från Skolverket som kom i veckan har väckt många diskussioner och en hel del besvikelse över att andelen behöriga grundskollärare minskar. Det är förståeligt.

  Blogg
 • Byggtiden för höghastighetsbanan kan halveras


  Med liten påverkan på statsbudgeten kan byggtiden för höghastighetsbanan halveras, det visar beräkningar som SKL har gjort.

  Debatt
 • Fichtelius förstår inte det svenska flernivåstyret


  Erik Fichtelius riktar skarp kritik mot kommunerna och deras biblioteksverksamhet. En bild som SKL inte delar. Många av förslagen ligger även utanför uppdraget skriver Karin Thomasson.

  Debatt
 • Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar


  Nyligen publicerades en granskning av hur Sverige efterlever Europarådets konvention om att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Där finns flera brister att ta tag i.

  Blogg
 • Trots starkt teknikintresse blir kvinnor inte ingenjörer


  Knappt en av tre studerande på teknikutbildningarna är kvinnor, trots att intresset för teknik är starkt i denna grupp. Insatser krävs för att jämna ut könsbalansen på teknikområdet.

  Debatt
 • Vi ska vara stolta över vården för gravida och nyblivna mammor


  De senaste årens satsningar på förlossningsvården och kvinnors hälsa har gett resultat. Antalet allvarliga bristningar minskar, eftervårdsbesöken ökar och alla kvinnor som föder barn kommer att kunna göra sin röst hörd.

  Blogg
 • Att förebygga psykisk ohälsa är en fråga för alla delar av samhället


  Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, men det finns inga enkla svar på varför. Det finns inte heller någon uttömmande definition av vad psykisk ohälsa är. Idag används det som ett brett uttryck för allt ifrån allvarliga psykiska sjukdomar till svårigheter att hantera negativa känslor i samband med vardagliga påfrestningar i livet.

  Blogg
 • Svagare resultat kräver långsiktig planering


  I Ekonomirapporten bedömde vi att resultatet för kommuner och regioner skulle falla från 20,6 till 15,9 miljarder kronor för 2018. SCB:s sammanställning visar nu att vår bedömning var riktig.

  Blogg
 • Låt stöd som sänker trösklar till studier vara kvar


  Vi anser att studiestartsstödet bör vara kvar. Det är ett av flera instrument för kommunerna för att kunna rekrytera vuxna med kort utbildning till studier.

  Debatt
 • Kompetensförsörjningen är vårdens största utmaning


  Tillgången på vårdpersonal är inte tillräcklig för att möta den efterfrågan som uppstår till följd av en ökande och åldrande befolkning. Nästan alla regioner redovisar fortsatt brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården, enligt Socialstyrelsens senaste arbetsmarknadsenkät.

  Blogg
 • Viktiga lärdomar av Arbetsmiljöverkets rapport


  2017 inledde Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Tillsynen pågår detta år ut och i förra veckan presenterades en delrapport med en rad intressanta synpunkter.

  Blogg
 • Kommuner satsar stort på hållbart klimat


  Olyckligt att Världsnaturfonden ger en bild av att Sveriges kommuner inte har klimatförändringarna högt på agendan. Kommunerna satsar tvärtom stort skriver Lena Micko på Aftonbladet debatt.

  Debatt
 • Konstgjord andning ger oro för konjunktureffekt


  Den 17 februari presenterade SKL en ny skatteunderlagsprognos. Vi gör i stort sett samma bedömning av konjunkturen nu som i december. Konjunkturen kommer mattas av, men inte bli till lågkonjunktur.

  Blogg
 • Välkommen debatt om primärvården


  Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren med flera skriver på DN debatt 23/2 att de vill, precis som många andra, inklusive SKL, reformera primärvården.

  Debatt
 • En onödigt dyster bild av vuxenutbildningen


  Nyligen presenterade Skolinspektionen en granskning av flexibilitet och individanpassning i komvux på gymnasial nivå.

  Blogg
 • ”Att bryta beroendet av inhyrd personal är en fråga om kvalitet och trygghet.”


  Bortom behovet av att få bukt med skenande kostnader finns ett högre syfte: en säkrare och tryggare vård för patienterna. Det skriver Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg inom SKL.

  Debatt
 • Det behövs mer industri – inte mindre vård


  Både privat och offentlig sektor står inför stora utmaningar att hitta rätt kompetens för att upprätthålla samma service och produktivitet som idag. Det skriver SKL i en replik.

  Debatt
 • Kommuner planerar för många fler bostäder än det byggs


  En professor i fastighetsekonomi skriver på DN Debatt att kommuner inte ser till att det finns tillräckligt med mark för företag att bygga bostäder på. Det är ett felaktigt påstående.

  Debatt
 • Ny satsning för fullföljda studier


  Nu finns äntligen det vi valt att kalla Uppdrag fullföljd utbildning på plats. En långsiktig SKL-satsning som är ett direkt resultat av det omfattande projektarbete, inom området studieavbrott och fullföljda gymnasiestudier, som vi under rubriken Plug In bedrivit i samarbete med våra medlemmar de senaste sex åren.

  Blogg
 • Välfärdsutmaningarna på bästa sändningstid


  SVT:s fredagsunderhållning Svenska Nyheter tog upp demografins utmaningar och konsekvenser för välfärden i fredags. Dagen därpå var kompetensbristen i transportsektorn på tapeten i Ekots lördagsintervju. Det är frågor som SKL driver stenhårt och nu fick vi god draghjälp.

  Blogg
 • En skola i en digital värld – ett uppdrag på egna ben


  SKL har det senaste året haft en bred dialog om skolans digitalisering och kan konstatera en sak: Skolans digitalisering är en fråga som engagerar! Och vi ser att det fortsatt finns en hel del kvar att göra.

  Blogg
 • Regeringen bör tänka till inför nästa assistansutredning


  Då var det dags att slänga förslagen om personlig assistans i papperskorgen – igen. Om den nya utredningen ska lyckas, måste den lyssna på kommunerna och brukarrörelsen.

  Blogg
 • Vårdens tillgänglighet löser vi bäst lokalt


  Behoven och förväntningarna på den svenska hälso- och sjukvården ökar. Men lösningen för vårdens tillgänglighet handlar inte om att flytta över ansvaret för styrningen av vården till staten.

  Debatt
 • Delat ansvar ökar jämställdheten


  Uttaget av föräldraledighet är mindre jämställt än vad Försäkringskassans statistik visar, enligt Ekot. För ökad jämställdhet behöver kvinnor och män dela på föräldraledigheten och fler kvinnor arbeta heltid.

  Blogg
 • Välfärdens digitalisering kräver ett gott ledarskap


  Medborgarnas behov av och krav på välfärd ökar för varje år. Det gör digitalisering och automatisering nödvändigt, då personaltätheten inte kommer att kunna öka i takt med demografins utveckling.

  Blogg
 • Arbetskraftsbrist kräver nya sätt att jobba


  Det kommer att saknas omkring 55 000 personer med rätt utbildning inom hälso- och sjukvården och pedagogiskt arbete på fem års sikt, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen. Enbart nyrekrytering kommer inte att räcka till. Det måste också till en mängd andra åtgärder för att vi ska klara kompetensförsörjningen i välfärden.

  Blogg
 • Folkhälsoarbetet är en investering för välfärden


  Igår publicerade SKL och Folkhälsomyndigheten öppna jämförelser om folkhälsan i Sveriges kommuner och regioner. En kartläggning av hur vi mår, hur våra livsvillkor ser ut och vad vi har för levnadsvanor.

  Blogg
 • Framtidens välfärd kräver digitalisering


  Digitala verktyg och automatisering ger nya möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt förbättra servicen till medborgarna.

  Debatt
 • Överprövningar av upphandlingar kostar miljarder


  Samhällsekonomiska konsekvenser behöver ges större betydelse när nya regler övervägs för prövning av offentliga upphandlingar, skriver VD för SKL och VD för SKL Kommentus i en debattartikel.

  Debatt
 • Värna det lokala självstyret och en lokal demokrati


  Varje kommun och region känner till sina lokala förutsättningar och medborgares behov bäst. När röster höjs om ett förstatligande undrar jag därför om man egentligen förstår vad det innebär.

  Blogg
 • Vi behöver lyssna på alla kvinnor som föder barn


  För att kunna utveckla mödrahälsovården och förlossningsvården behöver alla gravida och nyblivna mammor vara delaktiga. Nu ska alla kvinnor få dela med sig av sina erfarenheter genom att svara på en ny enkät om sin egen hälsa och hur de upplevt vården.

  Blogg
 • Samverkan centralt när högskolans styrmodell förändras


  I dagarna presenterar Styr- och resursutredningen sina förslag om högskolans styrning och finansiering. En förändrad styrmodell måste möta arbetsmarknadens behov av kompetens på ett bättre sätt än idag. Då behöver samverkan mellan högskolan, kommuner och regioner vara i fokus.

  Blogg
 • Höga ambitioner för studie- och yrkesvägledningen- men kan förslagen genomföras?


  Igår överlämnades studie- och yrkesvägledningsutredningens betänkande, ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle”, till vår nya regering. Klart är att det finns en enad syn på behovet av ett förstärkt väglednings- och arbetsmarknadsperspektiv i skolan. Det är viktigt både för enskilda individer och för samhällets fortsatta kompetensförsörjning. Frågan är dock hur förslagen kommer att kunna genomföras?

  Blogg
 • Kommuner och regioner har högre klimatambitioner


  Den nya regeringen prioriterar klimatet högt. Det är viktigt och bra. Men SKL efterlyser ännu fler insatser för att den svenska klimatomställningen ska nå sin fulla potential.

  Debatt
 • Otydlig styrning av högskolan drabbar välfärden


  Efterfrågan på välfärdstjänster ökar – liksom bristen på arbetskraft. För att bättre matcha arbetsmarknadens kompetensbehov behöver styrningen av högskolan förändras.

  Blogg
 • Asymmetrisk uppgiftsfördelning – lättare sagt än gjort


  I veckan presenterades SNS Konjunkturrådsrapport 2019. Rapporten är ytterligare en i raden som redovisar välfärdens utmaningar. En del förslag är bra, medan andra fungerar bäst på papperet.

  Blogg
 • Tidig omställning avgörande framgångsfaktor


  Framtidens kompetensförsörjning är en stor utmaning för kommuner och regioner. Fler behöver rekryteras och alla de som redan är anställda behöver fortsätta vara det. Att erbjuda tidig omställning och löpande kompetensutveckling kommer då att vara en avgörande framgångsfaktor för både arbetsgivare och anställda i kommuner och regioner.

  Blogg
 • Att bryta beroendet av inhyrd personal är en fråga om kvalitet och trygghet


  Att bryta beroendet av inhyrd personal är en av nycklarna till att arbetet för högre patientsäkerhet och bättre kvalitet i vården ska lyckas, skriver Fredrik Lennartsson i en replik på Dagens Samhälles debattsajt.

  Debatt
 • Förvirring om kommunalskatt – så här ligger det till


  Under julen har förvirrad information spridits om vilka kommunala skatteförändringar som gäller inför 2019. Fakta är att sju kommuner sänker skatten medan tolv kommuner och tre regioner höjer den.

  Blogg
 • Välfärdsbehoven styr verksamheten


  Det finns en mängd olika synpunkter och idéer om hur kompetensförsörjningen i välfärden ska lösas. Ska staten tillföra mer resurser? Behöver välfärdens verksamheter effektiviseras? Behöver arbetsmiljön i välfärdsyrkena förbättras?

  Blogg
 • Ingen socialarbetare vill att barn ska fara illa


  Vi har de senaste dagarna tagit del av flera berättelser i media om tragiska händelser som drabbat barn och hela familjer efter att de varit i kontakt med socialtjänsten.

  Blogg
 • En ny vårdgaranti ska ge patienten rätt vård i rätt tid


  Den förstärkta vårdgarantin i primärvården kommer att ställa högre krav på vård- och hälsocentraler. Det skriver SKL:s 1:e vice ordf i en replik på Dagens Samhälles debattsida.

  Debatt
 • Snart redovisas "ny" mätning av kommunens kvalitet


  Hur ser egentligen kvaliteten ut i en kommun? Och hur står den sig jämfört med andra kommuner? Frågorna kommer att få svar när vi presenterar ”nya” Kommunens Kvalitet i Korthet den 23 januari.

  Blogg
 • Myter om vårdpersonal


  Ämnet inhyrd personal i vården är ständigt återkommande i media, nu senast i Ekot 8 januari.

  Blogg
 • Regionreformen är gynnsam för hela landet


  Vid årsskiftet förändras lagen så att alla landsting får ansvaret för den regionala utvecklingen och bildar därmed regioner.

  Debatt
 • De kommande årens satsningar kommer ske i primärvården


  Förväntningarna på den svenska hälso- och sjukvården ökar. Det kräver att vi arbetar på helt nya sätt med hjälp av forskning, digital teknik och betydande satsningar på första linjens vård.

  Debatt
 • Utdragen regeringsbildning får konsekvenser för vården


  Vi närmar oss jul och vet nu att det inte kommer finnas någon regering på plats i Sverige förrän tidigast i mitten av januari. Det är ett ovant läge för Sverige med en övergångsregering under så pass lång tid och osäkerhet om statsbudgeten in i det sista.

  Blogg
 • Det går att förebygga våld


  Tänk om socialtjänstens mottagning för våldsutsatta kvinnor knappt hade några sökande längre. Om det skyddade boendet bara hade några få ärenden per år. Om vi såg en kraftig minskning av våldtäkter, våld och övergrepp. Låter det som en utopi?

  Blogg
 • Förlängt arbetsliv dellösning på kompetensförsörjningsutmaningen


  I SKL:s senaste ekonomirapport är slutsatsen tydlig: kompetensförsörjningen är den absolut största utmaningen framöver. Därtill krävs effektiviseringar eller ökade resurser på 43 miljarder kronor till sektorn för att klara en välfärd på dagens nivå fram till år 2022, med oförändrad personaltäthet.

  Blogg
 • Kommunsektorn behöver rimliga förutsättningar


  Nu har vi på SKL äntligen släppt höstens Ekonomirapport. Det var mycket arbete på sluttampen för att få siffrorna korrekta – inte minst för att statens budget ändrades in i det sista.

  Blogg
 • Replik: Skandia skapar oro för att sälja sina produkter


  I en debattartikel i Dagens Samhälle (14/12 2018) skriver pensionsbolaget Skandia att landstingens och regionernas pensionsskulder riskerar att drabba välfärden. Detta stämmer inte alls.

  Debatt
 • Fortsatta Öppna jämförelser för grundskolan


  Den nyhet som väckt mest uppmärksamhet sedan vi publicerade nya Öppna jämförelser för grundskolan handlar om att vi fattat beslut om att sluta ta fram det sammanvägda resultatet, det vill säga det index där vi slagit ihop resultat från ett antal nyckeltal, från och med nästa år. Vi har mött en del missförstånd och tolkningar som att rankingar är känsligt och att SKL tänker sluta analysera och jämföra elevers resultat. Det stämmer inte.

  Blogg
 • Replik: Fortsatta öppna jämförelser för grundskolan


   SKL kommer inte att sluta ta fram Öppna jämförelser för grundskolan. Det kommer en rapport även nästa och kommande år.

  Debatt
 • 290 är starkare än en


  De statliga satsningarna för utveckling av evidensbaserad praktik är för tillfället slut. Därför är det viktigt att din kommun är med och betalar. För visst vill vi fortsätta utveckla socialtjänsten tillsammans?

  Blogg
 • Samverkan nyckeln i det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet


  På arbetsmiljöområdet har vi en lång tradition av partsgemensam samverkan. Vi har ett gemensamt intresse av att verksamheterna utvecklas och fungerar bra och en vilja att ta ett gemensamt ansvar för den långsiktiga utvecklingen av ett hållbart arbetsliv.

  Blogg
 • Regeringen bör gå vidare med förslag om unga utanför studier och arbete


  I februari lämnade samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar sitt slutbetänkande. Det tog tid innan det skickades ut på remiss, så vi gjorde först en skrivelse till gymnasieministern där vi lyfte några av de viktiga förslagen. I fredags beslutade SKLs styrelse om vårt yttrande.

  Blogg
 • Nu finns chans till nystart för heltid


  Nu är hög tid att bryta deltidsnormen i kvinnodominerade branscher. För att öka jämställdheten på arbetsmarknaden och säkra kompetensförsörjningen i välfärden behöver heltidsarbete bli norm.

  Debatt
 • Komvux kan bli lösningen på många samhällsproblem


  Vuxenutbildningen förväntas spela en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet.

  Blogg
 • Replik: Kunskapsstyrning med patientens perspektiv i fokus


  Kritikerna har misstolkat nationella programområdens uppdrag och ser representationen ur ett alltför snävt perspektiv, enligt beredningsgruppen i landsting och regioners system för kunskapsstyrning.

  Debatt
 • Digital teknik kan lösa flera välfärdsutmaningar


  Antalet äldre blir allt fler, vilket gör att behovet av hemtjänst också förväntas öka framöver. Om digital teknik används på ett klokt sätt kommer kommunerna kunna ge allt fler omsorg även när det blir svårt att rekrytera personal.

  Blogg
 • Välfärdens kompetensförsörjning viktigt uppdrag för högskolan


  I början av nästa år kommer utredningen om högskolans styrning och resurstilldelning med sitt förslag. En ny styrmodell behöver i större utsträckning än idag ta hänsyn till samhällets kompetensbehov.

  Blogg
 • Nationell statistik kan förebygga skolfrånvaro


  Om ett par dagar går Sveriges elever på välförtjänt jullov. Men för många elever är skollov och terminsavslutning en påminnelse om att de inte känner sig hemma i den svenska skolan.

  Debatt
 • Landsting och regioner har full koll på pensionerna


  Försäkringsbolaget Skandia har presenterat en rapport där de säger att 19 av 21 landsting har negativ soliditet när ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 räknas in. En bild målas upp av att regioner och landsting är konkursmässiga, vilket givetvis inte är fallet.

  Blogg
 • Kraftsamling krävs för vårdens digitalisering


  Lagstiftning hindrar utvecklingen mot en smartare välfärd. Information måste tillåtas att följa individen och göras tillgänglig för dem som behöver den. Inte låsas in i olika organisationer.

  Debatt
 • Kombinationsanställningar - ett sätt att möta rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten


  Räddningstjänsten har ett mycket viktigt uppdrag i vårt samhälle, dygnet runt, året om. Det blev extra tydligt i somras när skogsbränderna rasade runt om i landet. Snart stundar jul- och nyårshelgerna. Det är en härlig tid men en tid som också innebär en ökad risk för bränder och räddningsinsatser för brandmännen.

  Blogg
 • EU:s regionalpolitik ska svara mot regionala behov


  Prioriteringar och insatser kring EU:s sammanhållningspolitik formas utifrån regionala förutsättningar och behov. Nu öppnar regeringen för att överge denna princip i kommande förhandlingar.

  Debatt
 • Digitaliseringsläget på förskolor och skolor – hur ser det ut?


  Konkreta verktyg som ger kommuner ett bra stöd och en inblick i vilka utmaningar som finns när det gäller skolans digitalisering. Det är LIKA-verktygen det.

  Blogg
 • Vi måste bryta kostnadsutvecklingen för hyrpersonal


  Under snart två år har landsting och regioner jobbat intensivt för att bryta kostnadsutvecklingen för hyrpersonal. Utvecklingen går åt rätt håll, men vi måste fortsätta det gemensamma arbetet. I grunden är det en fråga om säker, kvalitativ och kostnadseffektiv vård.

  Blogg
 • Replik: Det är en förändring på gång


  Arbetet pågår för att utveckla arbetsplatser och vård- och omsorgsyrkena till det bättre. En bärande del i detta handlar om arbetsmiljö och schemaläggning.

  Debatt
 • Samordnad individuell plan (SIP) behövs i förskolan och skolan


  Förskolan och skolan möter en del barn och elever som behöver insatser från flera olika samhällsaktörer. I dagsläget är socialtjänsten och hälso-och sjukvården skyldig att ta initiativ till samordning av insatser, däremot inte skolan. Det är dags att införa en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen.

  Blogg
 • Säkra en hållbar utveckling av byggandet


  Regeringen måste ge Boverket direktiv som säkrar en hållbar utveckling av byggandet. Nuvarande energikrav leder utvecklingen fel och måste omedelbart ändras.

  Debatt
 • Måste bli enklare att bygga strandnära på landsbygden


  Strandskyddets syften är bra. Det är angeläget att säkra tillgång till stränder och att värna den biologiska mångfalden. Men på landsbygden har lagstiftningen fått orimliga konsekvenser.

  Debatt
 • Omställning till nära vård för patienternas behov


  För att klara utmaningarna i hälso- och sjukvården behöver vården flytta närmare patienter och brukare. Primärvården är navet och en välfungerande samverkan med kommunal omsorg avgörande.

  Debatt
 • Hur ser era framtida kompetensbehov ut?


  TLO-KL gör det möjligt för arbetsgivare att kompetensutveckla sina medarbetare inför verksamhetens framtida kompetensbehov. Starta en dialog om era förändrade behov och påbörja ert omställningsarbete.

  Blogg
 • Utmärkt att Skolverket vill tillåta mer fjärrundervisning


  Skolverket bedömer att fjärrundervisning ökar elevers tillgång till såväl utbildning som undervisning av behöriga lärare och vill att regeringen tillåter fjärrundervisning i flera ämnen. Nu är det viktigt att den kommande regeringen skyndsamt lyssnar på sin myndighet och kraven från skolans huvudmän.

  Blogg
 • Osäker och besvärlig planering med en övergångsbudget


  Övergångsregeringen presenterade idag en övergångsbudget. Det är en avskalad budget som innebär oklara planeringsförutsättningar för kommuner, landsting och regioner.

  Blogg
 • Ökad livslängd påverkar både arbetsliv och pension


  Vi lever allt längre. Vad innebär det för hur länge man kommer att jobba? Och hur får man pensionen att räcka ytterligare några år?

  Blogg
 • Hur ser det egentligen ut på Sveriges gruppbostäder?


  Jag blir bestört och arg när de mest utsatta inte får den trygghet, stöd och skydd de behöver. Men varm i hjärtat när jag ser alla de verksamheter som faktiskt ger just det.

  Blogg
 • Rätt till bra vård vid beroende och psykisk sjukdom


  Sveriges Televisions granskning av den vård som en person med flera olika tillstånd behöver har satt ljus på en rad viktiga frågor.

  Blogg
 • Tilliten behöver gå från ord till handling


  Tilliten till den lokala och regionala nivåns ansvar för styrning och ledning behöver stärkas. En konkret åtgärd är att se till att omvandla de riktade statsbidragen till generella.

  Blogg
 • Vi måste komma så nära noll när det gäller bluffakturor som möjligt


  Det är ett nederlag varje gång en organisation blir lurad av en oseriös firma eller utsatt för ett försök till korruptionsbrott. Och tyvärr händer det såväl i kommuner, landsting och regioner som i privata företag, i statens verksamheter och för privatpersoner.

  Nyhet
 • Automatisering frigör tid till det viktiga arbetet


  Brist på arbetskraft gör att vi behöver förändra våra arbetssätt. En ökad automatisering kan effektivisera många välfärdsyrken och frigöra tid till viktigare arbetsuppgifter.

  Blogg
 • Fallande börser med osäkert utfall


  Börserna har fallit och aktiemarknaden är nervös. Om den nedåtgående trenden fortsätter kan det vara tecken på en annalkande försvagning av konjunkturen.

  Blogg
 • Speciallärare vinner Guldäpplet 2018


  Ni vet en sådan person som ger det lilla extra. Det lilla extra som får eleverna att bli genuint engagerade och motiverade för sin egen skull. En sådan person som har mod att göra annorlunda och med eleverna som medskapare våga bjuda in hela omvärlden till att ta del av deras högaktuella och intressanta arbeten.

  Blogg
 • Bekämpa hot och hat för en stärkt demokrati


  Vi behöver ett förändrat samtalsklimat. Vi behöver en skärpt lagstiftning. Vi behöver förtroendevalda som känner sig trygga och inte tvingade att avgå på grund av hot, hat och våld.

  Debatt
 • Den blomstertid nu borde komma…


  Livet borde nu ta en ljusare vändning för de unga som får uppehållstillstånd med den nya gymnasielagen. Kommunerna behöver förutsättningar att ta emot dem, men lagstiftaren har gjort sig osynlig.

  Blogg
 • Minskad sjukfrånvaro skapar bättre förutsättningar i vården


  Vi har i dag för hög sjukfrånvaro inom många yrkesgrupper, särskilt bekymmersamt är det med långtidssjukskrivningarna. Det är i första hand olyckligt för den som drabbas, men sjukskrivningarna gör det också svårare att få en bra kontinuitet på arbetsplatserna och de innebär stora kostnader.

  Blogg
 • Digitalisering kräver så mycket mer


  Om vi ska lyckas digitalisera socialtjänsten måste vi ändra beteende. Men också hur vi pratar om ordet ”digital”.

  Blogg
 • Komvux 50 år – mer aktuellt än någonsin


  Komvux fyller 50 år i år. I förra veckan anordnade Skolverket, SKL och ViS en konferens på detta tema, med inslag av både historia, nutid och framtid. Det är väl värt att fira att vi har en av världens bästa vuxenutbildningar.

  Blogg
 • Viktiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro


  Som arbetsgivare är det nödvändigt att arbeta förbyggande för att kunna förkorta, och helst helt förhindra, sjukskrivningar. Region Skåne och Region Norrbotten samt kommunerna Botkyrka och Örnsköldsvik driver ett par intressanta satsningar som syftar till att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron.

  Blogg
 • Nordiskt samarbete ger extra kraft åt kulturarbetet


  Det officiella nordiska kultursamarbetet har länge varit prioriterat av de nordiska länderna, men den politiska dialogen om samarbetet har inte i någon större utsträckning engagerat politiker i kommuner och landsting i de olika länderna och områdena Grönland, Färöarna och Åland. Detta vill Region Skåne och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) ändra på.

  Debatt
 • Kina – en växande ekonomi som påverkar Sverige


  Kinas ekonomi växer snabbt och är en av världens viktigaste. Landet är både stora på export och import. Det som händer i diktaturen Kina – ja, det har en allt större betydelse för oss alla.

  Blogg
 • Engagerade medarbetare i välfärden


  Från SKL brukar vi ofta säga att medarbetarna i välfärden är väldigt engagerade och har Sveriges viktigaste jobb. Nu har vi återigen fått det belagt i en seriös undersökning, SCB:s arbetsmiljö­undersökning.

  Blogg
 • Samarbete och samverkan vägen framåt för svensk skola


  I slutet av september enades SKL och lärarfacken om ett avtal som ska möta skolans utmaningar. Nu gäller att arbetsgivare och fackliga företrädare, både på central och på lokal nivå, samarbetar och samverkar för att tillsammans möta lärarbristen och säkra kompetensförsörjningen i skolan.

  Blogg
 • Socioekonomisk resursfördelning - kommuner behöver göra olika


  I veckan släppte vi på SKL en rapport om i vilken utsträckning som kommuner tillämpar socioekonomiska resursfördelningsmodeller.

  Blogg
 • Bristningar vid förlossning fortsätter att minska


  De allvarliga bristningarna vid vaginala förlossningar fortsätter att minska och är nu nere på 1,8 procent. Det är glädjande siffror från Graviditetsregistret.

  Blogg
 • Gymnasieskolan i hetluften


  Årets gymnasiekonferens har nu avslutats. Under två späckade dagar har ansvariga för gymnasieskolan från huvudmän och nationell nivå samlats i Stockholm och för att diskutera angelägna och aktuella frågor. Och det är ganska många.

  Blogg
 • Banker måste kunna tillhandahålla kontanter – i hela landet


  Det måste finnas möjlighet att hantera kontanter oavsett var man bor i landet. SKL ser med tillförsikt på Riksbankskommitténs förslag, som skulle säkra en rimlig tillgång till kontanttjänster.


  Blogg
 • Förändringen i Borgholm


  Det pågår en omställning av vården i vårt land. Vi kallar det Nära vård. Det är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, utan snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.

  Blogg
 • Från nyanländ till nyanställd inom vård, skola och omsorg


  Kommuner, landsting och regioner har ett stort behov av att
  rekrytera kvalificerad arbetskraft. Samtidigt har många nyanlända med
  utbildning och yrkeserfarenhet kommit till Sverige de senaste åren.


  Blogg
 • Bra att Uppdrag granskning sätter ljus på blufföretagen


  Varje kommunal skattekrona, som inte används till bra verksamhet i kommunerna, är en förlorad skattekrona. I vissa fall är den också föremål för organiserad brottslighet. Så är det ofta med de fakturor som Sveriges Televisions reportage i veckans Uppdrag granskning uppmärksammar. Det rör sig om skickliga och bedrägliga försäljare, som antingen ”säljer” varor och tjänster, som aldrig levereras, eller företag som säljer produkter till skyhöga priser, utan att ansvarig tjänsteperson reagerar – i alla fall inte förrän det är försent. Ibland handlar det också om att helt falska fakturor bara skickas ut.

  Blogg
 • När stressen byts mot arbetsglädje


  Genom att använda taligenkänning för dokumentation blir socialsekreterarens arbetet effektivare och mer tid kan ges till brukarna. Därför är det glädjande att vi kan underlätta upphandling av den nya tekniken.

  Blogg
 • Forskning avgörande för skolans digitalisering


  Unga behöver digital kompentens. Ska skolan lyckas ge dessa färdigheter behövs en satsning på praktiknära forskning som kan guida lärare och annan personal rätt i digitaliseringen.

  Debatt
 • Vi tar brister i statistik på allvar


  SKL arbetar mycket med insamling och redovisning av olika kvalitetsdata från hela välfärden. I första hand gör vi det för att stötta verksamheternas ledningar och professioner i deras beslutsfattande och yrkesutövning.

  Blogg
 • Fotbollförbundet förminskar konstgräsets miljöpåverkan


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller med Svenska fotbollförbundet om att konstgräsplaner är viktiga för att det ska gå att spela fotboll året runt i nordiskt klimat, och öka nyttjandetiden per plan. Däremot ser vi som företrädare för landets 290 kommuner frågan ur ett bredare perspektiv.

  Debatt
 • Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet


  Den digitaliserade arbetsmarknaden är här. Gemensamt ska vi se möjligheterna och hantera utmaningarna i socialtjänsten. Det skriver SKL och Akademikerförbundet SSR idag.

  Debatt
 • Om statistik


  I dagarna har det varit en del i media om hur vi på SKL presenterar jämförelser och statistik, i första hand internationella jämförelser.

  Blogg
 • Viktigt med regelbunden översyn av kostnadsutjämningssystemet


  För tre år sedan skrev SKL i ett remissvar att en översyn bör göras av kostnadsutjämningen och delar av strukturbidraget. Igår lämnades så äntligen utredaren Håkan Sörman ett betänkande till regeringen. Det är välkommet att frågan behandlas och det är viktigt att det sker i en bred remissrunda.

  Blogg
 • Det här behövs för att gymnasielagen ska fungera


  Kommunerna behöver tydliga besked om att de kommer att få ersättning för kostnader under ansökningstiden och att staten tar ansvar för situationer som kan uppstå framöver.

  Debatt
 • Jobbet för att bli oberoende av hyrpersonal i vården fortsätter


  Landsting och regioner vill bryta beroendet av hyrpersonal i vården. Bättre kontinuitet för patienterna, en god arbetsmiljö och stabilare kostnadsutveckling är de tre huvudskälen. Många verksamheter har nu bromsat kostnadsutvecklingen väsentligt.

  Blogg
 • Kommunerna drivande i klimatutvecklingen


  Sveriges kommuner är drivande i utvecklingen av ett mer klimatsmart Sverige. De är positiva till utbyggnaden av vindkraft. Det är olyckligt att fyra debattörer nu ger en bild av motsatsen.

  Debatt
 • Med gemensamma krafter för att möta lärarbristen


  I förra veckan tecknade SKL och lärarnas fackliga organisationer ett treårigt avtal för över 200 000 kommunalt anställda lärare. Under nio månaders förhandlingar, först på egen hand, och sedan med hjälp av medling, har en lång rad frågor diskuterats. I princip alla har handlat om hur vi gemensamt bäst möter lärarbristen.

  Blogg
 • Fördjupat samarbete mellan parterna i nytt läraravtal


  Skolan står inför flera stora utmaningar. Med det nya läraravtalet fördjupar SKL och lärarfacken sitt gemensamma ansvarstagande för skolans utveckling.

  Blogg
 • Hur får vi en trygg och säker vård före, under och efter graviditet?


  Den pågående nationella patientsäkerhetskonferensen sätter ljuset på viktiga frågor som alltid är värda att lyfta. SKL presenterade igår fem förbättringsområden för en trygg och säker vård före, under och efter graviditet tillsammans med Svenska Neonatalföreningen och Barnmorskeförbundet.

  Blogg
 • Nödvändigt att vi jobbar längre


  Riksdagens blocköverskridande pensionsgrupp föreslår att pensionsåldern successivt ska höjas, från 67 år till 69 år.

  Blogg
 • Krav på språkundervisning i årskurs sex – en utmaning för små skolor


  Från och med i höst måste alla skolor erbjuda undervisning i moderna språk senast från årskurs sex. Samtidigt är bristen på språklärare stor i hela landet. Beslutet ställer stora krav på huvudmännen och är ännu ett exempel på ett statligt beslut där ambitionshöjningar krockar med verkligheten.

  Blogg
 • Stärk kommunerna och värna självstyret i kommunutredningen


  En parlamentarisk tillsatt kommitté utreder just nu hur kommunernas förmåga att hantera välfärdsuppdraget kan stärkas framöver. Det är nödvändigt och viktigt – liksom att det lokala självstyret värnas och består.

  Blogg
 • När patienterna säger sitt


  I dagarna fick vi veta vad drygt 144 000 patienter tyckte om sina upplevelser av sjukhusvården. Och överlag var det glädjande siffror.

  Blogg
 • Efter valet: I väntan på en statsbudget för stora utmaningar


  Valet är över, men matchen inte avgjord. Utmaningen kommer dock att förbli densamma: att upprätthålla en effektiv ekonomi och en god service i välfärden.

  Blogg
 • Konferensen Funktionshinder i tiden är viktigare än någonsin


  Vi står vid ett vägskäl när det gäller funktionshinderområdet. Institutionalisering och färre händer i omsorgen? Eller teknikutveckling och breddad kompetens? Det krävs samtal för att inte ta ett steg tillbaka.

  Blogg
 • Som om diagnoserna skulle ha raderat mitt CV


  Diagnoser är som de är. Flipp och flopp. Av samhället får du habilitering, boendestöd och insatser från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Men också en stämpel som ständig praktikant.

  Blogg
 • Behov av nationellt initiativ mot studieavbrott


  Skolinspektionen har granskat hur 30 kommuner hanterar aktivitetsansvaret för unga under 20 år. Granskningen visar att kvaliteten har förbättrats sedan 2016. Det är positivt och stämmer också med den bild som vi på SKL har av utvecklingen.

  Blogg
 • Stark ekonomi i flera av våra nordiska länder


  Det tar lång tid att förändra en självbild. Bilden av Sverige som Nordens rikaste land där invånarna betalar mest skatt lever därför fortfarande kvar. Verkligheten ser dock något annorlunda ut.

  Blogg
 • Personal och villkor


  Det har väl inte undgått någon att landstingen och regionerna behöver rekrytera mer personal. Och det är också viktigt att behålla de medarbetare som redan arbetar i vården. Då är arbetsvillkoren viktiga.

  Blogg
 • Kompetensförsörjning i fokus i lärarförhandlingarna


  Svensk skola står inför flera utmaningar. Det allra viktigaste för SKL och våra medlemmar är att möta lärarbristen och säkra kompetensförsörjningen i skolan för åren framöver.

  Blogg
 • Vilken lön och vilka villkor har en specialistsjuksköterska?


  Hälso- och sjukvården behöver rekrytera fler medarbetare. Och det är också viktigt att behålla de medarbetare som redan arbetar i vården. Det är därför nödvändigt att kommuner, landsting och regioner uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

  Blogg
 • Alla barn och elever har rätt till digital kompetens


  Om en dryg vecka är det val i Sverige. Sociala medier har blivit den stora arenan för partier och åsikter. Som besökare i olika forum gäller det att kunna navigera i den digitala miljön och sortera mellan fakta, partisk information samt rent osanna uppgifter. Medborgare med digital kompetens klarar den uppgiften bättre än andra.

  Blogg
 • Riktade statsbidrag sätter käppar i hjulet för förnyelse


  Med en dryg vecka kvar till valet, utlovas fler och nya riktade och detaljreglerade statsbidrag till välfärden. De många riktade bidragen sätter käppar i hjulen för förnyelse.

  Debatt
 • Heroiska insatser under sommarens bränder


  Det har varit en lång och varm sommar, vilket har varit härligt på många sätt och vis. Men det vackra vädret gjorde också att det var extremt torrt i skog och mark, och flera omfattande skogsbränder har rasat runtom i landet.

  Blogg
 • Dags att öka takten i digitaliseringen


  Nu är Kommek slut. Montrar och annat monterades ned i en rasande takt under torsdagen. Det har varit ett bra Kommek i år.

  Blogg
 • Lyssna på valrörelsens vårddebatt


  Häromdagen var jag bisittare i en stor sjukvårdspolitisk debatt. Den sändes direkt i både radio och TV, och stundtals var det rätt hårda ordväxlingar partierna emellan. Du kan lyssna på och se den i efterhand.

  Blogg
 • Rekryteringsutmaningar i elevhälsan


  Ny rapport visar att rekryteringsutmaningarna inom elevhälsan har ökat. Samtidigt har elevhälsans personal i grundskolan ökat under en lång följd av år.

  Blogg
 • Vanligt att fördela pengar efter elevernas bakgrund


  Socioekonomisk resursfördelning är en angelägen fråga för skolor och kommuner. På konferensen KOMMEK hölls idag ett intressant seminarium med rubriken ”Olika mycket pengar till olika skolor – vilka effekter ger det?”

  Blogg
 • Sjukvårdsdebatter heta i valrörelsen


  Det är valrörelsetider och vård- och omsorgsfrågorna är på högkant i debatten. På onsdag deltar jag som expert i en vårddebatt som Sveriges Television och Sveriges Radio gör tillsammans med regional media i Jämtland.

  Blogg
 • Låt oss inspireras på Kommek i Malmö


  Nu är den sommaren, som vi kommer att förknippa med hög värme, men också tyvärr med stora bränder, över.

  Blogg
 • I väntan på mer evidens får alla vara med och bidra med sin bästa praxis


  Replik till Läkartidningen om metodstöd för elevhälsa.

  Debatt
 • Lärarbrist möts med strategier för kompetensförsörjning


  Antalet elever i den svenska skolan blir allt fler, samtidigt som många lärare går i pension. De kommande tio åren kommer antalet barn öka med 350 000 , och ökningen sker i alla skolformer – från förskola till vuxenutbildning – samtidigt.

  Debatt
 • Låt kommunerna få ansvaret för byggprocessen


  Sveriges kommuner lider idag av en process för bostadsbyggande som försenar, fördyrar och försvårar byggandet. Regeringen måste släppa fram fler kommuner som vill starta egna lantmäterier.

  Debatt
 • Ändrat huvudmannaskap för läkemedel är inte vägen framåt


  Företrädare för läkemedelsindustrin, patientföreningar och Läkarförbundet hävdar att landsting och regioner inte kan ta ansvar för den framtida läkemedelsanvändningen och att den i högre grad bör styras av staten. Deras argumentation saknar viktiga fakta.

  Debatt
 • Nära vård och förebyggande hälsa i Almedalen


  Någon sa att över 500 programpunkter under Almedalsveckan handlar om vård och omsorg på olika sätt. Detta under en vecka med omkring 4000 workshops och samtal. Jag tror att hälsa diskuterades på betydligt fler än så, exempelvis i diskussioner om skolutveckling, barn och ungas villkor och arbetsmarknad.

  Blogg
 • Kompetensförsörjning het fråga i Almedalen


  En av de frågor som diskuterats mest under Almedalsveckan i år har varit kompetensförsörjning. Oavsett om samtalet har handlat om skolan, vården eller industrin har fokus varit på hur man ska locka fler till just sin bransch. Hur få fler att studera de utbildningar som krävs? Hur göra yrkena attraktiva?

  Blogg
 • Framtidens välfärd i fokus i Almedalen


  Hur ska välfärden klara kompetensförsörjningen i framtiden? Det är en av de stora frågorna under Almedalsveckan i Visby. SKL har genomfört tre välbesökta seminarier om framtidens välfärd, och deltar även i flera andra organisationers debatter och samtal i ämnet under veckan.

  Blogg
 • Digitala rådslag i #skolDigiplan fyller en viktig funktion


  ”Digitala rådslag är precis vad vi har saknat, nu kan olika perspektiv och kompetenser enkelt komma till tals. Det digitala arbetssättet gör arbetet mer demokratiskt och går dessutom i takt med våra egna digitala ambitioner.” Så lät det från några deltagare som var med i premiären av #skolDigiplans digitala rådslag i Almedalen. Kommentarerna var så positiva, inspelen till vår digitala samarbetsyta VoteIT så många och seminariet så fullsatt att jag törs använda ordet succé.

  Blogg
 • Använd kompetens rätt i vården


  Svensk sjukvård har mycket höga medicinska resultat. För att fortsätta ha en kostnadseffektiv sjukvård med toppresultat krävs att hälso- och sjukvården klarar kompetensförsörjningen.

  Debatt
 • Välfärdens framtid är Almedalens viktigaste fråga


  Nästa vecka är det dags för Almedalsveckan igen. Politiska partier, företag, intresseorganisationer, tankesmedjor, fackförbund och media. Alla vill göra sin röst hörd i en viktig fråga. I ett myller av viktiga frågor.

  Blogg
 • Fler vägar till förskollärarexamen behövs


  SKL:s medlemmar efterfrågar fler förskollärare, men den reguljära förskollärarutbildningen kommer inte att räcka till. Prognoser visar att andelen förskollärare kommer att fortsätta sjunka. Därför har SKL skickat in en skrivelse till regeringen om behovet av fler vägar in i yrket, bland annat med ett konkret förslag som skulle kunna genomföras i närtid.

  Blogg
 • Samma utmaningar i hela Europa


  I slutet av maj samlades nästan 600 ledare inom socialt arbete till Europeiska socialchefsnätverket i Sevilla, Spanien. Det är slående vad mycket vi kan lära av varandra.

  Blogg
 • Samverkan nyckel till en mer jämlik socialtjänst


  Riksdagens ja till avtalssamverkan gör det enklare för kommunerna att samarbeta. Men det kan också minska bemanningsföretagens makt och bidra till en mer jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst.

  Blogg
 • Stark neonatalvård behöver fler specialistsjuksköterskor


  Enligt SKL:s studie ”Neonatalvården i fokus” har Sverige bland den högsta överlevnaden hos extremt för tidigt födda barn. Samtidigt visar studien att tillgången till personal är otillräcklig på vissa håll i landet.

  Blogg
 • När bebisen kommer för tidigt  Blogg
 • Svensk sjukvård – bättre än sitt rykte


  Resultaten för hälso- och sjukvården i Sverige blir överlag allt bättre. Befolkningen tycks dock bli alltmer missnöjd med vården, enligt media. Beror det på att våra förväntningar ständig ökar eller finns det andra bakomliggande orsaker?

  Blogg
 • Skarpt legitimationskrav för fritidshemmet


  Nu har riksdagen fattat beslut om att ta bort det undantag i skollagen som gör att högskoleutbildade fritidspedagoger inte har behövt legitimation för att få undervisa i fritidshem. Det innebär att ett skarpt legitimationskrav införs även för undervisning i fritidshem.

  Blogg
 • Feriejobb är en bra start


  Om några dagar är det midsommar och snart är det dags för en välbehövlig semester. Men för många killar och tjejer som startar sina feriejobb i dagarna är det också en första inblick i yrkeslivet.

  Blogg
 • Bra vård ska bli ännu bättre


  Chansen att du klarar dig om du har drabbats av någon av de vanligaste folksjukdomarna stroke, cancer eller en hjärtsjukdom är stor och har blivit större. Men även om svensk hälso- och sjukvård är bra, så finns det saker som kan bli bättre.

  Blogg
 • Landsting och regioner sviker inte folkhögskolorna


  I en artikel den 7 juni menar Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) att landsting och regioner smiter från sitt ansvar för stöd till folkhögskolorna. Detta när landsting och regioner faktiskt är en av de största finansiärerna och garanterna för en levande folkhögskola.

  Debatt
 • Etableringen av nyanlända måste fungera


  Att etableringen av nyanlända in i vårt samhälle fungerar är en avgörande framtidsfråga för Sverige i allmänhet och våra kommuner i synnerhet. Under de kommande åren är behoven av arbetskraft inom välfärden stora, vilket bland annat finns att läsa i vårens Ekonomirapporten.

  Blogg
 • Jämställd vård behandlar kvinnor och män både lika och olika


  En utgångspunkt för jämställdhetsarbetet är skillnaden mellan människors biologiska kön och genus, det vill säga de föreställningar om kvinnligt och manligt som vi tillskriver personer för att de har ett visst biologiskt kön. Män ska var starka, kvinnor får var svaga, män är rationella, kvinnor är emotionella, män satsar på prestationer, kvinnor på relationer.

  Blogg
 • Vad är viktigt för dig?


  Idag under Vad är viktigt för dig-dagen vill vi uppmärksamma personcentrerad vård. Det innebär att se den enskilda personen, att involvera och anpassa insatser efter individens behov, resurser och förutsättningar. Frågan "Vad är viktigt för dig?" är central.

  Blogg
 • Vuxenutbildning viktig för kompetensförsörjning


  Den privata och den offentliga sektorn står tillsammans inför stora utmaningar att hitta rätt kompetens för att upprätthålla samma service och produktivitet som idag.

  Debatt
 • Välfärdens utmaningar kräver ett gott politiskt ledarskap


  Välfärdens står, som bekant, inför stora utmaningar. Det krävs åtgärder, nytänkande och ändrade arbetssätt. Men vi får inte heller glömma: det kräver ett gott politiskt ledarskap.


  Blogg
 • Lagförändringar ska ge gymnasieelever bättre förutsättningar


  I förra veckan fattade riksdagen beslut om propositionen En gymnasieutbildning för alla (2017/18:183). Beslutet innebär att den ketchupeffekt jag tidigare skrev om på bloggen nu är här. Alla regeringens förslag gick igenom förutom dispensen från vissa behörighetskrav för elever som fyllt 19 år.

  Blogg
 • Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat


  Så heter SKL:s senaste utbildningspolitiska rapport som jag hade nöjet att publicera idag.

  Blogg
 • Verktyg som förbättrar arbetsmiljön


  Som Sveriges största arbetsgivarorganisation har vi ett ansvar för att stötta våra medlemmar i frågor som rör arbetsmiljö.

  Blogg
 • Hur kan vi använda gröna obligationer?


  När jag första gången hörde talas om gröna obligationer, undrade jag vad det var för påhitt? Att låna pengar genom obligationer är väl en sak. Miljöarbete är något annat. Varför ska detta blandas ihop?

  Blogg
 • Slutreplik: Vi vill ha dialog och tydliga förslag


  Det är positivt att Lärarnas Riksförbund också vill se en handlingsplan för skolans digitalisering. SKL, tillsammans med Skolverket, kommer dock inte att presentera en snabb färdig lösning, utan istället ta fram planen i en unik samverkan med hela skolväsendet, där naturligtvis även de fackliga organisationerna ingår.

  Debatt
 • Klassmentorer – intressant satsning i Lycksele


  Förra veckan presenterades SKL:s ekonomirapport. Den tecknar ett allvarligt läge med ökande välfärdsbehov och brist på arbetskraft inom kommuner, landsting och regioner framöver. Hela sektorn påverkas av att Sverige får allt fler yngre och äldre medan antalet personer i arbetsför ålder helt enkelt inte ökar i samma takt. Som SKL:s ordförande Lena Micko nämnde i samband med publiceringen kommer det att krävas en rad åtgärder för att kunna fortsätta leverera välfärd av hög kvalitet.

  Blogg
 • Ettåriga satsningar löser inte den psykiska ohälsan


  Den allra viktigaste insikten i en diskussion om psykisk ohälsa är att det inte är något kortsiktigt, som vi kan lösa med satsningar under något eller några få år.


  Debatt
 • Nu tar vi nästa steg i skolans digitalisering


  Digitaliseringen av samhället påverkar eleverna. Digital kompetens är nödvändig för fortsatta studier, för att kunna delta i framtidens arbetsliv och för att kunna förstå och påverka.

  Debatt
 • Fler vägar in till välfärden


  Den 17 maj presenterade Arbetsförmedlingen sin rapport med fokus på hur situationen på arbetsmarknaden ser ut för personer med funktionsnedsättning. Där framgår att sysselsättningsgraden är betydligt lägre än för övriga befolkningen. Det vill vi ändra på.

  Blogg
 • Boverket favoriserar energislag


  Den 11 maj gick remisstiden ut för Boverkets förslag till nya byggregler (BBR) för framtidens nära-nollenergibyggnader.

  Debatt
 • Förstå allvaret – vi måste jobba på nya sätt


  I tisdags presenterade vi vår senaste Ekonomirapport. Det är glädjande nog en rapport med ett innehåll som väcker en hel del uppmärksamhet, då det är viktigt att den demografiska utvecklingen och de kommande årens brist på personal i välfärden diskuteras.

  Blogg
 • Våga fråga!


  Jag blir glad och stolt när jag läser en artikel om en av våra medarbetare Mia Fernando i Vårdförbundets tidning. Hon arbetar på SKL en dag i veckan för att bidra med sin kompetens om kvinnors hälsa.

  Blogg
 • Psykiatriarbete ger effekt


  Socialstyrelsen publicerade igår, den 15 maj, sin uppföljning av 2016 och 2017 års överenskommelser mellan SKL och Socialdepartementet inom området psykisk hälsa. Socialstyrelsen ger i sitt pressmeddelande en negativ bild av resultatet av överenskommelserna, en bild som behöver nyanseras lite.

  Blogg
 • Rekryteringsstrategier som säkrar framtidens välfärd


  Snabba och stora befolkningsökningar tillsammans med arbetskraftsbrist skapar stora utmaningar för kommuner, landsting och regioner.

  Blogg
 • Lärarbristen är SKL:s huvudfokus i avtalsförhandlingarna


  Vi är mitt i förhandlingar om ett nytt avtal för 200 000 lärare. Vi ber nu medlare att komma till förhandlingsbordet. Det skriver SKL:s förhandlingschef i en replik till lärarfacken.

  Debatt
 • Effektivisering är inte av ondo


  ”Kommunerna gör smygbesparingar på skolan”. Det är budskapet från Tankesmedjan Balans (TS Balans) som läst kommuners skolbudgetar. Diskussionen är viktig och får en del spridning, men den blir tyvärr lite för ensidig. Verkligheten är mer komplex än vad som ofta lyfts fram.

  Blogg
 • En av årets viktigaste rapporter släpps 15 maj


  Den 15 maj släpper vi på SKL en av årets viktigaste rapporter, Ekonomirapporten. I rapporten fortsätter vi att belysa åtgärder som behövs för att hantera välfärdens utmaningar. Och det är ingen hemlighet att en översyn av riktade statsbidrag är en del i vårt åtgärdspaket.

  Blogg
 • Staten har råd med snabbspår för snabbtåg


  När Sveriges riksdag år 1854 beslutade att bygga stambanorna var kostnaden mer än två hela statsbudgetar och under mitten av 1800-talet gick 70 procent av statens finanser åt till järnvägsbyggnationen. Pengarna lånades främst från Tyskland.

  Blogg
 • Slutreplik: Riktade statsbidrag ökar ojämlikheten


  SKL:s arbetsutskott svarar på en replik i debatten om riktade statsbidrag till skolan av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

  Debatt
 • Sveriges viktigaste chefsjobb


  Bra chefer behövs för att leda och driva förändring tillsammans med medarbetarna. Var hittar vi dem och hur tar vi vara på dem?

  Blogg
 • Fem konferenser om förlossningsvården med massor av intryck


  Engagemang, nyfikenhet och förbättringsvilja! Det är tre ord som på ett bra sätt sammanfattar våra regionala konferenser om förlossningsvård och kvinnors hälsa som vi genomfört de senaste veckorna.

  Blogg
 • Snabbare väg till jobb inom flera vårdyrken


  Arbetsmarknadens parter inom välfärden har tagit viktiga steg för att säkra kompetensförsörjningen i vård och omsorg. Nu tas nästa steg i utbildningar för undersköterskor och vårdbiträden.

  Debatt
 • En bostad är mer än golv, väggar och tak


  Under 2000-talet har vi sett en stabil ökning av grupper som inte kan få en bostad på den ordinarie marknaden. När systemen vacklar agerar socialtjänsten som vanligt med kraft och kreativitet – men hur hållbart är det på sikt?

  Blogg
 • Ge kommunerna mer stöd istället för detaljstyrning


  Riksrevisionen har nyligen släppt en rapport som granskar kommunernas räkenskapssammandrag. Det är positivt att granskning har gjorts, men förslagen till förändringar känns inte realistiska.

  Blogg
 • SKL föreslår ny modell för statens satsningar på skolan


  Ökningen av riktade statsbidrag ger mer administration och försämrar förutsättningarna för kommuner, landsting och regioner att planera. SKL presenterar nu en ny modell för resursstyrning.

  Debatt
 • Utredningen om socialtjänstlagen duckar för huvudfrågan


  Delbetänkandet i översyn av socialtjänstlagen har kommit. Det saknas konkreta besked om det viktigaste - möjligheten till tidiga insatser utan att inleda utredning, skriver Lena Micko i DS.

  Debatt
 • Barngrupperna i förskolan fortsätter att minska


  Idag släppte Skolverket ny statistik om förskolan. Den visar att det trendbrott vi såg 2016 med minskade barngrupper håller i sig och fortsätter – detta trots att antalet inskrivna barn ökar. Även personaltätheten har ökat något. Samtidigt ökar andelen personal som saknar utbildning mot barn.

  Blogg
 • Tankar från Yrkes-SM


  Tidigare idag var jag på plats i Uppsala för invigningen av Yrkes-SM. SKL står, tillsammans med Kommunal och Vårdföretagarna, som partner och arrangör för tävlingsgrenen Vård och Omsorg.

  Blogg
 • Myt att sjuksköterskor flyr yrket


  En av de mest återkommande myterna som sprids är att sjuksköterskor flyr yrket. Det stämmer helt enkelt inte. Däremot är efterfrågan på sjuksköterskor stor. Och den kommer att öka än mer i takt med att befolkningen och andelen äldre ökar markant. Men bristen beror inte på någon kollektiv flykt.

  Blogg
 • Socialtjänsten måste vara medskapare för en jämlik hälsa


  Under 1900-talet har stora förändringar till det bättre skett för personer med funktionsnedsättningar. Men hur ser det då ut idag, 2018? Har vi ett jämlikt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter till ett långt och friskt liv?

  Blogg
 • Minimal skillnad i sjukfrånvaro mellan offentlig och privat verksamhet


  Igår presenterade Försäkringskassan en rapport som visar att sjukfrånvaron är inte högre bland våra medlemmar än hos de stora privata välfärdsproducenterna när hänsyn tas till personalsammansättningen.

  Blogg
 • Vad görs åt lågt intresse för EU-politik?


  Utredningen ”EU på hemmaplan” visade att mer än hälften av alla medborgare anser sig oinformerade om hur EU-politiska beslut hänger ihop med politiken på hemmaplan.

  Debatt
 • Förskolans höga kvalitet måste behållas


  I Sverige har vi en väl fungerande och utbyggd förskola. Men det råder brist på utbildade förskollärare och barnskötare. Det vill vi förändra.

  Blogg
 • Vårbudgetens riktade statsbidrag skapar kortsiktighet


  I måndags släppte regeringen vårpropositionen och vårändringsbudgeten. Även om de stora satsningarna föreslås i budgetpropositionen under hösten har vårbudgeten med tiden kommit att bli en extra budgetomgång med nya specialdestinerade medel.

  Blogg
 • Nära vård kan vara miltals bort


  I Kiruna kan en patient få öronen undersökta digitalt av en specialist på Sunderbyns sjukhus, 33 mil bort. En undersköterska tar hand om patienten och manövrerar utrustningen. Specialisten ser allt i realtid på en dataskärm och kan ge råd och ordinera behandling. Det här är ett exempel på Nära vård, trots ett stort geografiskt avstånd.

  Blogg
 • Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel i TLO-KL


  Det är hög tid att börja använda de cirka 750 miljoner kronor som finns avsatta för tidig lokal omställning, TLO-KL.

  Blogg
 • Bygg nya banvallar snabbt och låna till investeringen


  För att klara transportbehoven och klimatmålen måste vi satsa på järnväg. Det skriver en rad företrädare, bland annat Lena Micko, för kommuner, regioner, riksdag och näringsliv på DI debatt.

  Debatt
 • Lärarens roll central i fjärrundervisningen


  I Aftonbladet debatterar den pensionerade lärarutbildaren Stefan S Widqvist mot fjärrundervisning i skolan. Han påstår att fjärrundervisning innebär att ersätta lärare med en TV. Han har fullständigt missförstått vad det handlar om. Det skriver Kenneth Nilsson i en replik.

  Debatt
 • Att äta är ett grundläggande behov - oavsett hur maten intas


  Idag kom äntligen högsta förvaltningsdomens avgörande om sondmatning ska räknas som grundläggande behov eller inte. Det blev ett positivt svar – det spelar ingen roll hur maten intas, det är ett grundläggande behov att äta!

  Blogg
 • Psykisk ohälsa är vår tids stora hälsoutmaning


  Hälften av invånarna i Sverige beräknas någon gång under sin livstid att drabbas av psykisk ohälsa i någon form - psykisk ohälsa är vår tids stora hälsoutmaning.

  Nyhet
 • Hög tid att ta tag i fritidshemmens rekryteringsutmaning


  I går släpptes Skolverkets senaste statistik om fritidshem. En viss förbättring har skett när det gäller personaltäthet och gruppstorlekar men det finns skäl till oro över andelen utbildade, som fortsätter att minska. SKL kommer nu att intensifiera arbetet med fritidshemmens kompetensförsörjning.

  Blogg
 • Statens minutiösa granskning måste förenklas


  I fredags rapporterade nyheterna om att ”Kommunerna får fem miljarder för flyktingmottagande”. Nya pengar till kommunerna kan det låta som, men det är i själva verket staten som reglerar Migrationsverkets skuld till kommunsektorn.

  Blogg
 • Så mycket bättre


  Varje år granskas vården, av myndigheter, media och även vi på SKL bidrar, genom att samla in och visa upp data om väntetider, kvalitet, kostnader och mycket annat.

  Blogg
 • Investeringar nödvändiga för välfärdens utveckling


  Investeringsvolymen i kommuner och landsting har nästan tredubblats under 2000-talet. Från en årlig investeringsnivå på 65 miljarder (inklusive de kommunala bolagen) till en nivå på 155 miljarder per år 2017.

  Blogg
 • Flera satsningar på förlossningsvårdens personal


  Nu har landstingens rapporterat om hur de använt medlen (totalt 817 miljoner kronor) under förra året.

  Blogg
 • Attraktivt att arbeta inom välfärden


  Igår presenterade SKL statistik som visar att fler väljer att arbeta i välfärden. Att vi lyckas knyta till oss nya medarbetare är naturligtvis roligt men också en nödvändighet för att vi ska klara kompetensutmaningen.

  Blogg
 • Nu inleder vi arbetet för att stärka läraryrket


  För att fortsätta stärka läraryrket och få fler att vilja bli lärare behöver vi skapa bättre möjligheter att kunna utvecklas i yrket, skriver Helene Hellmark Knutsson och Kenneth Nilsson.

  Debatt
 • Finansieringsprincipen är till för att följas


  Finansieringsprincipen innebär att om staten beslutar att ge kommuner, landsting eller regioner ett ökat uppdrag ska reformen också finansieras av staten. Det är dock tydligt att staten faktiskt inte följer överenskommelsen.

  Blogg
 • Alla vinner på en välfungerande klagomålshantering


  Många klagomål om skolan från vårdnadshavare och elever anmäls direkt till Skolinspektionen istället för till huvudmannen. Möjligheten att kunna anmäla är viktig, men vi har mycket att vinna på att underlätta rutinerna så att ärendena går direkt till berörd skola och huvudman.

  Blogg
 • Ytterligare satsning på förlossningsvård


  I går fattades beslut om att förstärka den pågående satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa med ytterligare en miljard kronor årligen. Som samordnare för SKL:s del av överenskommelsen är jag förstås glad över att denna angelägna fråga även fortsatt får den nationella uppmärksamhet som den förtjänar.

  Blogg
 • EU-handslag för ökad delaktighet


  För att stärka Sveriges röst i EU behöver fler bli delaktiga. Samtidigt upplevs det idag svårt att påverka EU arbetet. Vi svenskar kan för lite om EU. Det vill vi ändra på.


  Debatt
 • Teach for Sweden-lärare i fler klassrum


  Jag hoppas att ni inte missade den rapport om Skolans rekryteringsutmaningar som vi presenterade för några veckor sedan? I den beskriver vi de många olika vägar som vi måste gå för att få tillräckligt många lärare i våra klassrum när eleverna åren framöver blir allt fler.

  Blogg
 • Att ändra en norm


  Igår deltog jag på en konferens om heltid som anordnades i Stockholm. Konferensen anordnas av SKL och Kommunal och syftade till att visa på hur man ska få sin organisation att gå från deltid till heltid.

  Blogg
 • Snart kan hemtjänstbilen äntligen korsa kommungränser


  Regeringen har lämnat ett förslag om enklare samverkan över landstings- och kommungränsen. Det är ett sannerligen efterlängtat förslag.

  Blogg
 • Heltidsarbete som norm för alla


  Alltför många i välfärden arbetar deltid. Det är ett slöseri med kompetens. Därför har alla kommuner, landsting och regioner sedan årsskiftet en handlingsplan för hur fler ska arbeta heltid.

  Debatt
 • Nytt sätt att redovisa väntan till vård


  Primärvården i Sverige tar emot omkring 45 miljoner patientbesök varje år. 80 000 av dem har i oktober 2017 besvarat frågor om vad de tyckte om sitt besök. Undersökningen görs vart annat år och det är glädjande att se att allt fler nu känner sig delaktiga i sin vård och behandling.

  Blogg
 • Likvärdig förskola kräver utrymme att göra olika


  Debatten kring förskolan fortsätter. Nu är det Förskoleupproret som går ut med medarbetares berättelser i kampanjen #pressatläge. I centrum står frågan om gruppstorlekar.

  Blogg
 • Låt inte stelbenta spelregler stå i vägen för kompetensförsörjningen


  Den här veckan samlades mer än 1 000 personer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunerna på SKL:s arbetsmarknadsdagar i Uppsala. Diskussionerna kretsade kring hur kommunernas insatser kan utvecklas för att arbetsmarknaden ska fungera bättre.

  Blogg
 • Diskussioner om sjukfrånvaron måste baseras på fakta


  Få frågor har väl diskuterats så intensivt under de senaste åren som sjukfrånvarons utveckling och orsaker. Särskilt fokus har ofta varit på skillnaderna i sjukfrånvaro mellan olika sektorer.

  Blogg
 • Alla måste kliva fram för en stärkt systematisk professionsutveckling


  Så har Björn Åstrands utredning ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling” presenterats. De flesta av de 700 sidorna handlar om att etablera ett statligt program för lärare och skolledares professionsutveckling. Det finns många goda tankar i detta. Dock ser vi ett antal svårigheter med förslaget.

  Blogg
 • Staten har möjlighet att satsa mer på höghastighetsbanan


  Höghastighetsjärnvägen måste få en ny finansiering så att den byggs färdigt snabbare. Vi menar att det är fullt möjligt för staten att göra en särskild ekonomisk satsning.

  Debatt
 • Heltidsarbete ökar kvinnors trygghet


  Att heltidsarbete blir norm inom kommuner, landsting och regioner är nödvändigt för att möta kompetensförsörjningsbehovet i välfärden. Det skriver Kommunal och SKL i Kommunalarbetaren.


  Debatt
 • Internationella kvinnodagen året om


  Med anledning av att det var internationella kvinnodagen i går vill jag ta tillfället i akt att dela med mig av några tankar.

  Blogg
 • Förskolans kompetensförsörjning – en gemensam utmaning


  Ökade barnkullar och personalbrist innebär stora påfrestningar för förskolan. SKL arbetar intensivt med frågan och många deltar i debatten, senast åtta professorer i Sydsvenskan som efterlyser långsiktiga åtgärder och nytänkande. För inte länge sedan kom även Skolinspektionens omfattande granskning, där bland annat förskolans likvärdighet ifrågasätts.

  Blogg
 • Varför prata om ekonomiska utmaningar när allt går så bra?


  Efter kommunernas rekordresultat 2017 finns det en del som frågar varför SKL fortfarande ser med oro på framtiden. Två år i rad har vi haft de bästa resultaten i kommunsektorns historia och så hissar SKL ändå varningsflagg.

  Blogg
 • Statlig revision ger inte högre kvalitet


  Vi vill ha en revision av hög kvalitet som bidrar till att skapa legitimitet. Men vi ser inte ett förstatligande av yrkesrevisionen som ett sätt att stärka kvalitet eller förtroende.

  Debatt
 • Ta tillvara föräldrarnas upplevelser


  En viktig insikt under min tid som samordnare för satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa är att en framgångsfaktor är att involvera kvinnorna och deras partners – både i genomförandet och utvecklingen av vården.

  Blogg
 • Ökat heltidsarbete ökar jämställdheten


  Många kvinnor arbetar deltid och tar ett stort ansvar för det obetalda hemarbetet. För ökad jämställdhet behöver kvinnor och män dela på föräldraledigheten och fler kvinnor arbeta heltid.

  Debatt
 • Handslag för delaktighet från kust till kust


  Genom EU-handslaget manifesterar vi en gemensam höjd ambitionsnivå att utifrån våra olika uppdrag bidra till att öka kunskapen och engagemanget för frågor som avgörs på EU-nivån.

  Debatt
 • Vilken beredskap finns för en sämre konjunktur?


  I USA har ekonomin nu gått upp i 105 månader. Det är bara en månad ifrån den hittills längsta konjunkturuppgången någonsin. Även i Sverige har den starka ekonomin varit tydlig. Under senare år har kommuner, landsting och regioner kunnat vänja sig vid stora ökningar av skatteunderlaget, där villkoren och de ekonomiska förutsättningarna förbättrats relativt kraftigt. Men en högkonjunktur har alltid ett slut. Trenden kommer att vända.

  Blogg
 • Orsaker till inställda operationer


  Förra året ställdes omkring 20 000 planerade operationer in.

  Blogg
 • Arbetsmiljön inom äldreomsorgen


  Igår deltog jag i ett seminarium som Kommunal anordnade utifrån sin rapport om arbetsmiljön i äldreomsorgen som presenterades tidigare idag.

  Blogg
 • Förändringsarbete kring män och jämställdhet


  ”Jag vill vara med och påverka själva generationen som ska komma, för det är de som är vår framtid. Det är de som kommer att vara samhället”. Det säger Lukas, en ung kille som är med i SKL:s film om våldsförebyggande arbete i Botkyrka.

  Blogg
 • Att det ska vara så svårt …


  Staten måste bli bättre på att ta hänsyn till den lokala nivåns villkor. Människor lever inte sina liv på en abstrakt nationell nivå, utan i en lokal kontext i landets kommuner. Det är där välfärdens tjänster efterfrågas, offentliga tjänster som i mångt och mycket tillhandahålls av SKL:s medlemmar.

  Blogg
 • Vården måste anpassas utifrån blivande föräldrar


  Det är inte bara landstingen och regionerna som har olika förutsättningar – det har också de blivande föräldrarna. För vården blir det då särskilt viktigt att säkerställa att var och en får den vård och det stöd som behövs.

  Blogg
 • Ketchupeffekt i gymnasiepolitiken


  En mängd förslag som berör gymnasieskolan har lagts fram av flera utredningar de senaste åren. Nu betar regeringen i snabb takt av ett antal av dessa. Många viktiga förändringar ligger på bordet och jag har inte möjlighet att kommentera dem alla här på bloggen. Men jag vill uppmana huvudmän och rektorer att följa utvecklingen – nu kommer det att gå fort.

  Blogg
 • Skolans rekryteringsutmaning – den rätta vägen är många vägar


  SKL:s rapport ”Skolans rekryteringsutmaningar – lokala strategier och exempel” som publicerades i veckan har fått stor uppmärksamhet. Media har framför allt lyft fram det stora behovet av lärare. Jag rekommenderar intresserade att läsa hela rapporten!

  Blogg
 • Att enbart utbilda fler löser inte lärarbristen


  Lärarbristen kommer att växa de närmaste åren. Och det kommer inte att räcka med att utbilda fler lärare. Det behövs dessutom en rad andra insatser för möta rekryteringsbehovet. Det visar SKL:s nya rapport Skolans rekryteringsutmaningar – lokala strategier och exempel.

  Blogg
 • Satsningen på kvinnohälsa är en resa i sig


  Mitt namn är Eva Estling och jag är samordnare inom SKL:s satsning för kvinnors hälsa, mödrahälsovård och förlossningsvård. Jag har under en period haft den stora förmånen att få resa runt i landet och besöka mödrahälsovården, förlossningskliniker och familjecentraler.

  Blogg
 • Blivande föräldrars resa genom vårdkedjan kartlagd


  Hur ser egentligen de blivande föräldrarnas resa genom vårdkedjan ut? Vilka är de stora förbättringsmöjligheterna?

  Blogg
 • Limbo när försöksverksamhet med fjärrundervisning upphör


  Sedan januari 2016 ansvarar Skolverket för en försöksverksamhet som ger huvudmän möjlighet att bedriva fjärrundervisning i andra ämnen än de som skollagen tillåter. Försöksverksamheten upphör i juni i år.

  Blogg
 • Obligatorisk prao införs den 1 juli i år


  Den 7 februari fattade riksdagen beslut om att återinföra obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt. Det hade behövts en flexibilitet i regleringen.

  Blogg
 • Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden


  I takt med att befolkningen växer, framför allt bland barn och äldre, så ökar också kraven på välfärdstjänster som skola, vård och omsorg. Fler undersköterskor, lärare, personliga assistenter, sjuksköterskor och socialsekreterare behöver nyanställas.

  Blogg
 • Bra med politik i skolan – men rektor beslutar på vilket sätt


  Den 1 januari 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen för att tydliggöra reglerna om politisk information i skolan. Det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier och på vilket sätt det ska gå till. Ibland har huvudmän och rektorer tidigare känt en osäkerhet inför hur de ska göra. De nya bestämmelserna syftar till att ge skolan tydligare handlingsregler. På SKL har vi uppdaterat vårt stödmaterial Politiska partier i skolan – vad gäller? i enlighet med de nya reglerna. Vi hoppas att det blir ett stöd för huvudmän och rektorer.

  Blogg
 • Handlingsplan för missbruk och beroende har många perspektiv


  Just nu arbetar jag, Susanna Wahlberg, med en handlingsplan för missbruk och beroende. SKL:s styrelse har beslutat att detta ska vara en av SKL:s prioriterade frågor. Handlingsplanen ska rikta sig till beslutsfattare, omfatta tidig upptäckt/tidiga insatser, stöd och behandling och gälla för målgruppen barn och unga vuxna 13-29 år.

  Blogg
 • Medarbetare och arbetsmiljö


  I dagarna har regeringen och SKL tecknat en överenskommelse för satsningar inom vården. Det handlar om tre miljarder kronor, fördelat till landsting och regioner utifrån befolkningsantal.

  Blogg
 • Stoppa våldet mot barn – lätt att säga men svårt att göra?


  Barn ska inte utsättas för våld och övergrepp. Våld kan aldrig accepteras. Men hur gör vi för att nå dit?

  Blogg
 • Rekryteringsbehovet måste minska


  Vårt behov av välfärd som medborgare blir allt större. Och våra förväntningar på god vård och bra skola är med rätta höga. Välfärdens medarbetare är oerhört viktiga för kvaliteten på välfärdens tjänster.

  Blogg
 • Utbildning och kompetenshöjande insatser behövs alltid


  I DN den 11 januari 2018 raljerar skribenten Evelyn Schreiber över Åsa Furén-Thulins uttalande i SR kring socialtjänstens behov av kompetenshöjning inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Schreiber menar att frågan varit uppmärksammad länge, inte minst medialt, och att kunskapen redan finns. Åsa Furén-Thulin bemöter det i blogginlägget.


  Blogg
 • God hälsa för alla barn


  I slutet av förra året blev det klart med en ny överenskommelse med regeringen för att stärka hälso- och sjukvården.

  Blogg
 • Nytt år men problemet kvarstår


  Kraften i #metoo-uppropen präglade hösten 2017. Nu finns förväntningar på att det ska hända något, att det ska bli förändring på riktigt.

  Blogg
 • Årets avtalsrörelse med lärarna


  Under det nya året går vi in i en avtalsrörelse där vi kommer att förhandla om ett nytt kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Avtalsförhandlingarna rör runt 200 000 medarbetare.

  Blogg
 • Sjukfrånvaron är en av våra största utmaningar


  Sjukfrånvaron på svensk arbetsmarknad är en av vår tids mest komplexa samhälls- och arbetslivsfrågor. Det är naturligtvis ett problem för person som drabbas av sjukdom och det är också ett samhällsproblem, eftersom bristen på arbetskraft i många viktiga yrken är stor.

  Blogg
 • Fler tillsvidaretjänster inom äldreomsorgen


  Under 2017 gjordes det möjligt för kommuner inom ramen för kompetenslyftet att söka statsbidrag för att utbilda tillfälligt anställda så att de får rätt kompetens och därmed bli aktuella för en tillsvidareanställning inom äldreomsorgen. Nu är ansökan öppen för nästkommande år.

  Blogg
 • Gemensamma mål för bättre hälsa


  Kommuner, landsting och regioner har under det gångna året gemensamt arbetat fram mål för långsiktig hälsa. Häromdagen gav SKL:s styrelse sitt stöd till arbetet Strategi för hälsa och nu kavlar vi upp ärmarna.

  Blogg
 • Stoppa allt våld mot barn


  Att skydda våra barn mot alla former av våld är en av samhällets viktigaste uppgifter. Nu uppmuntras kommuner och landsting att göra lokala aktiviteter i samband med ”End Violence Solutions Summit” i februari 2018.

  Blogg
 • Behovet av lärare ställer krav på nya arbetssätt i skolan


  Antalet elever blir allt fler samtidigt som många lärare går i pension. Behovet av lärare är så stort att det inte räcker att enbart utbilda fler. Vi måste även hitta nya sätt att organisera och arbeta i skolan.

  Blogg
 • Julen börjar närma sig


  Julen närmar sig vilket är härligt på alla sätt och vis. Vi tänder ljus, lagar julmat och eldar i öppna spisen för att komma i stämning och mota vintermörkret.

  Blogg
 • Mer jämlik cancervård


  I år har alla landsting klarat kraven i 2017 års canceröverenskommelse.

  Blogg
 • Missa inte Öppna jämförelser – Grundskola på tisdag 12 december!


  Så här i adventstider räknar vi inte bara ner dagarna till jul, utan även till publiceringen av årets Öppna jämförelser – Grundskola. På tisdag den 12 december klockan 10 släpper vi årets rapport och kommenterar innehållet i en direktsändning på webben.

  Blogg
 • Historien är en del av framtiden


  Den här hösten har jag haft anledning att göra tillbakablickar på äldreomsorgens utveckling. Nyligen publicerades en specialutgåva, en jubileumsrapport som uppmärksammar tio år med öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre.

  Blogg
 • Socialstyrelsens kartläggning om hemlöshet berör


  Nu har den släppts. Socialstyrelsens kartläggning om hur hemlösheten gestaltas anno 2017 är ingen munter läsning precis, men det hade jag inte heller förväntat mig. Jag har ju sett utvecklingen de senaste åren med en allt mer påtaglig bostadsbrist där olika grupper ställs mot varandra i konkurrensen om varje ledig lägenhet. Ungdomar mot nyanlända. Kvinnor som utsatts för våld mot människor som försöker ta sig ur sitt missbruk. Skilsmässoföräldrar mot de som skrivs ut från psykiatrisk vård. Och så vidare.

  Blogg
 • Alla kompetenser behövs


  Välfärden vänder sig till oss alla och därför behöver vi medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter. Vi behöver bredda rekryteringen för att spegla dem vi är till för. Vi behöver fler vägar in till välfärdsjobben och vi behöver skapa förutsättningar för arbete för fler. Det här är ett sätt att stärka den framtida kompetensförsörjningen.

  Blogg
 • Vad har hänt med Gymnasieutredningens hundra förslag?


  För nästan på dagen ett år sedan skrev jag om Gymnasieutredningens betänkande. Utredningen hade lagt sina nästan hundra förbättringsförslag med syftet att få fler ungdomar att fullfölja en gymnasieutbildning.

  Blogg
 • #tystiklassen berör på djupet


  Elevers berättelser i Dagens Nyheter under hashtagen #tystiklassen berör på djupet. Skolan ska vara en plats för lärande och social utveckling. Skolan ska vara trygg.

  Blogg
 • Vården ska skräddarsys för patienten


  Jag gillar jämförelser. Oftast blir jag stolt – Sverige gör väl ifrån sig i många avseenden och återfinns i topp särskilt när det gäller medicinska resultat.

  Blogg
 • Metoo-uppropets kraftfulla röst


  Ingen kan ha missat #metoo och de berättelser om sexuella övergrepp och kränkningar som den senaste tiden har lyfts fram i medierna.

  Blogg
 • Explosionsartad elitidrottssatsning i gymnasiet


  I dagarna går en av mina medarbetare, Mats Söderberg, i pension. Han har med stor kunskap, engagemang och fokus på samarbete varit en tongivande röst i utvecklingen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Sverige under lång tid. Idag gästspelar Mats på denna blogg och skriver om utmaningen med den kraftiga volymökningen av idrottsgymnasierna.

  Blogg
 • Tolkning av domar leder helt fel för människor i behov av personlig assistans


  Efter ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen om personlig assistans har Försäkringskassan omtolkat sina beslut kring personlig assistans, något som har lett till förödande konsekvenser för personer som tidigare fått hjälp men som nu plötsligt står utan. Något måste göras, och det snabbt.

  Blogg
 • Därför behövs oberoende av inhyrd personal


  Patienter vill ha kontinuitet. Personalen vill ha stabila arbetsgrupper. Därför jobbar landstingen och regionerna för att minska beroendet av hyrpersonal. För ett knappt år sedan enades alla landsting och regioner om en gemensam ansträngning.

  Blogg
 • Delad föräldraledighet och heltidsarbete främjar jämställdhet


  Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi toppar EU:s jämställdhetsindex 2017 framför Danmark, Finland och Nederländerna. Samtidigt finns det stora skillnader mellan kvinnor och män på svensk arbetsmarknad. Exempelvis beräknas skillnaden i livsinkomst uppgå till 3,6 miljoner kronor. En huvudorsak är att fler kvinnor än män arbetar deltid.

  Blogg
 • Svenska elever i topp på demokrati och samhällsfrågor


  Svenska elever presterar i topp på den internationella undersökningen ICCS 2016, den internationella undersökningen om åttondeklassares kunskaper i demokrati och samhällsfrågor. Inget av de deltagande länderna har bättre resultat än Sverige. Dagens rapport från Skolverket är ett glädjande besked, även om det finns utmaningar att ta tag i.

  Blogg
 • Lära av patienter och närstående


  Jag fick ett brev häromdagen. Det kom från en mamma, som sammanfattat tjugo års erfarenhet av en resa med sin dotter genom sjukvården.

  Blogg
 • Klart med nytt samverkansavtal


  I måndags skrev vi äntligen på ett nytt samverkansavtal tillsammans med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn. Det nya avtalet har fokus på arbetsmiljön.

  Blogg
 • Sjuksköterskornas kompetens ska användas på rätt sätt


  Jag har blivit beskylld för att jag inte värdesätter sjuksköterskor. Inget kunde vara mer fel. Jag menar att det är att värna sjuksköterskor när man avlastar dem.

  Blogg
 • Heltidsarbete ökar jämställdheten


  Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan män och kvinnor i Sverige. En stor anledning till detta är att kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än männen. För att jämna ut denna skillnad, måste fler arbeta heltid.

  Blogg
 • Förlossningsvården engagerar


  Alla mammor ska känna sig trygga, både före, under och efter graviditeten. Alla barnmorskor ska ha villkor som gör att de kan utföra sitt jobb på bästa sätt. Så är det inte alltid idag, och det är jag fullt medveten om.

  Blogg
 • Vad kostar egentligen vården?


  Höstens Ekonomirapport har landat, och för första gången presenteras fakta om vilka diagnoser inom den specialiserade somatiska vården som kostar mest att vårda och behandla.

  Blogg
 • Fjärrundervisning – en avgörande lösning i glesbygden


  Här är en bild från verkligheten om hur fjärrundervisning fungerar – så mycket mer innehåll än teknik: I ett klassrum på Runmarö i Värmdö kommun sitter sex elever och på ön Svartsö sitter åtta elever medan den behöriga läraren bedriver fjärrundervisning i NO från Möja. Eleverna ser läraren på en storbildsskärm och han ser eleverna på sin skärm. Hos eleverna finns en handledare.

  Blogg
 • Nyanlända kan möta välfärdens rekryteringsbehov


  Kommuner, landsting och regioner behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de kommande tio åren. Det gör att SKL:s senaste ekonomirapport känns rätt alarmerande. Fram till 2027 ökar antalet yngre och äldre markant mycket mer än de som befinner sig i arbetsför ålder. Vilka ska utföra de välfärdstjänster som alltfler barn och äldre har ett ännu större behov av de kommande tio åren?

  Blogg
 • Ekonomirapport pekar på smartare styrning av skolan


  Idag kom SKL:s ekonomirapport. Den visar att kommuner, landsting och regioner står inför omfattande utmaningar. De kommande åren ökar andelen elever kraftigt och nära tusen nya förskolor och skolor behöver byggas. Samtidigt väntas skatteintäkterna minska på grund av en ökande andel äldre och icke arbetande befolkning.

  Blogg
 • Hur kan vi förlänga arbetslivet?


  Vi blir allt friskare och lever allt längre. Och för att en ökande befolkning ska kunna fortsätta ta del av välfärdstjänster framöver behövs mer resurser. En lösning är att vi förlänger arbetslivet och flyttar fram pensioneringen. SKL bjöd in politiker, arbetsgivare och fackliga företrädare till en konferens den 9 oktober för att diskutera ett förlängt och förändrat arbetsliv.

  Blogg
 • Att redovisa statistik är inte att skönmåla


  Vi på SKL ska ge en riktig och rättvis bild av hur det ser ut i vårdens verksamheter. Då händer det ibland att några tycker att vi skönmålar verkligheten.

  Blogg
 • Sjuksköterskeflykten är en myt


  Att sjuksköterskor flyr yrket är en seglivad myt. SKL:s personalstatistik visar att 91 procent av sjuksköterskorna år 2015 arbetar kvar i yrket följande år och att 89 procent arbetar kvar i samma landsting eller region. Personalrörligheten bland sjuksköterskor ligger på ungefär samma nivåer som för många andra välfärdsyrken, som exempelvis läkare och undersköterskor. Ja, det finns sjuksköterskor som byter yrke, men att tala om flykt är missvisande.

  Blogg
 • IT och arbetsmiljö


  Att bättre utnyttja IT och dess möjligheter är något som vården behöver bli bättre på. Men det gäller också att vara noggrann, både vid upphandling och när sedan systemen ska introduceras på arbetsplatsen.

  Blogg
 • Snäva tidsramar för implementering av studiestartsstöd


  I Dagens Samhälle nr 33/2017 kan vi läsa att det inte blivit någon vidare fart på studiestartsstödet ännu i september månad. Endast en mycket liten del av anslaget för 2017 har tagits i anspråk. Pannor läggs i djupa veck. Ännu en gång tar kommunerna inte vara på de möjligheter som staten ger. Återigen ställer jag mig frågan om vad som är en rimlig förväntan på implementering av en reform?

  Blogg
 • Oberoende av hyrpersonal ger patienterna ökad kontinuitet och trygghet


  För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov. En stabil och varaktig bemanning skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet. Därför arbetar samtliga landsting och regioner gemensamt och med stöd av SKL för att nå ett oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården senast den 1 januari 2019.

  Blogg
 • Viktiga satsningar på vuxenutbildning


  Vuxenutbildningen får allt större betydelse för individen och spelar en viktig roll för en väl fungerande arbetsmarknad. Regeringens budgetsatsningar är därför välkomna. Men utbyggnaden ska ske på kort tid, den kräver medfinansiering och bristen på lärare är mycket stor. Ska vi lyckas så behöver huvudmän och stat kroka arm.

  Blogg
 • ”Vi behöver en kvalitetssäker och kunskapsbaserad socialtjänst”


  Socialtjänsten vill öka kunskap och stärka kvalitet vad gäller förebyggande stöd och insatser till samhällets mest utsatta. För att det ska bli möjligt behöver vi kunna samla in personnummerbaserad statistik nationellt.

  Blogg
 • Minskad sjukfrånvaro är en högprioriterad utmaning


  När Svenskt Näringsliv på DN Debatt 21 september 2017 ifrågasätter vinstbegränsningar i välfärdsverksamheter så gör de tyvärr det genom att framställa kommuner, landsting och regioner som sämre arbetsgivare. Jag ger mig inte in i frågan om begränsningar i vinster i välfärden, men vill verkligen ge en annan bild av kommunsektorn som arbetsgivare.

  Blogg
 • Världens största granskning


  I dagarna publicerades den sjunde rapporten om vårdskador. Hisnande 65 000 journaler har granskats sedan 2013. Granskningen visar att risken för att skadas i vården är mindre idag jämfört med då. Landstingens och regionernas arbete kring patientsäkerhet ger alltså resultat.

  Blogg
 • Professionsprogram för viktigt för att lämnas till myndigheter


  SKL ger både ris och ros åt Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram för lärare och skolledare. Idéerna om innehåll är goda. Men låt arbetsgivare och arbetstagare som är närmast verksamheten styra behoven av kompetensutbildningen istället för en myndighet.

  Blogg
 • Remissinstanser vill ha djupare analys av Skolkommissionens förslag


  Nu börjar yttranden om Skolkommissionens förslag från såväl kommuner, organisationer som myndigheter att publiceras. Mina medarbetare och jag läser just nu remissvaren med stort intresse.

  Blogg
 • Trygghet före, under och efter graviditeten


  Allt hänger ihop. Dagens diskussion om förlossningsvård handlar i stort sett bara om själva födseln – hur långt fick man åka, fanns det plats på önskad klinik och hur var arbetssituationen för barnmorskorna. Väl så viktiga frågor, men vi får inte glömma att själva graviditeten liksom eftervården också är betydelsefulla.

  Blogg
 • Bra skolutveckling bygger på gemensam analys och tydliga prioriteringar


  Vad handlar skolutveckling om? Frågan är het i sociala medier. Kritiska röster likställer skolutveckling med externa projekt och insatser som blir kortsiktiga tomtebloss i verksamheten. Denna tolkning av begreppet går tvärtemot min och många andras bild av vad skolutveckling egentligen innebär.

  Blogg
 • Det behövs nationell statistik om skolfrånvaro


  I Dagens Samhälle uppmärksammar Malin Gren Landell och Aggie Öhman, bloggaren Prestationsprinsen, Skolverkets avvisande hållning till uppdraget att samla in och sammanställa nationell frånvarostatistik ”Frånvarande elever går under samhällets radar”.

  Blogg
 • Värdet av en vårdplats


  Med jämna mellanrum kommer rubriker om minskat antal vårdplatser, underförstått att det tyder på en nedmontering av vården. I själva verket satsar vi mer pengar på vården för varje år.

  Blogg
 • Nyanlända får jobb i Sunne


  Det talas idag mycket om vilka problem flyktingvågen skapat. Att vårt samhälle ”inte klarar uppdraget”. Även i politiken är tongångarna sådana. Det sorgliga är att det verkar som om vi bara kan se ett perspektiv i taget. Det jag saknar är de berättelser vi får när vi besöker avfolkningskommuner där många har sett flyktingarna som en möjlighet, ur ett rent egoistiskt perspektiv. Utan att på något sätt förringa utmaningarna tänker jag dela med mig av ett sådant exempel. Sunne.

  Blogg
 • Sommarbarn


  Sommaren har delvis präglats av rubriker om trängsel och stress på förlossningskliniker. Och visst det har varit tufft i sommar, men inte hela tiden och inte överallt.

  Blogg
 • Förslag på garanti om tidiga insatser får underkänt


  Igår beslutade regeringen om en lagrådsremiss där det föreslås nya bestämmelser i skollagen om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och lågstadiet. Syftet är gott, men detaljstyrningen som förslaget medför leder till ökad administration och blottar en brist på tillit till skolans medarbetare.

  Blogg
 • Styrning med oönskade konsekvenser


  Frågan om statens och kommunernas ansvar för skolan är kanske mer aktuell än någonsin i kölvattnet av Skolkommissionens rapport. När jag nu summerar de diskussioner jag hört i Almedalen tänker jag på en intressant debattartikel av Gunnar Iselau som publicerades i Svenska Dagbladet för några veckor sedan under rubriken ”Staten ska inte ta över kommuners skolansvar”.

  Blogg
 • Tilliten i skolan ökar


  Tillit och tillitsbaserad styrning är begrepp som diskuteras inte bara inom skolan, utan även inom andra verksamheter. Regeringen har tillsatt en delegation som ska bedriva försöksverksamheter och så småningom föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit. Men vad handlar det om egentligen? Och vad innebär det för skolan? Detta diskuterades på Sveriges Skolledarförbunds seminarium i Almedalen i veckan där jag medverkade i panelen.

  Blogg
 • Glöm att det var bättre förr


  Den 2 juni tog min son Kalle sin socionomexamen vid Örebro Universitet. Många skulle säga att han går i mammas fotspår. Jag skulle säga att det gör han inte alls för Kalle går verkligen sin egen väg. Dessutom är han mycket mer förberedd än vad jag var när jag gick ut socialhögskolan 1986 på samma universitet. Mycket har förändrats till det bättre under dessa år det vill jag lova.

  Blogg
 • Glädjande dom om kommunala resursskolor


  Igår kom en glädjande dom från Högsta förvaltningsdomstolen: Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver så kallade resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.

  Blogg
 • Vi måste arbeta längre än 65 år


  Vi blir allt friskare och vi lever allt längre. Det är bra, men innebär samtidigt utmaningar både för individ och samhälle. En äldre befolkning betyder att våra intjänade pensionspengar ska räcka i fler år. Ett ökat antal äldre medborgare innebär ett större behov av olika samhällstjänster som i sin tur kräver att tillräckligt många vill arbeta inom välfärdsyrken och att samhället har råd att bemanna i tillräckligt hög grad. En oförändrad levnadsstandard och bibehållen välfärd förutsätter därför att vi i större utsträckning än i dag arbetar högre upp i åldrarna.

  Blogg
 • Vi kan inte sätta nyanlända elever på vänt


  I måndags presenterades en ny ESO-rapport om skillnader i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund. Den bekräftar många av de faktorer vi redan vet påverkar elevers skolresultat. Rapporten diskuterades på ett seminarium där myndigheter, forskare och politiker medverkade.

  Blogg
 • Vägledande AD-dom om semesterlagen


  Region Östergötland hade rätt att flytta semestern för fem barnmorskor vid Vrinnevisjukhuset. Det framgår av en dom från Arbetsdomstolen.

  Blogg
 • Förslag om fjärr- och distansundervisning är alltför begränsade


  Idag lämnade Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad sitt slutbetänkande. SKL anser att förslagen inte är tillräckligt långtgående. Det skriver vi och Friskolornas riksförbund om i en debattartikel i Svenska Dagbladet som publicerades i fredags.

  Blogg
 • Dags att öppna våra hjärtan för dem som byggt vårt samhälle


  Undernäring är ett område där vård och omsorg ofta får kritik och det med rätta. Men att därifrån hävda att 75 000 äldre i Sverige är allvarligt undernärda och att 15 000 av dem riskerar att dö inom en nära framtid, det är siffror vi inte känner igen.

  Blogg
 • Engagerade medarbetare skapar en bättre välfärd


  I förra veckan var jag i Östersund och deltog i Arbetsgivarforum, vår konferens som i år hade temat Engagemang.

  Blogg
 • Lite bättre varje dag


  Jag är stolt över svensk sjukvård. Inte minst för det utvecklingsarbete som syftar till att ständigt utveckla den, inte blunda för problem utan hitta sätt att angripa och lösa dem. Det må röra sig om högspecialiserad vård med komplicerade förlopp eller något som på ytan verkar banalt, som att utveckla plåster som inte gör ont när de ska tas loss.

  Blogg
 • Gör era röster hörda när Skolkommissionen går på remiss


  Nu har det gått nästan en månad sedan Skolkommissionen presenterade sitt betänkande. Vi – liksom många myndigheter, organisationer och kommuner – håller som bäst på att ta ställning till de olika förslagen. Det är ett digert arbete som kräver analys och förståelse för skolans verksamhet. Därför är det viktigt att så många huvudmän som möjligt ger sin syn på förslagen.

  Blogg
 • Vi behöver fler som arbetar i välfärden


  Behoven av välfärdstjänster ökar snabbare än någonsin tidigare. Fler barn och äldre kommer att öka kostnaderna för kommuner, landsting och regioner, om alla ska kunna erbjudas samma välfärd som i dag. Det framgår av SKL:s senaste Ekonomirapport.

  Blogg
 • Ett stort kliv mot jämlik vård och hälsa


  Tänk när vi inom vården varje gång gör som de som gör det allra bäst. Då kommer fler liv att räddas och livskvaliteten öka, inte minst för dem med långvarigt behov av stöd från sjukvården.

  Blogg
 • Rätt kompetens


  Sommaren närmar sig och med det intresset för hur vården ska klara av sina uppgifter i semestertider.

  Blogg
 • Två nya kollektivavtal på plats


  SKL har slutit ett nytt avtal med OFR Allmän kommunal verksamhet och förlängt det avtal som tecknades med Svenska Kommunalarbetareförbundet våren 2016 med ytterligare ett år. De båda avtalen gäller fram till våren 2020.

  Blogg
 • Komma till rätta med undernäring


  I helgen kom åter rapporter om undernäring bland äldre.

  Blogg
 • Nu satsar vi på att höja kompetensen inom vård och omsorg


  Rekryteringsbehovet inom vård och omsorg är stort i kommuner, landsting och regioner. Det behövs bland annat fler vårdbiträden och fler undersköterskor. Tyvärr är det i dagsläget alldeles för få som väljer att utbilda sig till dessa yrken.

  Blogg
 • Utökad samverkan med Arbetsmiljöverket inför tillsynskampanjer


  Arbetsmiljöverket har inspekterat runt 2 000 grund- och gymnasieskolor och besökt 300 skolhuvudmän mellan 2013 och 2016. Inspektionerna har berört såväl kommunala som fristående skolor.

  Blogg
 • Omställning och utveckling


  Sjukvårdsministern kallade det en jätteuppgift och betonade att regeringen menar allvar med att se till att tillsammans med alla aktörer genomföra en genomgripande förändring.

  Blogg
 • Hur hittar vi framtidens kompetens?


  Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle drastiskt de senaste åren och kommer att påverka oss än mer framöver. Inte minst kommer det att påverka vårt sätt att jobba och vilka kompetenser vi behöver i välfärden. Utmaningen handlar mer om oss och vårt sätt att jobba, än om att få med oss medborgarna på tåget.

  Blogg
 • Följ med på heltidsresan


  SKL har tillsammans med Kommunal lanserat en stor satsning på att driva frågan om heltidsarbete framåt. Heltidsarbete är avgörande för att vi ska kunna möta välfärdens stora behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället.

  Blogg
 • Barnäktenskap sätter oss på prov


  Vad gör vi med barn som är gifta när de kommer till Sverige? Frågan har vuxit i takt med migrationen och även uppmärksammats i en politisk debatt där även socialtjänsten har stått i skottgluggen. Barnäktenskap är inte rätt och många med mig känner en frustration över detta. Vad säger egentligen lagen och vad kan vi göra?

  Blogg
 • Om känslor och fakta, myter och verklighet


  Det finns en rad myter om vårdens vardag, nu senast ventilerade i ett debattprogram i Sveriges Television, där jag deltog för att försöka balansera diskussionen.

  Blogg
 • BRF måste stå upp för sitt avtal


  De fackliga parterna Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision tecknade under hösten ett nytt kollektivavtal med SKL och Pacta för räddningstjänst i beredskap, RiB 17. Avtalet berör runt 10 000 beredskapsbrandmän.

  Blogg
 • Dags att börja arbeta med riskbedömningar


  Många av oss minns nog det klassiska exemplet med Semmelweis som på 1800-talet försökte övertyga sina kollegor att de borde tvätta händerna innan de gick in till förlossningsavdelningen, annars riskerade mödrarna de skulle förlösa att dö i barnsängsfeber.

  Blogg
 • En vård att vara stolt över


  Glöm inte bort: Vi har en vård att vara stolt över. De medicinska resultaten är i absolut världsklass, vi genomför kontinuerligt världens största mätning av vårdskador. Den bekräftar bilden: Svensk vård är säker, sommar som vinter. Självklart kan den bli ännu bättre!

  Blogg
 • Bättre och billigare?


  Ja, det är möjligt! Inte bara det, utan också helt logiskt och till och med bevisat.

  Blogg
 • Vården är bättre än sitt rykte


  9 av 10 nöjda med vårdpersonalens bemötande och vården i stort. Svensk hälso- och sjukvård håller toppklass och det är bland annat tack vare alla professionella undersköterskor, som gör skillnad varje dag.

  Blogg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!