Publicerad: 26 mars 2018

Göra bra webbsidor, tips

Checklista för att skapa effektiva texter, ordlista och regler för uppföljning och gallring.

Tips för att skapa bra webbsidor

De flesta besöker webbplatsen för att de måste, inte för att de vill. Här är tre tips för att göra webbesöket så smärtfritt som möjligt:

  1. De flesta vill tillbringa så kort tid som möjligt på webbplatsen. Se därför till att besökaren kan lösa sina uppgifter snabbt och enkelt.
  2. De flesta når webbplatsen via Google eller andra sökmotorer. Använd därför samma ord och begrepp som dina målgrupper använder när de söker efter information.
  3. De flesta söker information som är aktuell och relevant. Rensa därför bort sidor och innehåll som ingen längre efterfrågar, så blir det enklare att hitta det som skapar nytta för besökaren. 

I menyn hittar du länkar till fler tips och information för att kunna skapa bra webbsidor.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!